Økokrim avviser anmeldelsen mot fiskeriministerens tidligere arbeidsgiver

Økokrim har avvist MDGs anmeldelse av ulovlig dumping av lusemidler, deriblant en anmeldelse av selskapet der fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) jobbet.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik om bord i fiskebåten Brennholm under Arendalsuka
Publisert: Publisert:

Avvisningsbrevet kom fredag, to dager etter anmeldelsen fra Tommy Reinås, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Trøndelag.

I avvisningen heter det at Økokrim ikke har tatt stilling til om det foreligger straffbare forhold eller ikke, eller om det er grunn til å åpne etterforskning i saken.

Reinås sier i en kommentar til NTB at avvisningen framstår som merkelig.

NRK har dokumentert over 50 tilfeller av ulovlig dumping av lusemidler i rekefelt, noe som må få konsekvenser, sier han.

Les også

MDG har anmeldt fiskeriministerens tidligere selskap

Kopi til tilsynsmyndigheter

Økokrim-sjef Trond Eirik Schea skriver i brevet at han har valgt å avvise saken på bakgrunn av flere kriterier, særlig hva som er prioriterte områder for politiet nå.

– Jeg har også sett hen til at noen av tømmingene skal ha skjedd ikke veldig lenge etter at det aktuelle regelverket ble innført i mars 2017, og at det ved presumptivt mange, like mulige overtredelser av nytt regelverk ofte er slik at tilsynene på området følger opp i første omgang på spesialområder som dette, se også nedenfor om kopiadressater, skriver Schea.

Både Fiskeridirektoratet og Mattilsynet får kopi av brevet. Samtidig understreker Økokrim-sjefen at beslutningen om å avvise saken ikke er til hinder for at saken kan anmeldes til lokalt politi.

Jobbet i brønnbåtselskap

Før Harald Tom Nesvik ble utnevnt til fiskeriminister 13. august i år, jobbet han som kommunikasjonssjef i brønnbåtselskapet Sølvtrans. Selskapet har ifølge NRK innrømmet at det ble tømt avlusingsvann i et gytefelt for torsk.

– Regelverket for tømming av behandlingsvann fra brønnbåter etter at den har forlatt oppdrettsanlegget, er klart. Jeg konstaterer likevel at noen oppfatter regelverket som uklart. Derfor vil det om kort tid komme en veileder til disse bestemmelsene, sa Nesvik til kanalen da saken ble anmeldt.

Ifølge de nye reglene må båter som driver med avlusing av oppdrettsfisk, gå minst 500 meter bort fra viktige oppvekstområder for fisk og reker før de slipper kjemikaliene ut i havet.

Les også

Verden vil ha norsk villfisk for milliarder. Men har nordmenn gått lei av sei?

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om