Riebers shippingsjef: Flere kan miste kontrollen

Norske offshorerederier som har obligasjonsgjeld fremfor bankgjeld står i fare for å miste kontrollen over egen skjebne, mener GC Riebers rederisjef.

SPÅR ENDRINGER: Adm. direktør Irene Waage Basili i GC Rieber Shipping tror bransjen står foran store restruktureringer. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix
Publisert: Publisert:

Administrerende direktør Irene Waage Basili i GC Rieber Shipping mener at det vil komme flere endringer på eiersiden i norske offshorerederier allerede før nyttår.

– Eiersitsen på rederisiden vil se veldig annerledes ut når vi går inn i 2017 enn det den gjorde når vi gikk inn i 2016, sier hun til E24.

E24 har skrevet flere saker om den alvorlige gjeldskrisen hos mange norske supplyrederier.

Waage Basili peker på at mange selskap som er i spill, og som nå må restrukturere gjelden, har obligasjonsgjeld - og ikke gjeld i banken.

– Rederier som har obligasjonsgjeld og som trenger å restrukturere, kan risikere å miste kontrollen til aktører som tar posisjoner i obligasjonsgjelden, sier Basili.

Det var akkurat det som skjedde da Kjell Inge Røkke-eide Aker kjøpte opp mer og mer av Rem Offshores gjeld, for deretter å blokkere en finansiell redningsplan for rederiet.

Det tok Rem Offshore etter sigende på sengen, og styreleder Åge Remøy kalte Akers opptreden for «et bakholdsangrep». Den karakteristikken syntes konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker lite om.

Må forhandle med ukjente obligasjonseiere

Basili mener at så lenge selskapene kan betjene sin gjeld er obligasjonslån en grei finansieringskilde.

Les også

Slik er brikkene i supply-puslespillet

Men når gjelden blir for stor, og rederiene må be kreditorene om refinansiering fordi de ikke klarer å betjene gjelden, kan svakheten utnyttes.

– Når disse selskapene må inn i forhandlinger med ukjente obligasjonseiere, er det risiko for å miste kontrollen, sier Basili.

Samtidig viser hun til at GC Rieber Shipping er i en relativt grei situasjon, til tross for at selskapet har en rentebærende netto gjeld på 2,5 milliarder kroner.

– Vi har kun bankgjeld og ikke obligasjoner. Vi har en langsiktig relasjon med bankene som er långivere, sier Basili.

Hun legger imidlertid til:

– Dersom markedet vedvarer på dagens nivå inn i 2018, må også vi gå diskutere løsninger med våre långivere. Det vil samtlige offshorerederier måtte gjøre, sier Basili.

Overdrevet

– Det er ikke utenkelig at man også vil se en konsolidering innen seismikkmarkedet, slik som man nå ser på supply og ankerhåndteringssegmentet, sier Basili.

Hun viser til at seismikk er et lite marked som lett kan komme i spill.

– Seismikk ligger tradisjonelt langt fremme i syklusen både når markedet går opp og ned, og er sånn sett et marked jeg mener vil se en raskere oppgang tidlig i syklusen, sier Basili.

Les også

Farstad-sjef: – Det er ikke bare å raske sammen et knippe fartøy

Hun understreker samtidig at effekten av sammenslåinger er overdrevet.

– Betydningen av sammenslåinger innenfor store segment er noe overdrevet. Det man kan oppnå er å få ned administrasjonskostnader og driftskostnader, men disse kostnadene er marginale i det store bildet og den situasjon enkelte av disse selskapene er i, sier Basili.

Hun mener at det som må til er at det kommer inn vesentlig egenkapital eller at gjelden reduseres.

– Alle bransjens problemer vil ikke bli løst av sammenslåinger. Forholdet mellom egenkapital og gjeld i selskapene må forbedres, sier Basili.

Da E24 gikk gjennom gjeldssituasjonen i oljenæringen tidligere i år, var flere av offshorerederiene i gjeldstoppen.

– Bransjen har nådd bunnen

Onsdag morgen la Basili frem røde kvartalstall for GC Rieber Shipping. I regnskapene skrives verdien av flåten ned med hundrevis av millioner kroner.

– Jeg tror vi er på et bunnivå. Vi er nå i en situasjon der investeringer innen leting, vedlikehold og produksjon har vært kuttet i flere år, og etterslepet fra denne reduksjonen vi vil kunne føre til en kraftigere oppgang når sentimentet snur, sier Basili.

Hun forventer at markedet for offshorerederiene blir fortsatt utfordrende i 2017.

– Jeg tror at vi vil se en gradvis forbedring i 2018-2019, Men det avhenger av at oljeprisen. Oljeprisen må stabilisere seg på et nivå rundt 60–65 dollar per fat før man ser en vesentlig aktivitetsforbedring i markedet, sier Basili.

Les også

Åge Remøy om offshore-fusjon:
– Vemodig

Les også

Frykter Røkke-raid: – Vil få utenkelige konsekvenser

Publisert: