Opprettholder fengselsdom mot skipsreder i beaching-sak

Skipsreder Georg Eide er dømt til seks måneders ubetinget fengsel for medvirkning til forsøk på ulovlig skraping i Pakistan.

Georg Eide var tidligere eneeieren av konkursrammede Eide Marine Services på Halsnøy i Kvinnherad.
Publisert:

Gulating lagmannsrett har opprettholdt domfellelsen fra tingretten i november 2020. Det opplyser Økokrim i en pressemelding.

Eide er dømt for medvirkning til avfallseksport i strid med forurensningsloven.

Rederen erkjente ikke straffskyld etter tiltalen. Dommen er ikke rettskraftig, og to av dommerne stemte for frifinnelse.

Eide frifinnes fra å betale saksomkostninger, inkludert de som ble idømt i tingretten.

Skipet «Tide Carrier» skulle til Gadani i Pakistan for skraping på stranden der, har lagmannsretten kommet frem til. Retten mener Eides medvirkning ga vesentlige tids- og kostnadsbesparelser i forbindelse med utførselen av skipet.

E24 har vært i kontakt med Eide forsvarer Arild Christian Dyngeland, som så langt ikke har ønsket å kommentere saken.

Les også

Dømt til seks måneders fengsel for å ha forsøkt å sende «Tide Carrier» til beaching i Pakistan

Første norske aktør dømt

– For første gang er en norsk aktør dømt for sin befatning med skraping av utrangerte skip på strendene i Sør-Asia. Slik skraping omtales som beaching, og er et stort internasjonalt miljøproblem. Som en stor sjøfartsnasjon er det viktig at norske myndigheter bidrar til bekjempelsen av dette problemet, sier politiadvokat Maria Bache Dahl i pressemeldingen.

Overfor E24 sier Dahl at saken er alvorlig, og kaller dommen riktig.

– Dette er et stort internasjonalt miljøproblem, og det klanderverdige aspektet ligger i at rike land eksporterer sine miljøproblemer til fattige land, sier hun.

– Mange norske redere opplever at deler av egen flåte blir utrangert. Det er da viktig at de forholder seg til gjeldende regelverk når de kvitter seg med utrangerte skip.

Mener Eide hadde regien

Ifølge tiltalen som ble utferdighet i november 2019 har Eide og hans medhjelpere ved årsskiftet 2016/17 sørget for å sette skipet «Tide Carrier» i stand til å forlate landet.

Skipet hadde driftsutgifter i millionstørrelse da det lå i opplag i Høylandsbygd i Kvinnherad. Da det skulle til havs, måtte det tilføres drivstoff, deler og forsyninger. Dykker måtte reparere en flenge i skroget. Under testen av skipets motorer og sjødyktighet mandag 20. februar 2017 trengte «Tide Carrier» bistand fra taubåt. Påtalemyndigheten mener Eide har hatt regien.

Senere samme dag påbegynte skipets kaptein seilasen mot Gadani i Pakistan hvor fartøyet skulle hogges opp på en strand, uten tillatelse fra Miljødirektoratet.

Motorhavari og redningsaksjon

To dager etter avgang fra Høylandsbygd, fikk «Tide Carrier» motorhavari og kom i drift utenfor Jærstrendene i Klepp. Redningsaksjon ved Feistein fyr endte med at skipet ble slept til Gismarvik der det ble fartøyet til kai.

Fredag 24. februar 2017 ga Sjøfartsdirektoratet skipet seilingsforbud. Mandag 3. april 2017 vedtok Miljødirektoratet at skipet ikke kunne forlate Norge uten tillatelse. Torsdag 6. juli 2017 opprettholdt Klima- og miljødepartementet vedtaket.

Eide sto ikke som eier av «Tide Carrier» da den ble klargjort for seilasen til Pakistan. Skipet ble solgt allerede i 2015 etter mange år i opplag.

– Lagmannsretten uttalte at det utgjør liten forskjell for handlingens straffverdighet om en reder selv selger skipet direkte til en opphugger på stranden i Gadani, eller selger til en mellommann og straffbart medvirker til dennes utførsel og skraping. Salg til mellommenn som har spesialisert seg på skraping av skip er en vanlig fremgangsmåte ved beaching, og det er verdt å merke seg at dette etter forholdene også kan medføre straff i Norge, sier Bache Dahl

Publisert: