NHO frykter ulovlige styrer uten frihandelsavtale

Fra 1. januar er ikke lenger Norges forhold til Storbritannia regulert av EØS-avtalen. NHO er bekymret for ulovlige styre-sammensetninger og en «no-deal» på alt fra tjenestehandel til arbeidsflyt.

Avdelingsdirektør for internasjonal handel Tore Myhre i NHO har fått inn flere bekymringsmeldinger fra bedrifter.
Publisert: Publisert:

Tirsdag denne uken signerte Norge og Storbritannia en midlertidig vareavtale. Men forhandlingene om en frihandelsavtale er fortsatt i gang.

Avdelingsdirektør for internasjonal handel Tore Myhre i NHO mener overgangsavtalen er viktig fordi den hindrer ny toll på varer.

– Samtidig er det skummelt at den nye frihandelsavtalen ikke er på plass. Det er en stor ulempe fordi det betyr at vi har en «no-deal» på alt annet toll på varer, sier Myhre.

– Vi vil for eksempel ikke ha noen avtale for tjenestehandel eller personbevegelser, sier han.

Les også

Fortsatt ingen enighet om frihandelsavtale – midlertidig avtale på plass

Kan få en ulovlig sammensetning

Etter dagens lovverk må daglig leder og minst halvparten av styremedlemmer i aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak enten være bosatt i Norge, eller være både statsborgere av og bosatt i en EØS-stat.

Fra1. januar 2021 vil personer med tilknytning til Storbritannia ikke oppfylle disse kravene.

– For noen bedrifter kan dette bety at styret rett og slett blir ulovlig sammensatt fra 1. januar, sier Myhre.

I en pressemelding fra regjeringen kommer det frem at rundt 800 bedrifter kan bli påvirket av disse kravene.

– Regjeringen har tidligere oppfordret bedriftene som påvirkes til å søke dispensasjon om nødvendig, svarer næringsminister Iselin Nybø til E24.

Hun opplyser om at det hittil er kommet inn 63 søknader om kompensasjon.

– Næringslivet må forberede seg på at ting blir litt annerledes. Vi mister de felles spillereglene og de felles lovene- og reglene, sa Nybø til E24 tidligere denne uken.
Les også

Norge og Storbritannia tyr til nødløsning

Det blir mindre fleksibilitet

Flere handelshindringer som nye godkjenningsordninger, sertifikater, tollregler og prosedyrer fra og med 1. januar vil endre deler av det norske næringslivet med forbindelser til Storbritannia.

– Bedrifter må være forberedt på en ganske ny situasjon, Myhre.

Han forteller at flere bedrifter har meldt bekymringer når det gjelder den nye realiteten for personbevegelser.

– Folk flest må være forberedt på at det vil bli nye regler og at man i mange tilfeller må søke om oppholdstillatelse, sier Myhre.

– Det gjør at det ikke lenger blir like fleksibelt å hente inn arbeidere på kort varsel og det kan være en stor ulempe for bedrifter og ikke minst arbeiderne selv, sier han.

Regjeringen vurderer lovendring

Avhengig av forhandlingsresultatet om en frihandelsavtale med Storbritannia, vurderer regjeringen regelendringer på selskapsrettens område som vil fjerne kravet om å søke dispensasjon.

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt ut et forslag til endringer i lovene som regulerer hvilket statsborgerskap styremedlemmene og daglig leder kan ha.

Lovendringen skal lages sånn at briter ikke blir ekskludert fra sentrale roller i norske selskaper.

– Formålet med lovforslaget er å gi foretakene mulighet til å beholde allerede tiltrådte tillitspersoner, samt å kunne velge inn personer med tilknytning til Storbritannia i tillitsverv, sier næringsminister Iselin Nybø til E24.

De foreslåtte lovendringene forutsetter for det første at lovforslaget omfattes av en frihandelsavtale mellom landene.

– Forslaget vil gjøre det mulig å fortsette å velge daglig leder og styremedlemmer fra samme krets av personer som i dag. Det vil føre til mindre arbeid for foretakene ved at de slipper å bytte ut eller søke om dispensasjon for sine tillitspersoner, sier Nybø.

Publisert:
Gå til e24.no