Rødt ber om lobby-granskning etter nye funn: – Regjeringen kan ha feilinformert Stortinget

Regjeringen «lot seg ikke presse av noen», forsikret Bent Høie (H) i et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i januar. Men Koronakommisjonen fant at regjeringen «ga etter for press» fra flere som ville endre coronareglene.

– KAN HA FEILINFORMERT: Rødt er kritisk til hvordan helseminister Bent Høie har forklart regjeringens oppmykning av innreise-reglene i lys av Koronakommisjonens lobby-funn. Høie avviser at han har feilinformert
Coronapolitikk
 • Karl Wig
Publisert: Publisert:

Helseministerens tidligere redegjørelse står i tilsynelatende konflikt med konklusjoner i kommisjonens 456 sider lange rapport, som ble offentliggjort i forrige uke.

– Denne saken var alvorlig fra før av. Og når det som kommer fram i Koronakommisjonens rapport tyder på at regjeringen kan ha feilinformert Stortinget, så øker alvoret og behovet for å gå inn i saken på nytt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til E24.

Partiet vil nå be kontrollkomiteen granske regjeringens lobby-kontakt i lys av rapporten og innkalle til åpen høring, oppgir han.

Men Bent Høie går langt i å avvise Koronakommisjonen fremstilling overfor E24.

Han holder fast ved at regjeringen ikke har latt seg presse, og at forsikringen han ga Stortinget holder stand.

– Jeg er ikke enig i at vi har feilinformert, svarer helseministeren.

Les også

Koronakommisjonen: Regjeringen «ga etter» for lobby-press

AVVISTE PRESS: Her er deler av Bent Høies brev til kontrollkomiteen 7. januar. Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener Koronakommisjonens funn indikerer at helseministerens svar ikke er sannferdige.

«En rekke e-poster og tekstmeldinger»

I sin rapport beskriver Koronakommisjonen en regjering som «ga etter for press», og raskt imøtekom aktører som ba om å få slippe unna strenge smitteverntiltak.

En konsekvens var at FHI fikk «svært kort tid» til å utrede en oppmykning av innreisereglene for arbeidsreisende – regler Norsk Industri fikk være med på å utforme, etter et påvirkningsarbeid inn mot regjeringen som inkluderte «en rekke e-poster og tekstmeldinger».

Allerede før jul avslørte Aftenposten hvem som trakk i trådene da arbeidsreisende fikk karantenefritak i strid med faglige råd – hvorpå importsmitten steg til værs.

Det førte til at kontroll- og konstitusjonskomiteen ba helseministeren redegjøre for prosessen.

«Det unntaket det er snakk om her, ble gitt i en tid hvor smitteutviklingen
i Europa generelt sett var positiv», skrev Høie i sitt svarbrev 7. januar.

Han informerte om at «ulike aktører i næringslivet ønsket tilpasninger slik at de fikk benyttet utenlandsk arbeidskraft igjen», men presiserte at det var uaktuelt for regjeringen å gi lettelser i tiltakene som «ikke var smittevernfaglige forsvarlige».

KREVER LOBBY-HØRING: Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener Koronakommisjonens funn må føre til at Stortinget gransker regjeringen.

Høie: – Lytter selvsagt til innspill

«Regjeringen hørte på helsemyndighetene, og lot seg ikke presse av noen», skriver Høie i brevet.

Noen måneder senere, 14. april, kom Koronakommisjonens rapport. På side 172 står det i uthevet skrift: «Regjeringen ga etter for press fra interesseorganisasjoner».

Kommisjonen omtaler en angivelig spesialbehandling som ga risiko for at «grupper med mindre tilgang til myndighetene ble prioritert ned» – men også risiko for at «helseperspektivet ikke ble ivaretatt».

– Har Koronakommisjonen feilbeskrevet lobbykontakten deres?

– Vi lytter selvsagt til innspill fra ulike interesseorganisasjoner, både fra næringen, fra fag- og brukerorganisasjoner og andre, nettopp for å ivareta helhetsperspektivet, svarer Høie i en e-post til E24.

– Det er likevel de smittevernfaglige vurderingene til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som legges til grunn for beslutningene våre. Regjeringen lar seg altså ikke presse av noen, men har hele tiden vært klare på våre prioriteringer. Vi vil prioritere barn og unge først, deretter hensynet til arbeidsplasser og næringsliv, påpeker Høie.

Les også

Bent Høie om gjenåpningen av Norge: – Vaksineringen er viktigst

– Kan ikke slå oss til ro med svarene

Rødts partileder mener Høies beskrivelser er vanskelig å forene med det bildet Koronakommisjonen tegner.

– Nå må kontrollkomiteen gjenoppta saken og sørge for en uavhengig gransking av lobbypresset, hva regjeringen har gitt etter for og hvilke konsekvenser det har fått for samfunnet som helhet – både med tanke på importsmitte, nedstenging og hvilke grupper som har blitt nedprioritert, sier Moxnes.

Han sier det er helt nødvendig med en åpen høring, der Stortinget får anledning til å «spørre ut alle involverte».

– Når Koronakommisjonen har kommet til stikk motsatte konklusjoner av det regjeringen har fortalt Stortinget, kan vi ikke slå oss til ro med de svarene vi har fått. Da må vi grave videre, sier Moxnes.

Høie avfeier at regjeringen har feilinformert noen i saken, og poengterer at kontakten med interesseorganisasjoner nå er blitt utfyllende belyst av Koronakommisjonen.

– Vi har vært helt åpne og svart kommisjonen på alle spørsmålene de har hatt om kontakten vår inn mot ulike interessegrupper. Når det gjelder møter med Norsk Industri er det også oversendt informasjon om saken til Stortinget, fremholder helseministeren, og henviser til brevet til kontrollkomiteen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Coronapolitikk
 2. Koronakommisjonen
 3. Bent Høie
 4. Norsk Industri
 5. Bjørnar Moxnes

Flere artikler

 1. Erna Solberg: Karantenesystemet var for tillitsbasert for lenge

 2. Fersk rapport: Alvorlig svikt at regjeringen ikke var forberedt

 3. Opposisjonen presser Nybø om kontantstøtte-lobby

 4. Politikere vet nok: – Nå må vi lytte til de etterlatte og granske «Kielland» på nytt

 5. Stortinget om Nav-skandalen: Ber regjeringen avklare reglene