MER SKATT: E24s spaltist mener boligbeskatningen bør øke!

Ja til mer boligskatt

Det er bare én ting å si til regjeringens forslag i revidert statsbudsjett om å øke boligbeskatningen: Mer, mer!

  • Lasse Ruud
    Lasse Ruud
    Administrerende direktør i Verdipapirfondenes Forening
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Forslaget om å skjerpe beskatningen av utleieboliger er neppe populært blant de stadig flere som har skaffet seg bolig nummer to eller tre for utleie. Men begrunnelsen er god.

Det er derfor all grunn til å støtte økningen i formuesverdien på utleieboliger fra 50 til 60 prosent av antatt markedsverdi, og håpe at det kommer mer. Det er ingen grunn til at Norge skal være et skatteparadis for den som driver med akkurat boligutleie.

Og før du hamrer løs i kommentarfeltet: Merk at det er såkalte sekundærboliger vi snakker om – altså boliger eid av en person som eier og bor i annen bolig. Beskatningen av egen bolig (eller hytte) endres ikke. Egen bolig er en blanding av velferdsobjekt og en finansiell disposisjon. Når det gjelder utleieboliger er saken langt enklere. Det er en rendyrket finansiell spareform.

Det gir ingen mening at én finansiell spareform – en utleieeiendom – skal gi lavere beskatning enn andre finansielle spareformer, som aksjer, bank eller verdipapirfond.

Det forstyrrer markedet for langsiktig sparing og fører til at nordmenn investerer for ensidig i norsk boligeiendom. For logisk nok så innretter man seg etter skattesignalene som er gitt fra myndighetene.

Hvor god avkastning vil investeringer i utleieboliger gi? Ikke vet jeg, og det er også irrelevant i denne debatten. Mitt hovedpoeng er at det ikke er samfunnsøkonomisk fornuftig å stimulere til at verdier saltes ned i utleieeiendom framfor i verdiskapende virksomheter.

Det vil typisk være høyinntektsgrupper som investerer i utleieboliger, ofte motivert ut fra et ønske om å trylle bort formuesskatten ved å lånefinansiere kjøp av utleieeiendom. Dagens rabatt i verdsettelsen av utleieboliger undergraver derfor også den fordelingspolitiske begrunnelsen for å opprettholde formuesskatten.

Tall fra Statistisk sentralbyrå og Skattedirektoratet viser at antallet sekundærboliger har økt markant og ikke overraskende finner vi spesielt mange slike ekstraboliger i storbyene. Ifølge en artikkel i Dagens Næringsliv viser tall fra Skattedirektoratet at nesten fire av ti boliger i Frogner bydel på Oslo Vest er eid av en person som eier og bor i en annen bolig.

Folk må gjerne investere i eiendom i stedet for i verdiskapning i bedrifter, men det er ingen grunn til at staten skal stimulere til en utvikling som, satt på spissen, leder til at utlendingene og staten eier næringslivet vårt, mens nordmenn eier hus og hytter.

Regjeringens forslag om å øke formuesverdien på utleieeiendom fra 50 til 60 prosent av antatt markedsverdi er derfor et skritt i riktig retning, men gir fortsatt overdreven stimulans til å investere i utleieboliger.

Regjeringen burde derfor også ha signalisert at satsen skal videre opp, og nærme seg 100 prosent av antatt markedsverdi i årene fremover!

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. NHO vil likestille bolig- og aksjeskatt

  2. NEF-direktør: – Bør bli mindre gunstig å investere i bolig nr. 2

  3. Boligtopper hardt ut mot skatteforslag: – NHO foreslår å flytte penger fra folk flest til bedriftseiere

  4. - Det er ikke for disses velferdvi vil kutte formuesskatten

  5. Boligmarkedsforsker: – Gi leietagere skattefradrag