Bedragerisaken mot Husbanken får omkamp i lagmannsretten

To tidligere ledere av selskapet Bopartner får anken sin behandlet i neste rettsinstans, bekrefter forvarer.

Advokat Christian Flemmen Johansen i Elden representerer den ene tiltalte. Her avbildet på vei ut av Sogn og Fjordane tingrett i september 2021, da rettssaken mot de tidligere Bopartner-toppene først startet opp.
Publisert: Publisert:

De sa de skulle pusse opp boliger for vanskeligstilte, men dokumentene viste at de oppga feilaktige kjøpesummer for flere av husene. Til sammen fikk de inn 86 millioner kroner i lån og tilskudd av Husbanken i perioden 2015 til 2017, hvorav 32 millioner omfattes av tiltalen.

I juni ble de to tidligere lederne av selskapet Bopartner dømt til henholdsvis tre år og tre måneder og to år og ni måneders fengsel for grovt bedrageri mot Husbanken.

De to anket dommen, og har nå fått beskjed om at anken slippes inn til full ny behandling ved Gulating lagmannsrett.

Det var avisen Firda som først omtalte at anken slippes gjennom.

– Betyr svært mye

Ingen av de to erklærte straffskyld under hovedforhandlingen, som fant sted i Førde i mars i år, etter flere måneders utsettelser.

Den ene mannen, som i dommen ble omtalt som «reell daglig leder» av selskapet Bopartner i bedrageriperioden, ble i tillegg dømt til å miste retten til å drive selvstendig næring på ubestemt tid, samt å ha ledende stillinger eller sitte i et styre av et selskap.

– Saken skal nå undergis full ny behandling i lagmannsretten. Det betyr i praksis at tingrettens avgjørelse er satt strek over, sier mannens forsvarer, Christian Flemmen Johansen i Elden.

– Det betyr svært mye for min klient, all den tid han er klar på at han ikke har gjort noe galt, sier Johansen.

I 2020 førte en lovendring til at ankedomstolene kan sile ut en større andel av sakene, noe som gjør at det ikke er noen automatikk i at saker slippes gjennom til lagmannsretten. Johansen mener dette betyr at lagmannsretten har sett noe.

– Vi skal nå gjøre omfattende undersøkelser knyttet til det som ble behandlet i Sogn og Fjordane tingrett, og regner med at lagmannsretten vil komme til en annen konklusjon enn tingretten, sier Johansen.

Les også

Bakgrunn: Oppga feilaktig høy pris på flyktningboliger – hentet 86 millioner i statens bank

– Jeg legger til grunn at også lagmannsretten har sett at det er feil ved tingrettens dom, og at det er grunnen til at saken er sluppet inn til full ny behandling.

– Ser frem til å bli renvasket

Den andre mannen, Tor Dag Gulbrandsen, ble frifunnet for kravet om tap av retten til å drive selvstendig. Han fikk samtidig den mildeste av fengselsstraffene.

Gulbrandsen var selskapets tidligere daglige leder. Det var han som skrev under på søknadene til Husbanken, og har tidligere avvist alle anklagene overfor E24.

Hans forsvarer, advokat Torbjørn Kolås Sognefest, sier de nå ser frem til ny behandling.

– Han ser frem til å få en ny prøving av saken. Det er hans klare oppfatning at Husbanken ikke har tapt én krone i den saken, og langt mindre er blitt bedratt, sier Sognefest.

– Han ser derfor frem til å bli renvasket fra anklagene som er rettet mot ham i Gulating lagmannsrett.

Politiadvokat Susanne Ihlebæk i Økokrim bekrefter overfor E24 at de ba om såkalt siling av saken, men konstaterer nå at den skal behandles igjen.

– Vi har jo anført at saken kunne siles, men har nå registrert at den er sluppet inn til full ny behandling og at saken skal prøves fullt ut på nytt, sier Ihlebæk.

– Vi er innstilt på full ny behandling av saken.

Publisert:
Gå til e24.no