Diskuterte formuen med Stoltenberg

Kjell Inge Røkke vil flytte det meste av pengene sine inn i en allmennyttig stiftelse. Han tok dette opp direkte med Statsminister Jens Stoltenberg.

UTTAK: Kjell Inge Røkke og kona Anne Grete Eidsvig får utbetalt over 440 millioner kroner fra investeringsselskapet The Resource Group TRG.
Publisert: Publisert:

Statssekretær ved Statsministerens kontor, Torbjørn Giæver Eriksen at Kjell Inge Røkke tok direkte kontakt med statsminister Jens Stoltenberg for å diskutere planene om en stiftelse og om hvordan Røkkes skattesituasjon da ville bli.

–Det har vært en serie med møter. Det første var mellom Røkke og Stoltenberg, hvor Røkke orienterte om stiftelsen og hvor Røkke sjekket om Stoltenberg var interessert i å være med på å presentere stiftelsen, sier Giæver Eriksen til Aftenposten.

Deretter har det vært kontakt et par ganger mellom Røkke og to av statssekretærene ved Statsministerens kontor.

–Røkke tok i ett av disse møtene opp spørsmålet om skatt. Da ble det henvist direkte til finansdepartementet, sier Giæver Eriksen.

Han sier at statsministeren er positiv til en slik stiftelse.


–Det var satt opp slik at 80 prosent av aksjene som jeg eier går inn i en allmennyttig stiftelse. Denne stiftelsen skulle få et utbytte på 100 millioner i året, mens jeg var i live. Etter min død ville aksjene gi utbytte likt med de andre aksjene, fortalte Røkke.
Stiftelsen "The Røkke Family Foundation" har vært planlagt i flere år, fortalte moldenseren.
–Hvem er det jeg vil hjelpe? Det er de som sitter øverst ved bordet intellektuelt, og nederst ved bordet økonomisk, sa han.
Han sa at han hadde sendt en henvendelse til Finansdepartementet for å få svar på om overføringen av verdiene ville utløse skatt på hans hånd. Det ble i går spekulert på om denne henvendelsen, som ble videresendt til Skattedirektoratet, var motivert av et ønske om å endre skattereglene som en tilpasning til Røkkes arveplanlegging.
–Den politiske ledelsen i Finansdepartementet har ikke vært involvert i denne saken overhodet. Den ble håndtert som en ordinær henvendelse til embetsverket om skattemessige forhold knyttet til opprettelsen av en stiftelse, sier statssekretær i Finansdepartementet Roger Sandum (SV).


Planen var opprinnelig å lansere stiftelsen på SINTEF i Trondheim i høst, da Røkke fylte 50 år. På grunn av manglende avklaring og foreløpig delvis negativt svar på skattespørsmålet, ble lanseringen utsatt.
–Dette er ikke noen skjult agenda. Jeg vil bare gi fra meg penger, i samspill med min familie og mine barn. Jeg hadde en gryende ambisjon om å gi fra meg én million kroner hver eneste arbeidsdag fra jeg fylte 50 år og utover, fortalte Røkke.
–Jeg ville bare unngå å gi fra meg 80 prosent av pengene mine, for så å sitte igjen med en skatteregning på 2,5 milliarder. –Jeg er ikke like gira akkurat nå, sa Røkke.

Les mer på E24 her.

Publisert:
Gå til e24.no