Økokrim: Svært alvorlig hvis Transocean-dommen blir stående

Hvis frifinnelsene i Transocean-saken blir stående, vil det få dramatiske konsekvenser, mener Økokrim. Deler av dommen blir nå anket til lagmannsretten.

ALVORLIG: Førstestatsadvokat Morten Eriksen mener konsekvensene av Transocean-dommen kan bli dramatiske.
 • NTB
Publisert: Publisert:

For to uker siden avsa Oslo tingrett en fullstendig frifinnende dom i det som trolig er den største skattesaken som har vært ført for en norsk domstol. Økokrim mener riggselskapet ulovlig kanaliserte store pengebeløp ut av Norge, via Danmark til Caymanøyene, og på den måten unngikk beskatning.

Tingretten kom til at den danske selskapskonstruksjonen, som gjorde den angivelige unndragelsen mulig, ikke var straffbar.

– Hvis dommen blir stående, er det mye som taler for at skattelovgivningen, skatteavtalene med andre land og opplysningspliktene etter ligningsloven, i praksis har lite innhold på svært viktige områder. Det er vanskelig å forstå at det kan være slik, og konsekvensene vil være veldig dramatiske, sier førstestatsadvokat Morten Eriksen i Økokrim til Dagens Næringsliv.

Anker deler av dommen

Økokrim melder onsdag at de anker utbytteforholdet, Polar Pioneer-forholdet og regnskapsforholdet for de tiltalte Einar Brask, Klaus Klausen, Transocean Inc og Transocean Deepwater Drilling Company.

Dommen mot Sverre Koch, en av de tre tiltalte rådgiverne, ankes ikke. I tillegg blir dommen mot Arcade Drilling, et datterselskap av Transocean, stående.

Eriksen sier at når skattyter lager kunstige konstruksjoner av skattemessige grunner, blir det vanskelig for retten å avgjøre om det faller innenfor loven eller ikke. Han signaliserer allerede nå at saken er av en slik viktig karakter at Økokrim er villig til å ta den helt til topps i det norske rettssystemet.

– Dette vil avhenge av om man legger til grunn kunstige formaliteter eller realiteter. Dette bør Høyesterett i siste instans ta standpunkt til, sier han.

7 milliarder kroner

Saken har vært etterforsket siden 2005. Selve rettssaken i Oslo tingrett tok ni måneder, og dommerne har brukt like lang tid på å skrive dommen. På de tiltaltes side har over 30 advokater vært i sving. Dommen falt 2. juli og er på hele 241 sider.

«Etter dette blir alle tiltalte å frifinne for samtlige forhold som de er tiltalt for og for erstatningskravene som er rettet mot dem», heter det i dommen fra retten, som ble administrert av tingrettsdommerne Finn Eilertsen og Jannicke Johannesen.

Økokrim tok ut tiltale for unndragelse av 7 milliarder kroner til beskatning. Tre rådgiverne, advokat Sverre Koch, advokat Einar Brask og revisor Klaus Klausen, var alle tiltalt for medvirkning til grovt skattesvik. Tiltalen omfattet også datterselskaper i Transocean.

Les også:

Økokrim anker deler av Transocean-dommenJoly anbefaler Økokrim å anke Transocean-domFull frikjennelse i Transocean-saken

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Undrende til Transocean-frifinnelse

 2. Betalt innhold

  Økokrim undrende til frifinnelsen

 3. Betalt innhold

  Full frifinnelse

 4. Økokrim-topp anmeldt for grov uforstand i tjenesten

 5. - Minner om sjikane og psykisk terror