Fåtallet vil til utlandet i sommer: – Oppleves som utilgjengelig

Bare ti prosent av de spurte i en undersøkelse sier de har planer om å dra til utlandet i sommer. – Utlandet oppleves som utilgjengelig, sier Virke-topp Astrid Bergmål.

Nordmenn er mer positive til ferietur til utlandet til høsten enn i sommer. Her fra en strand i Spania i helgen.
Publisert: Publisert:

Undersøkelsen er utført av Opinion for hovedorganisasjonen Virke i mai og juni, og 1.529 personer er intervjuet. Virke har utført tilsvarende spørreundersøkelser siden 2012.

Rundt 70 prosent av de spurte planlegger å ha sommerferie i år. Det er en oppgang fra tilsvarende undersøkelse i desember, da bare 63 prosent planla å ha sommerferie.

Samtidig viser undersøkelsen at bare ti prosent av de spurte har planer om å tilbringe sommerferien i utlandet.

Før coronakrisen var denne andelen langt høyere. I den siste undersøkelsen før krisen (desember 2019) planla hele 60 prosent av de spurte å tilbringe sommerferien i utlandet.

– Nå bare én av ti sier det samme nå, så er det en betydelig nedgang fra nivået før krisen, sier Astrid Bergmål, leder for Virke Reiseliv, til E24.

– Selv hvis myndighetene ikke fraråder reiser til utlandet, så sier bare 22 prosent av de spurte at de vil reise til utlandet, sier hun.

Undersøkelsen viser at flere ser det som aktuelt å reise på ferie til utlandet i høst enn i sommer (se figur).

– Kommer altfor sent

Tallene i undersøkelsen ser ut til å underbygge Virkes utspill fra tidligere denne måneden, da de sa at juli var spolert for reiselivsaktører som lever av å selge turer inn og ut av Norge.

– I desember var det langt flere som sa at de ville reise til utlandet hvis myndighetene ikke frarådet det. Det tyder på at de lovede lettelsene kommer altfor sent til at folk klarer å få lagt om planene sine, sier Bergmål.

Bare ti prosent av de spurte i en undersøkelse sier det er aktuelt med utenlandsferie i sommer. Leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv mener det kan bli behov for støtte til norske reiselivsaktører også utover høsten og vinteren.

Virke-toppen er bekymret for at uklare signaler fra myndighetene har bidratt til at færre tør å bestille utenlandsturer, og at eventuelle nye signaler vil komme for sent til at folk tør å reise ut i sommer.

– Det har vært lite forutsigbarhet, og sommerferien er nå kommet så tett på at utlandet oppleves som utilgjengelig og lite aktuelt, sier hun.

Les også

Reiselivstopp ut mot regjeringen: – Juli er spolert

Frykter å havne på karantenehotell

Faren for å havne på karantenehotell er en viktig årsak til at folk ikke ønsker å dra på ferie i utlandet, ifølge undersøkelsen.

67 prosent oppgir at sannsynligheten for utenlandsreise er redusert på grunn av karantene i ankomstlandet, mens 64 prosent oppgir det samme knyttet til karantene ved hjemkomst til Norge.

– Hovedgrunnen er nok karantene når man kommer hjem igjen. De fleste europeiske land har gått bort fra karantene og byttet det ut med ulike former for testing, sier Bergmål.

– Norge har valgt en særnorsk streng linje, og det får stor effekt. Det er veldig få som er klare for utenlandsferie hvis de vet at de må på karantenehotell når de kommer hjem. Det gjør det uaktuelt for mange å reise til utlandet, sier Bergmål.

Les også

Hun er avhengig av utenlandsturistene: – Sparekontoen tømmes fra måned til måned

Vil bruke mindre penger

Undersøkelsen viser at pengebruken vil gå kraftig ned i sommer sammenlignet med det husholdningene trodde i vinter.

I snitt venter husstandene nå å bruke 24.350 kroner på ferie i 2021. I tilsvarende undersøkelse i desember var svaret 35.350 kroner.

– Hvis vi sammenligner vårtallene for 2019 så skulle husholdningene bruke 36.000 kroner på sommerferie, mens det vanlige var rundt 40.000. Årets tall på rundt 24.000 har ikke vært lavere siden vi begynte å måle dette i 2012, sier Bergmål.

Krevende for reiselivet

Bergmål mener tallene viser at det vil være krevende for reiselivsbedriftene i lang tid ennå. Hun mener at støtteordningene må forlenges også utover høsten.

– Hvis alle støtteordninger er over når man kommer til oktober, vil det være tøft. Disse aktørene har ikke kunnet tjene en krone siden coronaen startet. Disse bedriftene har ikke fått noe vindu hvor de har kunnet drive, de har ligget nede hele tiden, sier hun.

– Vi mener regjeringen må stille opp for disse selskapene helt til coronakrisen er over. For disse selskapene er gjenåpning noe man drømmer om, ikke noe som oppleves som en realitet. De vil definitivt trenge mer hjelp, sier hun.

Les også

Ber om at Norge følger EUs reiseforslag: – Legger til rette for trygg gjenåpning

Venter på coronapass

En europeisk løsning for coronasertifikat skal gjøre det lettere å reise for dem som er vaksinerte, men detaljene er trolig først på plass i starten av juli.

– Det skal holdes en pressekonferanse om coronasertifikat mandag. Vi håper da på avklaringer om lettelser etter innføringen av coronasertifikat. Samtidig kommer vi ikke unna at det er 14. juni, og at skoleferien begynner på fredag. Det er allerede altfor sent for mange reiselivsaktører med tanke på sommersesongen, sier Bergmål.

Det er unntak for karantene hvis du kommer fra et lavrisikoland, eller et såkalt gult land. Virke mener at Norge bør følge EUs anbefaling om at grensen for å være et lavrisikoland bør være på 100 smittede per 100.000 mennesker de siste 14 dagene.

– Men Norge holder fortsatt grensen på 25 smittede per 100.000. Så Norge har en særnorsk lav grense for hva som er et lavrisikoland. Det rammer norske reiselivsvirksomheter hardt, sier Bergmål.

Hun mener at land som Danmark har vært mer forutsigbare, og at det gjør det enklere for reiselivet. Det gjør også at danskene kommer til å reise utenlands i sommer, mens vi i Norge blir hjemme, tror hun.

– Det er få land som har vært så utydelige som Norge på når de kan få reise igjen, og så uforutsigbare, sier hun.

Da Bergmål gikk ut mot regjeringen tidligere denne måneden, uttrykte statssekretær Saliba Andreas Korkunc forståelse for at reiselivet gjerne vil ha åpne grenser så raskt som mulig.

– Både statsministeren, helse- og omsorgsministeren og justis- og beredskapsministeren har i lang tid sagt at det er tryggest å belage seg på Norgesferie i år også, så jeg mener vi har vært forutsigbare, sa Korkunc.

Les også

Utsetter betalingsfristen på skatter og avgifter: – Nå gir vi bedriftene et pusterom

Les også

Savner konkrete datoer for gjenåpningen

Les også

Staten krever åtte prosent rente for utsatt skatt: – Urimelig høyt

Les også

Ber om at Norge følger EUs reiseforslag: – Legger til rette for trygg gjenåpning

Publisert:
Gå til e24.no