Kan rette milliardsøksmål mot Thule-sjefene

Høyesterett har avgjort at Norsk Tillitsmann, på vegne av en gruppe, kan saksøke de tidligere styremedlemmene i Thule Drilling for milliardsum.

«SCREW ØKOKRIM»: Tidligere Thule-styreleder Hans Eirik Olav er satt under tiltale av Økokrim etter rigg-konkursen i 2010. Han avfeier tiltalen, og har fått laget en caps hvis påskrift på norsk kan oversettes med «f*** ta Økokrim». Høyesteretts avgjørelse onsdag åpner for at de som ga obligasjonslån til Thule, kan gå sammen i et søksmål på potensielt 1,1 milliarder kroner.
Publisert:

Riggselskapet Thule gikk konkurs i 2010.

Siden har Nordic Trustee ASA, som tidligere het Norsk Tillitsmann ASA, ønsket å rette et samlet søksmål mot ledelsen i selskapet. Søksmålet skulle da være på vegne av eierne bak tre obligasjonslån på over én milliard kroner.

Dette har imidlertid både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett nektet dem.

Thule-ledelsen har i disse instansene fått rettens gehør for at hver enkelt långiver selv må forfølge sine krav, og at det ikke var tillatt for et tillitsmannsselskap å gå i retten på vegne av sine långivere.

Høyesterett har nå kommet til motsatt konklusjon.

Dermed må seks personer i den tidligere Thule-ledelsen, samt deres rådgivningsselskap, møte i Oslo tingrett og forsvare seg mot et erstatningskrav på 179 millioner dollar, nesten 1,1 milliarder kroner.

I tillegg slår Høyesterett fast at de seks også må betale over en million kroner i sakskostnader til Nordic Trustee ASA.

Økokrim-tiltale

Nordic Trustee ASA, som da altså het Norsk Tillitsmann, leverte stevning 13. oktober 2011.

Blant de seks de har tatt ut stevning mot, er Hans Eirik Olav, som var styreleder i Thule Drilling fra 2007 - 2009.

Som E24 tidligere har omtalt, så er Olav også satt under tiltale av Økokrim for brudd på straffeloven i forbindelse med hans verv i Thule.

Økokrim mener han skal ha overført 36 millioner som ikke var i selskapets interesse. Hans Eirik Olav har på bestemt vis avfeid Økokrims påstander.

Lånte til rigger

Thule Drilling var et riggselskap som tok tre obligasjonslån på til sammen 179 millioner amerikanske dollar i 2006 og 2007, for å delfinansiere bygging av tre borerigger.

Låneavtalene ble inngått med daværende Norsk Tillitsmann ASA, på vegne av obligasjonseierne.

Saksøkerne oppgir i rettsdokumentene at lånene var sikret med pant i de tre riggene, og alt utstyr som ble kjøpt inn i forbindelse med byggeprosessen.

Norsk Tillitsmann forklarer at lånene ble misligholdt i begynnelsen av 2008. Etter forhandlinger og ytterligere sikkerhetsstillelse ble lånene omstrukturert slik at de forfalt i sin helhet i november 2008.

Opp for retten - igjen

De ble imidlertid ikke tilbakebetalt da, sier Norsk tillitsmann i rettspapirene.

«I stedet ba Thule om ytterligere utsettelse og viste til at det var inngått avtale med Royal Oyster General Trading om salg av de tre riggene. Forhandlingene om utsettelse førte ikke fram, men Thule overførte likevel kontrollen over riggene og pantsatt utstyr til Royal Oyster, og Norsk Tillitsmann mistet derfor kontrollen over pantobjekter», heter det videre fra Norsk Tillitsmann.

Under navnet Nordic Trustee har de altså forsøkt å gå til gruppesøksmål på vegne av lånegiverne i tingrett og lagmannsrett - men blitt avvist.

Thule-ledernes argument om at lånegiverne selv må forsøke å inndrive sine krav har vunnet frem.

«Den enkeltes krav må vurderes individuelt» anfører de saksøkte.

«Tapets størrelse vil variere, og de skadelidte er ikke nødvendigvis de samme som dagens obligasjonseiere. Dessuten kan skadelidte ha medvirket til tapet. I dette tilfelle skjedde det da toneangivende obligasjonseiere søkte å forpurre Thules salg av riggene».

Når behandlingen av søksmålet kommer opp for Oslo tingrett er ennå ikke avgjort.

Les også:

Hans Eirik Olav: - Har aldri hørt om CappelenOffshore-topp tiltalt for økonomisk utroskap og hvitvaskingInvestor tiltalt for å ha unndratt inntekt på 142 millioner

Publisert: