Svakt år for Lyse, men øker utbetalingene til eierkommunene

Lavere kraftpris i 2020 enn i 2019 sendte Lyse-resultatet brått ned med nesten en milliard kroner før skatt.

Stavanger eier mest i lyse-konsernet og får i 2020 utbetalt 356 millioner kroner.
Publisert:

Lyse-konsernet leverte i 2020 et driftsresultat før skatt (EBITDA) på 2,616 milliarder kroner. Dette var ned fra 3,564 milliarder kroner i 2019.

Lyse skriver i en pressemelding at resultatet preges av et år med lav kraftpris, men kompenseres delvis for et oppsving for områdene tele og elnett. Total vannkraftproduksjon i 2020 var på 6 Twh.

– Resultatet er preget av veldig lave strømpriser, samtidig har vi en god fremgang på tele og el-nett. Dette er veldig positivt. Men det er strømprisene som slår mest ut på resultatet for oss i 2020, sier styreleder Harald Espedal.

– Langsiktig utbyttepolitikk gjør imidlertid at utbyttenivået opprettholdes i henhold til prognose. Lyses bidrag til stat, vertskommuner og eierkommuner for 2020 er på 1,3 milliarder kroner», skriver Lyse videre i pressemeldingen.

Resultat etter skattekostnad var i 2020 på 354 millioner kroner mot 928 millioner kroner i 2019.

Hør fersk episode av podkasten Det vi lever av:

630 millioner i utbytte

Styret i Lyse foreslår at det betales 630 millioner i utbytte, en økning på 30 millioner fra året før. I 2020 mottok eierkommunene i tillegg 100 millioner kroner i avdrag og 49 millioner kroner i renter på ansvarlig lån, slik at konsernet dermed i realiteten betaler 779 millioner kroner.

– Årets utbytteutbetalinger viser viktigheten av vår langsiktige strategi om å holde noe igjen i gode år slik at vi står sterkt finansielt og kan opprettholde de viktige bidragene til velferdsproduksjon også i år med lave kraftpriser, sier styreleder Harald Espedal i Lyse i pressemeldingen.

Pengene fordeles slik til kommunene (beløp i mill. kr.):

 • Stavanger: 356 110 741
 • Sandnes: 152 076 066
 • Sola: 68 060 872
 • Time: 45 410 251
 • Klepp: 32 928 661
 • Hå: 29 471 502
 • Randaberg: 25 531 587
 • Eigersund: 22 977 649
 • Strand: 19 715 150
 • Hjelmeland: 7 739 676
 • Gjesdal: 7 264 706
 • Lund: 5 551 699
 • Bjerkreim: 3 986 634
 • Kvitsøy: 1 814 230
Les også

Energibransjen i Rogaland må kjempa om slike som Martine

Les på E24+

Bremsekloss i det grøne skiftet: Næringslivet må venta i årevis på straum

Styreleder i Lyse-konsernet Harald Espedal mener det er viktig å gi en god slant til eierkommunene også i år med lave inntekter.

700 000 kunder for Altibox

I 2020 passerte Altibox-partnerskapet over 700 000 kunder. Lyse kan også smykke seg med i årsrapporten at Altibox igjen sikret seg prisen for landets mest fornøyde kunder innenfor segmentet i kundeundersøkelsen til EPSI. Dette var for ellevte året på rad.

Les på E24+

Europas grønne skifte: Kraftkablene kan gi billig strøm inn i Norge

Konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse må se at Lyse leverer dårligere resultat i 2020 enn i 2019.

På telesiden kjøpte Lyse Bodø Energis firberinfrastruktur gjennom det heleide datterselskapet Signal. Også Senjanett AS og Herøy Fiber AS ble kjøpt opp. Lyse og Hydro inngikk i samarbeid og slo sammen vannkraftverk på Sør-Vestlandet og etablerte et nytt selskap, Lyse Kraft DA, som blir blant landets største vannkraftaktører. Selskapet eies 74,4 prosent av Lyse og 25,6 prosent av Hydro.

7 milliarder i strøminvestering

For å sikre bedre resultat i 2021 peker Espedal særlig på bedre strømpriser og god utvikling og vekst på fiber-området. Han signaliserer også at Lyse vil være med på større samfunnsendringer.

– Den største forandringen fremover er at vi står foran en større elektrifisering av samfunnet som kommer til å prege hele 20-tallet. Dette gjelder hele bredden. Vi i Lyse kommer til å investere mer enn 7 milliarder i strømnettet for å kunne levere grønn energi til husholdninger og bedrifter, sier han.

– For oss er det å levere samfunnskritisk infrastruktur viktigst. Dette betyr å levere fiber, strøm til hjem og grønn energi, slår styrelederen fast.

Les også

Hydro og Lyse lager felles vannkraftselskap

Ingen koronasmell

Lyse opplyser videre at koronapandemien har hatt begrenset effekt på konsernet. Men Lyse følger utviklingen tett og gjennomfører nødvendige tiltak underveis.

– Koronaviruspandemien har understreket viktigheten av stabilitet og kapasitet i
telekominfrastrukturen. I Altibox sitt nasjonale fibernett har det vært en markant økning i datatrafikken på dagtid, og Altibox-partnerskapet har merket stigning i etterspørselen etter fiberbredbånd. Fibernettet har vært godt dimensjonert for å håndtere endrede bruksmønstre, skriver Lyse.

Espedal forventer at den begrensede effekten av pandemien vil vedvare.

– Pandemien har i liten grad påvirket forbruket av strøm, selv om den har påvirket behovet for fiber og bredbånd. Men dette tror vi vil fortsette til etter pandemien, avslutter han.

Publisert: