NEDGANGSTIDER: Neste år vil bli preget av kutt i behov og budsjetter, skriver E24s spaltist.

Kommentar: 2016 - rekruttering i nedgangstider

Hovedtrenden innen rekruttering for 2016 blir nedgangstider. For noen betyr det kutt i behov og budsjetter, for andre betyr det økt tilgang på talenter. Begge situasjoner byr på utfordringer.

  • Hans Petter Stub
    Hans Petter Stub
    Hans Petter Stub er partner i kommunikasjonsbyrået Whydentify, og en ledende eksperter på «employer branding»
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Både NAV og en rekke ledende økonomer melder om dystre utsikter for norsk økonomi i 2016 med forventninger om stigende arbeidsledighet. Spørsmålet er hva det har å si for virksomheters arbeid innen rekruttering og «employer branding» (arbeidsgiverprofilering).

På én side har vi virksomheter som endelig får mange kvalifiserte søkere å velge mellom. På den andre siden har du de som må kutte. Begge situasjoner må håndteres på en god måte.

Med synkende behov for arbeidskraft i oljesektoren vil mange statlige og kommunale virksomheter endelig oppleve at de kan velge og kanskje endog vrake mellom dyktige arbeidssøkere.

Å velge er relativt lett, det vanskelige er å vrake på en god måte. Å nedprioritere en god behandling av de som ikke når helt opp i en rekrutteringsprosess er en luksus ingen arbeidsgiver bør unne seg – uavhengig av hvor mange søkere man får. Norge er et lite land, og markedet kan snu fort. Da er det viktig å ha behandlet de nest beste på en god måte – de kan fort bli dine neste beste. De som ikke følger dette rådet kan fort oppfylle ordtaket om at det er i gode tider man legger grunnlaget for konkurs.

I sterk kontrast vil mange virksomheter i 2016 oppleve reduksjon i rekrutteringsbehovet med påfølgende kutt i budsjettet til «employer branding». Flere arbeidsgivere jeg har snakket med melder eksempelvis om kutt i antall karrieredager på høgskoler og universiteter de skal delta på til neste år.

Kutt i budsjettene er naturlig, men det er viktig å ikke spare seg til fant. Arbeidsgiverne som kutter minst – eller kanskje til og med øker sine budsjetter – vil få vesentlig mer igjen for investeringen nå enn i tider da alle andre investerer tungt. For arbeidsmarkedet vil snu, og behovet for kompetanse vil nå gamle høyder. Om du da har vært i dvale i noen år vil det koste svært mye å bli like attraktiv.

Kutt i budsjetter kan også føre til at noen arbeidsgivere tenker nytt. Min spådom er at tids- og kostnadsbesparende teknologi vil få ytterligere fotfeste i 2016. Flere arbeidsgivere vil nok erstatte karrieredager på høgskolene med virtuelle alternativer.

Mobilen vil nok også bli mer sentral i rekruttering. Nye tjenester er på vei inn i markedet, der man på en enkel og billig måte kan komme i kontakt med potensielle arbeidstagere. Når nordmenn kan bruke mobilen til å finne kjærester og ektefeller kan vel arbeidsgivere bruke mobilen til å finne ansatte. Det får da være grenser for hvor gammeldags bransjen skal være. Vi er tross alt i 2016…

Publisert: