Lagmannsretten snudde opp ned på Entras utbyggingskrangel med Oslo kommune – nå ankes saken til Høyesterett

Kommunen ba om penger for sykkelsti og trikkespor da Entra skulle bygge ut juridisk fakultet på Tullinløkka. Det har de krav på, mener Borgarting lagmannsrett.

REKKEFØLGEKRAV: Entra måtte betale for sykkelvei og trikkespor da de skulle bygge juridisk fakultet på Tullinløkka. Det ville ikke Oslo tingrett ha noe av. På bildet er Tullinløkka i 2011.
 • David Bach
Publisert: Publisert:

Entra får dermed ikke tilbake de 27,3 millioner kronene de la ut for sykkelvei og trikkespor i forbindelse med utbyggingen av Tullinkvartalet i Oslo.

Utbyggeren mente tiltakene hadde for lite å gjøre med utbyggingen av juridisk fakultet, og fikk i fjor med seg Oslo tingrett i spørsmålet.

Men Borgarting lagmannsrett kom til motsatt konklusjon, og mener at utbyggingsavtalene likevel er gyldige.

En lignende prinsippsak fra Mortensrud har tidligere endt på samme måte og er allerede på vei til Høyesterett, ifølge Rett24, som omtalte saken først.

Les også

Oslo kommune tapte i retten - krevde sykkelvei for utbygging av universitetet

Entras prosessfullmektig i saken, advokat Vidar Strømme i Advokatfirmaet Schjødt, opplyser at de allerede har besluttet å anke dommen.

– Vi er skuffet og overrasket, vil jeg si. Det er nå besluttet å anke dommen, sier Strømme.

– Det er ikke bare selve resultatet, men at dommen ikke trekker opp klare rammer for når kommunene kan kreve utbyggingsavtale med økonomiske krav. I motsetning til rekkefølgekrav fikk man nye regler om utbyggingsavtaler i 2005 som skulle sette rammer rundt hva kommunene kunne kreve. Det er fordi kommunene har en forhandlingsposisjon i kraft at de også deler ut tillatelsene.

– Lagmannsretten sier at fritt skjønn stort sett er opp til kommunen selv. Særlig derfor ankes dommen, sier Strømme.

Krevde sykkelvei for utbygging

Sakens bakgrunn er at Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) i 2016 ba om sykkelvei i Henrik Ibsens gate og «gate- og trikketiltak på strekningen fra CJ Hambors plass til St. Olavs gate/Tullins gate».

EBY anbefalte at det ble satt rekkefølgekrav om disse tiltakene for utbyggeren, i forbindelse med at det skulle bygge nytt juridisk fakultet på Tullinløkka i det sentrale Oslo.

Kommunen krevde rent spesifikkt å få kontantbidrag for oppgradering av trikkespor og sykkelvei, som motytelse for at utbyggerne kunne begynne arbeidet.

Entra var da i en skvis, fordi de hadde tegnet en kontrakt med juridisk fakultet om å være ferdig innen studiestart.

Samtidig lå det en forståelse i at dersom de ikke betalte for trikkespor og sykkelvei, ville de ikke få en reguleringsplan.

Entras eiendomsselskaper i saken, Tullinkvartalet AS og Universitetsgaten 7 AS, gikk med på å signere utbyggingsavtaler for å komme i gang med arbeidet, men utarbeidet samtidig et notat hvor de gjorde det klart at de var uenige i kravene.

I notatet kom det også frem at dersom de såkalte rekkefølgekravene skulle vise seg å være ulovlige, så ville reguleringsplanen fortsatt gjelde. Dermed var Entra i posisjon til å stevne Oslo kommune i etterkant, noe de også gjorde i september 2018.

Norsk Eiendom reagerer knallhardt

– Dette betyr at det blir fritt frem for kommunen til å kreve hva som helst, og fritt frem for det jeg vil kalle myndighetsmisbruk, sier administrerende direktør Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom.

Bransjeforeningen har vært partshjelper for Entra gjennom de to rettsrundene, og frykter nå konsekvensene dersom dommen blir rettskraftig.

– Det retten sier, både i Entra-saken og i Selvaag-dommen fra i fjor, er at utbygger pålegges kostnader som neppe kan sies å være rimelig, nødvendig og forholdsmessig.

Administrerende direktør Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom. Dahl har tidligere vært byråd for eldre, helse og arbeid (2017–2019) og byråd for oppvekst og kunnskap (2015–2017) i Oslo kommune.

Hun viser til at Oslo tingrett mente tiltakene fra Oslo kommune så mer ut som økonomiske bidrag til politisk prioriterte områder enn en nødvendighet opp mot utbyggingen.

– Det er det mange av våre medlemmer opplever: En hardt økonomisk presset kommune prøver så godt de kan å lempe stor kostnadskrevende infrastruktur over på utbyggerne.

– Med denne dommen blir det altså fullstendig uforutsigbart og svindyrt, hvis utbyggerne skal måtte være med på denne galeien.

Skulle dommen bli stående, må politikerne ta grep, mener Tellevik Dahl.

– Med denne dommen så mener jeg at Nikolai Astrup må få fortgang i klargjøring og tydeliggjøring av regelverket, slik at domstolen får bedre grunnlag til å fatte sine beslutninger. Jeg tviler nemlig på at dette var lovgivers intensjon, sier hun.

Byråden: – Spesiell kritikk

Byråd for byutvikling i Oslo kommune, Arlid Hermstad (MDG) er på sin side godt fornøyd med dommen, skriver han i en e-post til E24.

– På generelt grunnlag vil jeg si at rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler er viktige verktøy for god byutvikling, som gjør at utbyggere bidrar til nødvendige forbedringer i det offentlige rom i form av for eksempel gang- og sykkelveier, grøntområder og forbedret kollektivinfrastruktur. Oslo vokser, og jeg er opptatt av at utviklingen av Oslo kommer hele befolkningen til gode.

Hermstad mener Borgarting lagmannsrett er klar i sin slutning om at kommunen har fått medhold i saken, og legger til at de nå vil gå nøye gjennom dommen.

Byråd for byutvikling Arild Hermstad (MDG).

– Jeg må si det er ganske spesielt at vi får denne kritikken av en tidligere byråd som har vært med på å bestemme kommunens politikk på dette området. Tellevik Dahl kan ta det helt med ro, denne dommen gir ikke kommunen mulighet til å kreve «hva som helst» av utbyggerne.

Hermstad skriver at han er opptatt av at kommunens krav er rimelige og forutsigbare, og viser videre til at Oslo vokser, noe som utløser behov for oppgradering av infrastruktur som grønne lunger, sykkelveier og kollektivtilbud.

– Det gir loven oss mulighet til å stille rekkefølgekrav om i reguleringssaker. Jeg kommer til å fortsette å jobbe for at kommunen benytter seg av denne muligheten på en rimelig måte.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Utbygging
 2. Byutvikling
 3. Entra
 4. Oslo
 5. Sykkelvei
 6. Tone Tellevik Dahl
 7. Oslo kommune

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Det kan bli tusen færre boliger på Mindemyren. Nå truer utbyggere med å trekke seg.

 2. Oslo vurderer skatte-pisk mot boligspekulanter i kamp mot tosifret prisvekst

 3. Kritiske til klimaplan for anleggsplasser: – Dette har vi ikke tid til

 4. Byrådet i Oslo kaller prisveksten «ute av kontroll» – åpner for å endre leilighetsnormen

 5. Oslo-byråd må svare om byggesak-lovbrudd: – Nok er nok