HVA BLIR NESTE TREKK? Her, i Frankfurt, bygges Den europeiske sentralbankens nyes hovedkvarter.

Kommentar: Veien videre avhenger sterkt av Mario Draghis neste trekk

Markedets hovedfokus er fortsatt rettet mot Mario Draghi og Den europeiske sentralbanken.

  • Fredrik Ask Stensrud
    Fredrik Ask Stensrud
    Daglig leder og forvalter Fredrik Ask Stensrud i Trendtech. Stensrud er utdannet siviløkonom med spesialisering innen finans og makroøkonomi. Han har flere års erfaring innen forvaltning og rådgivning, blant annet fra Storebrand og Warren. Stensrud har vært involvert i flere forskningsprosjekter og bokutgivelser i regi av Handelshøyskolen BI og NHH.
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Helgen var relativt stille og vi fortsetter denne uken der vi slapp på fredag. Hovedfokuset er fortsatt rettet mot Mario Draghi og hans skritt i retning av kvantitative lettelser. Samtidig holder markedet et våkent øye på situasjonen i Ukraina.

Investorenes naturlige tilpasningsprosess har ført til tykkere hud når det gjelder nyhetsbildet fra Ukraina. Det er naturlig at investorene tilpasser seg når en situasjon strekker ut i tid. Situasjonen kan likevel ikke ignoreres med tanke på størrelsen på de involverte økonomiene; Russland og Vesten. Sanksjonene mellom disse tynger et allerede svekket Europa.

Det siste Mario Draghi trenger er at disse sanksjonene trappes opp ytterligere og stikker kjepper i hjulene for den ekspansive politikken han nå synes å sikte mot.

Makrotallene har den siste tiden svekket seg. De er ikke utelukkende dårlige, men spørsmålet er om de er gode nok til å løfte markedene ytterligere opp eller om vi vil få en ny dipp i markedet.

Trendene i indeksene er fortsatt positive. Markedet har løftet seg markant de siste ukene til tross for et svakt nyhetsbilde. Nå som indeksene igjen ligger høyt i sine respektive kanaler anbefales den kortsiktige investor å vekte seg ned med mulighet for å vekte opp når indeksene ikke lenger ser like overkjøpte ut.

Hovedindeksen

Hovedindeksen ligger på de samme nivåene som i forrige uke, altså tett opp mot taket i kanalen. Vi forventer motstand fra 620 nivået. Her sammenfaller taket i kanalen med trendlinjen fra de fallende toppene i juni. En eventuell vending ned fra dette nivået vil kunne føre indeksen tilbake til 590 nivået og en ny test av gulvet i kanalen. Dette er rundt 4 prosent ned fra dagens nivå.

Motstanden for Hovedindeksen sammenfaller med motstanden som den amerikanske S&P500 indeksen nå sliter med. Den amerikanske indeksen svinger rundt det psykologiske 2000 nivået men har også motstand fra trendlinjen som ligger over toppene fra juli og august.

Veien videre vil avhenge sterkt av Mario Draghi’s neste trekk. Dersom dette trekket blir preget av like mye politisk støy som da hjelpepakkene i sin tid skulle deles ut har vi en underholdende tid foran oss.

(saken fortsetter under bildet)

REC Silicon – Kjøp

REC handles nær et viktig nivå som har gjort seg gjeldende ved flere anledninger gjennom 2014. RSI viser samtidig en svært oversolgt situasjon i aksjen.

Vi anser disse nivåene som gunstige for kjøp med kortsiktig kursmål på 3,45 kroner. Horisont 2 uker.

(saken fortsetter under bildet)

Fred. Olsen Energy – Gjentar Kjøp

Det forrige long caset vi hadde i FOE gikk i target for to uker siden. Aksjen har deretter falt noe tilbake mot støtten ved 140 kroner. I nærheten av denne støtten anbefaler vi sterkt å kjøpe fallene. Det er ikke hver dag man får mulighet til å kjøpe ved en så langsiktig støtte. På kort sikt viser RSI indikatoren til en positiv trend. Oppsidepotensialet i FOE er stort.

Vi moderer oss til et kortsiktig kursmål på 159,90 med to ukers horisont.

(saken fortsetter under bildet)

Gjensidige – Selg

Gjensidige ligger nå rett under et viktig motstandsnivå, som ble bekreftet i midten av juli. Dette nivået representerer det høyeste gjennom 2014, og ble først satt i mars. Kanaldannelsen gjennom de tre siste månedene indikerer en god mulighet for et kortsiktig fall mot støttenivået i denne kanalen.

Dette argumentet er videre støttet av RSI nivået, hvilket indikerer lik bevegelse som før toppene i juni og juli.

(saken fortsetter under bildet)

Olje

Oljen ligger fortsatt lavt i den konsolideringen som har foregått rundt 111 dollar de siste årene (se graf). Vi ser nå indikasjon på en vending etter at oljen de siste dagene har hevet seg fra 101,1 til 102,5 dollar. Oljen ser nå ut til å bygge et positivt moment etter et fall fra 116 dollar, en topp som ble satt i juni.

Oljen har fortsatt nedsidepotensiale ned til 100 dollar, men det er langt mer oppside til første motstand ved 116 dollar.

Publisert: