PÅ FLYTTEFOT? Bipper-gründer Silje Vallestad sier formuesskatten har gjort at hun vurderer å flagge ut.

Bipper-gründerens ikke alt for tunge skatt

Bipper-gründer Silje Vallestad og NHO vil ha bort den skatten 814 personer betaler en fjerdedel av.

Publisert: Publisert:
Dette er en kommentar
Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

Få skatter betyr så lite, men diskuteres så mye, som skatten på 1,1 prosent av vår ligningsformue.

Som E24 viste i helgen er den samlede formuesskatten, som i år ventes å bli rundt 14 milliarder, en dråpe i det store havet av skatter vi betaler her i landet.

Det var 621.000 av oss som betalte formuesskatt i 2010, ifølge selvangivelsestatistikken for det skatteåret. Det er nesten halvparten så mange som siste gang det satt en Høyre-mann i finansministerstolen.

Av dem 621.000 betalte 421.003 personer 10.000 kroner eller mindre i formuesskatt, i gjennomsnitt 3.400 kroner.

Av den samlede formuesskatten vi betalte i 2010 på 11,7 milliarder kroner var det en liten gruppe på 814 personer som stod for hver fjerde krone. De 814 personene er de som betalte mer enn én million kroner i formuesskatt. De betalte i snitt 3,47 millioner.

I denne gruppen finner vi personer som Kjell Inge Røkke. Hans formuesskatteregning var på 87 millioner kroner.

Røkke betaler ikke noe annen skatt av betydning enn formuesskatt. Det til tross for at han og kona har hentet ut milliarder fra sine selskaper til sin privatøkonomi. Men så klager Røkke heller ikke. «Dette er et bidrag til det norske fellesskapet som vi lever godt med,» skrev Røkke i en kronikk i Dagens Næringsliv i fjor hvor han omtalte det faktum at han og familien betaler mellom 0,5 og 0,75 prosent av alle formuesskatt her i landet.

I gruppen på 814 personer, som altså er de aller rikeste blant oss, er det mange som Røkke. Hvis det i det hele tatt er noen blant disse 814 som har saklig begrunnede problemer med å betale formuesskatten sin, kan de trolig telles på en hånd.

Dersom den politiske målsetningen til NHO og Norges Rederiforund, som nylig har laget en rapport om formuesskatten, er å fjerne den, er det altså en skattelette landets 814 aller rikeste personer vil tjene mye på.

Men kommer de trekkende med en som Røkke, Stein Erik Hagen eller en Johan H. Andresen?

Nei. I stedet kommer de trekkende med Blipper-gründer Silje Vallestad. Det er en driftig, initiativrik og hardt arbeidende kvinne man skal lytte til.

Men også hennes argumenter mister litt tyngde når vi kommer oss forbi proklamasjonen om at hun vurderer å flytte ut av landet.

Hun klager over at en pris på én million kroner hun fikk fra Innovasjon Norge og Nærings- og handelsdepartementet sammen med formuesskatten totalt gir henne en skattesmell på 200.000 kroner.

La oss sette Vallestads skattesmell i perspektiv. Jeg betaler i et normalår omlag 250.000 kroner i inntektsskatt. Og jeg har ikke fått eller gjort meg fortjent til noen pris fra Innovasjon Norge.

Men hvor skal Bipper-gründeren flytte? Er det noe bedre land enn Norge å drive næringsvirksomhet for tiden?

Jeg tipper hun skal slite med å få etablert deg med noe særlig suksess i Hellas, selv om skatten der sikkert ikke er et problem. I alle fall er innkreving av skatt ikke særlig effektiv.

Har så Vallestad noen gode argumenter mot formuesskatten?

Selvsagt har hun det. Det er et problem med formuesskatten at selskaper i en startfase og med liten utbytteevne kan bli høyt verdsatt dersom selskapet børsnoteres og dermed påføre eiere og gründere en formuesskatt de ikke har inntekter å betale med.

Selv ergrer jeg meg mest over at mine pensjonistforeldres oppsparte midler, som stammer fra høyt beskattet lønn, blir belastet med formuesskatt. Men samtidig er jeg glad for at den rødgrønne regjeringen har gjort mer enn noen borgerlige regjering noensinne har gjort for å redusere denne formen for dobbeltbeskatning.

Det er bare det at vi kan argumentere i hjel alle enkeltelementene i skattesystemet på samme måte. Det jeg irriterer meg mest over er at jeg må betale skatt av «fordelen» jeg har av å kunne bli oppringt hele døgnet og jobbe hjemmefra, om det er behov.

Debatten om formuesskatten må snart komme inn i sitt riktige spor.

I alle skatteforslag fra ansvarlige partier som ønsker å redusere det totale skattetrykket, utgjør formuesskatten en betydelig størrelse. Ingen partier av noe størrelse i Norge tar til orde for en politikk som gir rom for mer enn noen få 10-talls milliarder i skattelette.

Formuesskatten er beregnet å innbringe 14 milliarder kroner i år.

Spørsmålet vi må stille oss er om det gir gunstigst økonomisk effekt å kutte i formuesskatten enn hvis vi kutter i inntektsskatten.

Bruker vi de 14 milliardene til å kutte i toppskatten, for eksempel, vil det gi hver av de nær en million nordmenn som betaler toppskatt en skattelette på rundt 15.000 kroner.

Alternativt kunne vi kuttet ut de 8,7 milliardene de 967.529 blant oss med under 182.100 i brutto inntekt betalte i 2010 og i tillegg gitt rundt 5.000 kroner i skattelette til hver av toppskatteyterne.

Det kan ikke herske stor tvil om at disse alternativene vil bidra til å dempe lønns- og kostnadsveksten NHO ellers er så opptatt av. Gir vi lettelser i bunn bidrar vi også til at de blant oss som nå har det trangt får bedre økonomi og kan kjøpe produktene og tjenestene Bipper-gründer Vallestad og andre i norske næringsliv selger.

Nå er dette bare løsrevne eksempler på hva skattelettelser på 14 milliarder kroner kan brukes til. Men det viser at formuesskattedebatten ikke kan leve løsrevet fra en debatt om hele skattesystemet og det totale skattenivået. Er det virkelig der skattelettelser har størst positiv effekt på nasjonens økonomi.

Jeg er overbevist om at vi får langt større positiv effekt av skattelettelser på inntekt enn ved å fjerne formuesskatten.

Grunnen er åpenbar: For de langt fleste som betaler formuesskatt, betyr den ingenting eller fint lite. Og for de 814 som betaler 25 prosent av den totale formuesskatten, så er det mennesker som har råd til det og som burde gjøre det uten å sutre alt for mye.

For jeg er fast bestemt på en ting: Skal jeg fortsette å betale min skatt, som i normalår er på rundt 250.000 kroner, med en slags glede, så må Kjell Inge Røkke og de andre 813 aller rikeste nordmenn betale mye mer enn hva jeg gjør.

Og man skal ha fulgt dårlig med i utenriksnyhetene den siste tiden hvis man ikke har fått med seg hva som i verste fall kan skje i land hvor den alminnelige skattemoral forvitrer.

Så kan vi sikkert diskutere om slike som Røkke skal betale 80 eller 40 millioner kroner, men ikke basert på dulgte trusler om utflagging basert på et tvilsomt faktagrunnlag.

Men det er en endring i formuesskatten som er på høy tid å gjennomføre. Satsen på 1,1 prosent er for høy når mine pensjonistforeldres bankinnskudd skal beskattes med formuesskatt i tillegg til at renteinntektene på 3,7 prosent skal inntektsbeskattes med 28 prosent. Det blir ikke mye igjen etter prisstigning.

Ettersom vi, mot Høyres iherdige klaging, har fått et relativt rettferdig system for fastsettelse av formuesverdien på boligformue, har vi et verktøy som gjør oss i stand til å redusere skattesatsen uten at vi må redusere skatteinngangen.

Nå verdsettes boligformue til 25 prosent av markedsverdi når formuesskatten skal beregnes. Hva om vi økte dette til 50 prosent av markedsverdi og brukte provenyet til å redusere skattesatsen og samtidig øke inngangspunktet for når folk må betale formuesskatt?

Fint om Finansdepartementets utredere kan regne litt på det.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om