Kritisk til Støres nye næringspolitikk: – Forstår ikke privat næringsliv

Finansministeren er kritisk til Ap-leder Jonas Gahr Støres planer om at staten skal spille en mer aktiv rolle som eier i selskaper.

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil at staten skal spille en større rolle i næringspolitikken, men får motbør fra finansminister Jan Tore Sanner (H).
Publisert:

De rødgrønne partiene og regjeringen er på kollisjonskurs om hvor hvilken rolle staten skal ta i omstillingen til en mer bærekraftig og klimavennlig økonomi.

Torsdag skrev E24 at Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre varsler en ny næringspolitikk. Han mener staten bør være mer aktiv og stille krav om næringsutvikling og norske arbeidsplasser i selskaper hvor den er eier.

Blant disse selskapene er Equinor, DNB, Telenor, Yara og Hydro.

Ap la i fjor frem en plan for kraftig økt eksport. Støre mener flere næringer mangler kapital eller rammebetingelser, og nevner spesifikt helseindustri og vaksiner, mineralindustri, maritim industri, oppdrett til havs og hydrogen.

Les også

Utfordrer Ap om økt eksport: – Hvor skal kraften komme fra?

– Aktivistisk, statlig næringspolitikk

Finansminister Jan Tore Sanner (H) slår nå tilbake mot Støres ideer, og mener at en mer aktiv statlig eier kan skape uforutsigbarhet og gjøre selskapene mindre attraktive for andre investorer.

– Jeg har hørt Støres tale. Støre forstår ikke privat næringsliv, det er åpenbart. Han skaper et inntrykk av at private jobbskapere bare sitter med hendene i fanget og venter på staten, sier Sanner til E24.

– Når han vil stille nye krav til norske selskaper med statlig eierskap, så vil han svekke omdømmet til staten som eier. Dette vil over tid kunne bidra til at stolte norske selskaper blir dårligere, fordi det blir mindre attraktivt for private investorer å investere i de selskapene, sier Sanner.

Sanner mener at Støre går i en mer aktivistisk retning i næringspolitikken.

Det Støre gjør nå er at han drar Arbeiderpartiet mot SV og Rødt, og forlater den linjen som blant andre Stoltenberg sto for. Ap har ikke en aktiv næringspolitikk, men en aktivistisk, statlig næringspolitikk, sier han.

Les også

Kravene om grønne, statlige milliarder: Frykter dårlige prosjekter med liten klimaeffekt

– Mangler kapital

Stortingsrepresentant Terje Lien Aasland (Ap) svarer på kritikken fra Sanner, fordi Støre er opptatt med partiets landsmøte.

– Arbeiderpartiet har kanskje større forventninger til statseide selskaper enn det Sanner har, men det handler om at vi ønsker at selskapene skal lykkes med å skape ny virksomhet også i Norge, sier Aasland.

Aasland mener at staten kan bidra til å sikre norske forretningsmuligheter innen områder som hydrogen, hvor aktører som Hydro, Nel og kraftbransjen har kompetanse.

– Vi foreslo i vårt alternative statsbudsjett å gi Statkraft mer muskler til å ta en større rolle i utviklingen av hydrogen. Det betyr ikke at de skal være alene i dette markedet, men om å sette i gang noen motorer som kan bidra til å forløse aktivitet også hos andre aktører. Dette avhenger av en aktiv næringspolitikk, sier Aasland.

Han er også kritisk til regjeringen fordi han mener det går for tregt med havvind, og bekymret for at nettutbyggingen kan gå for tregt og true industriens satsing på nye grønne, jobber.

Les også

Kravene om grønne milliarder: – Må ikke gi fri tilgang til kredittkortet

– Struper privat kapital

Sanner er enig med Støre og Ap i at staten skal bidra til å utvikle nye næringer ved å støtte innovasjon og teknologiutvikling, som staten blant annet gjør gjennom å gi milliarder til CO₂-renseprosjektet Langskip.

Men finansministeren frykter at Aps politikk vil gi mindre rom for privat verdiskaping. Sanner peker på at staten allerede er en stor aktør i næringslivet, med et omfattende eierskap på børsen.

Det er ingen uenighet om at staten skal bidra både når det gjelder havvind, hydrogen og fangst og lagring av CO₂. Men det er ikke slik at private investorer ikke har interesse for disse nye områdene. Det er mye innovasjon, jobbskaping og investeringer i private selskaper, sier han.

– Staten har en rolle å spille på disse områdene, men samtidig som Støre skriker etter mer statlig kapital, så struper han privat kapital ved å ville øke skatten på arbeidende kapital gjennom formuesskatten, sier Sanner.

Les også

Avviser at det går for tregt med havvind: – Må gjøre en ordentlig jobb

– Et stort paradoks

Også stortingsrepresentant og næringspolitisk talsperson Sivert Bjørnstad (Frp) mener at Arbeiderpartiets skattepolitikk vil kunne ramme næringslivets evne til omstilling.

– Det er et stort paradoks at Jonas Gahr Støre snakker om at næringslivet mangler kapital, samtidig som han er en av de varmeste forsvarerne for å dra inn egenkapital fra norske eiere gjennom formuesskatt, sier Bjørnstad.

Bjørnstad mener at Aps politikk vil føre til økte skatter og at private vil få mindre risikokapital tilgjengelig.

– For å kompensere for dette vil han at staten skal gamble med skattebetalernes penger. Det er dårlig næringspolitikk, det er dårlig skattepolitikk og det er ikke minst dårlig distriktspolitikk, hvor mye av den kapitalintensive industrien befinner seg, sier Bjørnstad.

Les også

Sp vil ha statlig grønt investeringsselskap på 100 milliarder

– Ikke dramatiske skattejusteringer

Aasland peker på at Arbeiderpartiet har gitt et tydelig skatteløfte om at hvis én avgift går opp, skal andre skatter og avgifter gå ned.

– Vi kommer ikke til å gjøre noen dramatiske skattejusteringer, slik Sanner prøver å fremstille det. Vi kommer ikke til å ødelegge norsk arbeidsliv med skatter, sier Aasland.

– Jeg begynner å bli lei av folk på høyresiden som snakker om formuesskatt, mens de selv ikke har fjernet den på åtte år, legger han til.

Les også

Frykter flaskehalser i det grønne skiftet: 300 nettsøknader i kø hos NVE

– Veldig puslete satsinger

Aasland mener at næringslivet trenger mer risikovillig kapital fra staten for å komme i gang med ny virksomhet og skape nye jobber.

– Sanner sier at staten fortrenger privat kapital. Næringslivet sier det stikk motsatte. De er opptatt av at staten kan komme inn med risikokapital og bistå privat kapital til å utvikle næringsvirksomhet i Norge, sier Aasland.

Han mener at Norges virkemiddelapparat er for svakt og for utilgjengelig, og at staten burde ta mer risiko.

– Regjeringen satser altfor lite. Det er ofte veldig puslete satsinger. Det er bare å ta en ringerunde til større bedrifter som ønsker å satse. De sliter med både størrelsen på og omfanget av virkemiddelapparatet vårt. Det må bli større, tydeligere og enklere, og statens risikovilje må også bli større, sier han.

Aasland gir regjeringen honnør for å ha gitt milliardstøtte til Hydro-teknologi på Karmøy og Equinors havvindprosjekt Hywind Tampen.

– Men dette viser nettopp at selv store selskaper trenger staten for å utvikle nye forretningsmuligheter. Ting kan tyde på at Sanner ikke forstår norsk næringsliv, sier Aasland.

Les også

NHO frykter mer statlig eierskap med Arbeiderpartiet

– Ikke med Høyre ved roret

Staten bruker milliarder av kroner på CO₂-rensing og reduserte elbilavgifter (se tabell nederst). Den siste tiden har det også kommet en rekke krav fra næringslivet og politiske partier om subsidier til havvind og hydrogen.

Sanner er ikke bekymret for at statskassen skal bli brukt opp.

Ikke med Høyre ved roret. Det er helt nødvendig at staten bidrar i den fasen vi er i, både på havvind, hydrogen og andre løsninger. Men det må ikke fortrenge privat kapital og initiativ, sier Sanner.

– Med den aktivismen Støre nå viser, så vil det kunne bidra til mindre rom for private jobbskapere. Det virker som det er viktigere at det står «stat» foran løsningen enn at vi faktisk løser problemene. Det å stille nye krav til norske selskaper vil kunne svekke konkurranseevnen deres, sier han.

– Vil pengene kunne bli brukt opp med Ap ved roret?

Vi ser at det har vært mange eksempel på lite vellykkede fremstøt, hvor dørfabrikken i Årdal er ett eksempel. Et annet er de store tapene staten hadde i Aker Kværner, sier finansministeren.

Les også

Høyre kritisk til Aps planer om aktiv stat: Krangler om «Aker-eventyret»

Les også

Støre setter opp nye mål for DNB og Telenor

Les også

Frykter fastlåst politisk situasjon: Mener havvind kan løse flokene i det grønne skiftet

Publisert:
Gå til e24.no