Sp vil ha åpenhet om coronatiltak: – Det er kjempestore beløp

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har bedt finansministeren begrunne hvorfor det ikke gis innsyn i hvem som har fått betalingsutsettelse fra staten.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum sammen med finanspolitisk talsperson Sigbjørn Gjelsvik.
Publisert: Publisert:

Norske bedrifter og næringsdrivende har siden juni i fjor kunnet søke om utsettelse for skatte- og avgiftskrav.

I helgen skrev E24 om Skanska og Byggenæringens Landsforbund (BNL) som mener det burde gis innsyn i hvem som har benyttet seg av coronatiltaket.

Etter å ha lest saken vil nå Senterpartiets finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik ha svar fra finansminister Jan Tore Sanner (H) om samme problemstilling.

I et skriftlig spørsmål skriver han:

«Hva er bakgrunnen for at regjeringen ikke har lagt til rette for innsyn i hvem som har fått betalingsutsettelse for skatte- og avgiftskrav til staten etter de særskilte reglene som er etablert i forbindelse med koronapandemien og er statsråden villig til å endre dette når ordningen nå forlenges ytterligere?»

Les også

Vil vite hvem som skylder staten fem milliarder: – Et eneste svart felt

Stiller spørsmål ved taushetsplikt

I E24s sak sier statssekretær Magnus Thue at Finansdepartementet er klar over at manglende innsyn i utsatte skatte- og avgiftskrav kan ha negative konsekvenser, men at de mener at hensynet til taushetsplikten veier tyngre.

Sigbjørn Gjelsvik stiller spørsmål ved denne vektingen.

– Dette er et ekstraordinært coronatiltak og har vært viktig for å bidra til at næringsdrivende skal komme seg gjennom krisen. Samtidig mener jeg at bedriftene da må være villig til å ha åpenhet rundt støtten. Det er noe som i neste omgang vil sikre legitimitet til ordningene i befolkningen, sier Sp-politikeren til E24.

Les også

Bostyrer frykter at bedrifter holdes kunstig i live: – Som å pisse i buksen for å holde varmen

Kjempestore beløp

Gjelsvik viser til kompensasjonsordningen som det derimot gis innsyn i, og finanskomiteens begrunnelse for nettopp dette.

«Komiteens klare mening er at opplysninger om støttetildeling skal være offentlige så langt som mulig. (...) Hensynet til legitimitet og til å unngå misbruk taler sterkt for høy grad av offentlighet knyttet til utdeling fra ordningen», skrev komiteen før kompensasjonsordningen ble innført.

Gjennom den første kompensasjonsordningen utbetalte regjeringen over fem milliarder kroner. Rammen for den nye «kontantstøtten» som vil utbetales frem til juni i år er på fire milliarder.

Utsettelsene av skatter og avgifter beløper seg til sin side nå til omtrent fem milliarder kroner.

– Det er jo snakk om kjempestore beløp. At det ikke gis innsyn begrunnes med at det er taushetsbelagte opplysninger til skattemyndighetene, men se på hvor stor tilgang det er til skattelistene for privatpersoner. Da mener jeg man burde få vite hvem som skylder staten så mye penger, sier Sigbjørn Gjelsvik.

Les på E24+

Har du aksjer eller cashpoints i Norwegian, bør du skjelve

Les på E24+

En gammel studiekamerat kontaktet Trond Mohn. Resultatet er blitt flere tusen boliger i Oslo.

Publisert: