Unio-streiken: Uenighet om brannfaren

Brannfare i et gjenvinningsanlegg fikk arbeids- og sosialminister Røe Isaksen til å avbryte streiken mellom Unio og KS. Både tillitsvalgt ved anlegget og toppsjef i Maskinistforbundet mener det ikke var noen unormal brannfare.

 • Sofie Amalie Fraser
 • Sindre Hopland
Publisert:

Frevar-tillitsvalgt André Kazinci, var en av dem som måtte avbryte streiken for det brannvesenet mener var brannfare:

– Min oppfatning av dette er at det er en oppkonstruert krisemaksimering av et ikke-eksisterende problem, sier han.

Han har pratet med de andre som streiket og sier de reagerte med sjokk og vantro på beskjeden fra regjeringen og minister Røe Isaksen etter at Unio og KS ikke klarte å bli enige seg imellom om hvordan man skulle håndtere det som skulle være brannfare ved anlegget.

André Kazinci er tillitsvalgt for de ansatte ved gjenvinningsanlegget.

Mener det er normalt å stoppe forbrenningen

Kazinci forteller at det ikke er unormalt å stoppe forbrenningen, og at dette skjer flere ganger årlig – blant annet for vedlikehold. Han sier også at bunkeren ikke inneholdt noe spesielt farlig avfall og at alt i det hele tatt var sånn det pleier på gjenvinningsanlegget.

– Det er ikke større brannfare om vi streiker enn når det er stans, sier den tillitsvalgte.

AVGJØRENDE SØPPELHAUG: Denne søppelhaugen på et gjenvinningsanlegg i Fredrikstad stoppet streiken.

Kazinci forteller videre at de satt opp en vaktliste for å ivareta brannsikkerheten før det ble søkt om dispensasjon for en mann til å gå brannvakt. E24 har den håndskrevne vaktlisten som viser at det er planlagt for at ansatte er til stede hver dag fra 3. juni til 7. juni.

– Nattskiftet i helgen var også bemannet med en som ikke ble tatt ut i streiken fordi han er hovedverneombud, forteller han.

Her kan du se vaktlisten:

Les også

Raser etter tvungen lønnsnemnd: – Særdeles uheldig

Mottok bekymringsmelding fredag

Brannsjef i Fredrikstad, Stein Didrik Laache, sier til E24 at de mottok en bekymringsmelding fra Frevar på fredag, og umiddelbart gjennomførte en befaring på anlegget.

– Driftsoperatørene var tatt ut i streik, og to store siloer inneholdt søppel som ventet på forbrenning i avfallsovnene. Dette var usortert restavfall med stort innhold av biomasser og forskjellig annet husholdningsavfall.

Ifølge brannsjefen ble det under befaringen observert varmeutvikling flere steder i Frevar-siloen:

– Normalt ville driftsoperatører flytte de deler av søppelet som utvikler varme og damp, men de var tatt ut i streik. Det var således nå stor bekymring for selvantennelse nede i deponiet. Lagret søppel har i seg selv en meget stor brannrisiko. I tillegg inneholder avfallet store mengder miljøgifter, sier brannsjefen som mener det varme været var et risikomoment.

André Kazinci mener på sin side at det varme været har liten innvirkning på brannfaren:

– Utetemperaturen er ikke av stor betydning på brannfaren fordi avfallet ligger i en bunker laget av betong og med et lukket tak. Røyken man ser i bunkeren er i all hovedsak vanndamp på grunn av forråtnelsesprosessen i avfallet som genererer noe varme – som i en kompostbinge. Det er blant annet dette brannvaktene passer på.

Kazinci sier videre at han ikke forsøker å overprøve brannmannens faglige vurderinger, men at han stiller seg undrende til hvilken informasjon vedkommende fikk.

Les også

Tvungen lønnsnemnd mellom KS og Unio – streiken avsluttet

Stein Didrik Laache i brannvesenet viser til at det er svært krevende for brannmannskapene å slukke branner i avfallsanlegg, og at brannene gir utslipp av store mengder giftig røyk.

– Brannvesenet anså i dette tilfellet at det forelå en stor brannfare med de konsekvenser dette kunne føre med seg, og anbefalte umiddelbart oppstart av anleggene med formål å forbrenne eksisterende innhold i siloene. Anlegget kunne etter en kontrollert «oppbrenning» legges ned, og streiken kunne eventuelt fortsatt etter dette, sier sjefen.

Opplysningene Laache har gitt til E24 stemmer overens med det han skrev i rapporten til Frevar.

Stiller spørsmål ved driften

De ansatte ved Frevar gjenvinningsanlegg i Fredrikstad er organisert i Maskinistforbundet. Det norske maskinistforbund stiller ikke spørsmål ved Brannvesenets vurdering av saken og tar den til etterretning.

– Vi har gått nøye gjennom rapporten fra brannsjefen. Den beskriver et faktagrunnlag og en situasjon på Frevar som ikke fremstår som spesiell eller annerledes under streiken eller situasjonen 4. juni slik vi kjenner den. Den bygger på et faktagrunnlag som delvis er fremstilt uriktig, sier administrerende direktør i Det norske maskinistforbundet Hege-Merethe Bengtsson til E24.

– Denne fremstillingen med påfølgende konklusjon etterlater spørsmålet om Frevars drift til daglig, innebærer fare for liv og helse for befolkningen og våre medlemmer. Dette vil selvsagt bli fulgt opp nøye av våre tillitsvalgte, fortsetter hun.

Toppsjef fremdeles trygg på avgjørelsen

Administrerende direktør ved avfallsanlegget i Fredrikstad, Fredrik Hellstrøm, mener fremdeles de tok den riktige beslutningen.

– Fra mitt ståsted handlet dette om å minske risiko for brann. Jeg lar meg forbause av at tiltak for å redusere brann blir oppfattet som noe negativt, sier Hellstrøm til E24.

Han føler seg ekstra trygg på avgjørelsen etter at også brannvesenet konkluderte med brannfare. Han mener det var et hull i vaktlisten, og at den eneste måten å løse utfordringen ville være streikebryteri.

Hellstrøm ønsker likevel velkommen det at de ansatte har ulike meninger om situasjonen som oppsto.

– Det er ikke farlig å være uenige, men på slutten av dagen er det jeg som bærer konsekvensene av en brann, sier Hellstrøm.

Frevar-tillitsvalgt André Kazinci sier til E24 at det etter streiken startet ble tilført mer avfall:

– Bunkeren var full fordi de hadde tilført bunkeren mer avfall etter at streiken var igangsatt, sier Kazinci.

Den administrerende direktøren kjenner ikke til om det ble tilført mer tonnasje i anlegget etter streiken brøt ut, men sier:

– Det må i så fall ha vært en kunde som allerede var på vei til anlegget, det er ikke noe styrt fra oss, og er i så fall en feil. Men det må ha vært helt minimale volumer, sier Hellstrøm som legger til at selskapet taper mye mer penger på stenge ned anlegget enn å holde åpent.

Tvungen lønnsnemnd

Det var altså fare for liv og helse som gjorde at arbeids- og sosialminister Røe Isaksen avbrøt streiken og innførte tvungen lønnsnemnd.

Dermed måtte 20.000 streikende tilbake på jobb, og lønnsutviklingen deres bestemmes av det som heter Rikslønnsnemda.

Frevar sier de ba de om dispensasjon for at en eller flere av de streikende kunne komme tilbake for å håndtere situasjonen ved avfallsanlegget, og opplyser at de fikk nei på alle forespørslene. Unio sier på sin side at de to timer før streiken ble avblåst ga dispensasjon, og hevder saken var fullt mulig å løse.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip har vært vitne til en rekke slike prosesser, og sier til E24 at ettersom andre parter i arbeidslivet allerede er enige, er det «nesten garantert» at man ikke får noe mer enn avtalene som allerede er inngått.

Isaksens inngripen gjelder kun konflikten mellom Unio og KS. Han har foreløpig ikke grepet inn mot streiken i Oslo kommune eller ved sykehusene. De er såkalt egne tariffområder. I Oslo er 1.891 personer fremdeles i streik.

Blant de streikende var stemningen dårlig fredag kveld. Det sa streikelederen i Bergen til Bergens Tidende.

– Det er rasende lærere, rasende fysioterapeuter, rasende sykepleiere og rasende bibliotekarer. Det er ikke god stemning der ute i det hele tatt, uttalte Bente Myrtveit.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen var lørdag ute på Facebook og forklarte seg om hvorfor streiken måtte avsluttes.

Les på E24+

Tvungen lønnsnemnd gir nesten alltid tap for de streikende

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Streik
 2. Unio
 3. KS
 4. Forbrenning
 5. Avfall
 6. Torbjørn Røe Isaksen

Flere artikler

 1. Denne søppelhaugen utløste tvungen lønnsnemnd

 2. Betalt innhold

  Én mann manglet i Fredrikstad. Det stanset 20.000 streikende lærere og helsearbeidere. Dette skjedde i kulissene.

 3. Tvungen lønnsnemnd mellom KS og Unio - streiken avsluttet

 4. Stortinget sa ja til tvungen lønnsnemnd - Unio vil ta omkamp neste år

 5. Betalt innhold

  Dette er tvungen lønnsnemnd – og dette blir effekten for dem som streiker