Elkjøp tilbyr ansatte 3.000 kroner i «lojalitetsbonus» hvis de signerer fratredelsesavtale

– Et ukjent nivå for meg. Det er veldig lavt, sier arbeidsrettsadvokat om beløpet.

Publisert:

I januar ble det kjent at Elkjøp nedbemanner og stenger butikker. Personalkostnadene skal reduseres med anslagsvis 12 prosent.

Årsaken er at elektronikkgiganten sliter økonomisk. Forsøk på å redusere kostnader og effektivisere driften har ikke vært nok, ifølge varehuset.

Ansatte som signerer en fratredelsesavtale, får 3.000 kroner i «lojalitetsbonus», viser en slik avtale E24 har sett.

Samtidig sier de fra seg retten til å fremme ytterligere krav mot Elkjøp, inkludert å anlegge søksmål mot bedriften etter reglene i arbeidsmiljøloven.

«Normal prosedyre»

Elkjøp Norge bekrefter overfor E24 at de har inngått denne type kontrakter.

HR-sjef Jan Erik Aaserød har svart sammenhengende på flere spørsmål i en uttalelse på e-post, sendt via kommunikasjonsavdelingen.

Les på E24+

Hvordan bli rik, leve av formuen og få høyere lønn? Dette mener ChatGPT du bør gjøre

Inngåelse av fratredelseskontrakter er gjort «med mål om å ha en modell som skal bidra til en god behandling av ansatte i en omstillings- og nedbemanningssituasjon», skriver Aaserød.

Han viser til at arbeidsmiljøutvalg (AMU) og tillitsvalgte har vært involvert tidlig i prosessen.

«Prosedyren skal bidra til at ansatte som blir rammet av omstilling får støtte og hjelp, slik at man raskt kommer ut i jobb igjen – samt at vi som selskap opprettholder god drift i omstillingsfasen.»

HR-sjefen svarer ikke direkte på spørsmål om hvorfor det er nødvendig for Elkjøp å inngå kontrakter der arbeidstager fraskriver seg retten til å fremme krav eller gå til søksmål. Han svarer heller ikke på spørsmål om Elkjøp på denne måten ønsker å sikre seg.

Men han understreker at « ... dette er normal prosedyre når en arbeidsgiver tilbyr mer enn hva loven krever.» og viser til at ordlyden er standard for denne typen avtaler.

HR-sjef i Elkjøp Norge, Jan Erik Aaserød.

Da det ble kjent at Elkjøp skulle nedbemanne, sa administrerende direktør Linda Frid Andresen at det viktigste bedriften gjorde nå, var å støtte medarbeiderne i tiden som kommer.

HR-sjefen svarer ikke på spørsmål om fratredelsesavtalene er et uttrykk for denne støtten, men skriver at varehuset har gjort det de kan «for å hjelpe og støtte våre medarbeidere i en krevende tid».

Det er gjennomført tiltak som jobbsøkerkurs og oppfølging fra tillitsvalgte og ledere, og Elkjøp mener de har fått til dette på en god måte. Det skal ifølge Aaserød også komme frem av tilbakemeldinger fra arbeidsmiljøutvalget i bedriften.

Advokat: – Veldig lavt

Det er hovedsakelig to grunner til at bedrifter inngår fratredelsesavtaler i forbindelse med nedbemanningsprosesser.

Det sier Ole André Oftebro, ekspert på arbeidsrett og partner CMS Kluge Advokatfirma, til E24.

Den ene er at man ved å tilby frivillige sluttpakker kan få avgang fra et tilstrekkelig antall ansatte. Behovet for å gjennomføre en tvungen nedbemanning vil da falle bort eller reduseres. Den andre hovedgrunnen er for å minimere etterfølgende krav og rettslige etterspill.

– Gjennom fratredelse kan arbeidsgiver sikre seg mot innsigelser knyttet til nedbemanningsprosessen og den enkelte oppsigelsen av vedkommende arbeidstager, sier Oftebro.

Advokat Ole André Oftebro har arbeidsrett som en av sine hovedfelt.

– Hva tenker du om et beløp på 3.000 kroner til dem som signerer?

– Jeg kjenner jo ikke detaljene i hverken bakgrunnen for avtalen eller selve avtalene, men 3.000 kroner i sluttvederlag er et ukjent nivå for meg. Det er veldig lavt.

Advokaten sier at beløpet som regel er knyttet til én eller flere månedslønner som sluttvederlag, eller det ytes en garantilønn som inntektssikring hvis arbeidstager ikke skulle komme seg i ny jobb.

– Betyr slike avtaler at man sikrer seg mot at ansatte skal gå til sak etter reglene i arbeidsmiljøloven?

– Ja. Og det er for så vidt et legitimt hensyn. Spørsmålet er om 3.000 kroner er en rimelig kompensasjon. Hvis det er gjort feil i nedbemanningsprosessen, kan man nok sette spørsmålstegn ved om en fratredelsesavtale på et så lavt nivå vil stå seg, eller om den kan settes til side som ugyldig, sier Oftebro, som understreker at han kun kjenner saken gjennom E24.

Ofte vil arbeidsgivers betalingsvilje ha en sammenheng med om det er noen reell risiko i forbindelse med nedbemanningen. Arbeidsgiver kan også være redd for at det blir en forventning om fete sluttpakker, påpeker advokaten.

– Nå som vi ser en økning i nedbemanninger, skyldes jo det at mange virksomheter sliter og må foreta kutt. Da vil det som regel også være viktig å holde kostnadene knyttet til selve nedbemanningen nede. Og en riktig gjennomført nedbemanning, er en trygg måte å si opp ansatte på.

– For å opprettholde motivasjon

På spørsmål fra E24 om en kommentar på lojalitetsbonusbeløpet og hvorfor Elkjøp mener 3.000 kroner er et passende nivå, svarer varehuset:

«Dette er et tilleggsbeløp som vi har ønsket å gi som en kompensasjon til de ansatte som jobber ut oppsigelsestiden, for å opprettholde motivasjon og fortsatt yte god service til kundene våre».

Publisert:

Her kan du lese mer om