Kommentar

Jeg maler huset svart

Det er andre måter å spare skatt på enn å gjemme pengene i Sveits. Selv maler jeg huset svart.

  • Øystein Sjølie
    Journalist
Publisert:

La oss si at markedsverdien av å male huset mitt er 100.000 kroner. Inkludert moms. Hvis jeg leier inn et malerfirma for denne jobben, går 20.000 kroner i moms til staten. Malerfirmaet får 80.000 kroner.

Av disse går anslagsvis 10 prosent til felleskostnader og overskudd til eierne. Anta ingen skatt på dette.

Selvkost

90 prosent – 72.000 kroner - dekker selvkost. Av dette går 25 prosent til materialer. Her er det ikke mye skatt, anta 10 prosent eller 1800 kroner herfra.

Tre fjerdedeler av selvkosten – 54.000 kroner - går til arbeidskraft. Snaut 7.000 er arbeidsgiveravgift, og drøyt 47.000 er lønn.

Anta at malerne skatter 35 prosent. Det gir innpå 17.000 kroner i skatt, og snaut 31.000 kroner til maleren.

I dette stiliserte eksemplet tar staten 45.000 kroner av en regning til malerfirmaet på 100.000 kroner. Da er forutsetningene ”snille” mot staten. 55.000 kroner går til å dekke verdiskapingen.

Egen inntekt

Men det stopper ikke der. Anta at min marginalskatt er 44,8 prosent, som er satsen i toppskattens første trinn.

For at jeg skal ha 100.000 kroner disponibelt til å betale malerfirmaet, må jeg da tjene 181.000 kroner. Og hvis jeg tjener det, får staten over 25.000 kroner i arbeidsgiveravgift.

Arbeidsgiverens kostnader på meg er 207.000 kroner.

Jeg jobber i en momspliktig virksomhet. For å kunne rettferdiggjøre kostnader på 207.000 kroner på meg, må bedriften minst selge det jeg produserer for 258.000 kroner.

Av disse 258.000 kronene har staten fått 158.000 kroner, jeg har fått 100.000.

Stor skattekile

Når jeg har laget noe som har en markedsverdi på 258.000, og bruker alle pengene jeg får ut av det på å kjøpe malertjenester, får staten dermed 203.000 kroner.

Det tilsvarer 79 prosent. Resten – 21 prosent – går til dem som har utført verdiskapingen.

Denne store skattekilen forklarer hvorfor svart - og ulovlig - betaling er så utbredt for håndverkertjenester.

Men selv om man betaler svart - på ulovlig vis - får staten mye penger.

Liten verdiskaping

For personer som har lik timelønn som malere, lønner det seg å male selv hvis man er minst 21 prosent så effektiv som maleren.

Hvis man bruker fire ganger så lang tid på å male huset som en maler, vil det lønne seg å gjøre det selv (forutsatt at man ikke misliker malearbeid intenst). Denne verdiskapingen er skattefri. Det synes kanskje helt åpenbart at den skal være det, men det er faktisk presisert i skatteloven (se paragraf 5.15 (1), bokstav j, nr. 7.)

Men hva med verdiskapingen i samfunnet ved at jeg gjør det selv, i stedet for å møte på jobb, få lønn, og betale maleren? Verdiskapingen ved den svarte - og lovlige -varianten er 75 prosent lavere. Og på den svarte - og lovlige måten - får staten ingen penger.

Her kan du lese mer om

  1. E24

Flere artikler

  1. Svart arbeid er samfunnsnyttig

  2. Full krangel om nye tipsregler

  3. Skattefri barnehage fra sjefen

  4. Annonsørinnhold

  5. Slik skal dagmammaen lønnes

  6. 52 «svartmalere»avslørt av Skatt øst