Ny forskrift trer i kraft: Samme gründer står bak to av tolv elsparkesykkel-utleiere

Gründerne bak Ryde har siden 2018 også drevet elsparkesykkel-leverandøren Bydue. Nå får de to selskapene leie ut hver sine 667 elsparkesykler i Oslo.

Ryde-gründer Espen Rønneberg står, sammen med Johan Olovsson, også bak selskapet Bydue, som inntil nylig har vært mest kjent som leverandør av elsparkesykler til privat kjøp. Nå skal begge selskapene leie ut elsparkesykler i Oslo.
Publisert:

Mandag morgen ble det kjent at i alt tolv ulike elsparkesykkel-aktører har fått tillatelse til å leie ut 667 små elektriske kjøretøy hver på offentlig grunn i Oslo kommune.

Blant dem er Ryde Technology og Bydue AS, som begge ble startet opp av Espen Rønneberg og Johan Olovsson i henholdsvis 2019 og 2018.

Vedtaket, som gjelder fra 10. september, kommer etter at Oslo kommune i sommer innførte en ny forskrift hvor antallet elsparkesykler i byen skal reduseres til 8.000, likt fordelt på alle aktører som søker om og får tillatelse til å leie ut.

Men forskriften har ikke antallsbegrensning på antall aktører, noe som gjør at alle nye aktører tar del i den samme kvoten.

Les også

Tier, Voi og Ryde stevner Oslo kommune: Vil stanse makstaket på 8.000 sparkesykler i byen

Det gir seg tilsynelatende utslag allerede fra start. Ryde Technology delte til og med tirsdag både daglig leder og adresse med leverandøren Bydue AS.

Per 31. august 2021 står de to selskapene fortsatt oppført med Espen Rønneberg som daglig leder i Brønnøysundregistrene.

Nå har de to selskapene hver sine 667 elsparkesykler å leie ut gjennom vinteren.

Ryde-styreleder: – Helt forskjellige investorer

E24 har oversendt en rekke spørsmål om forholdet mellom Bydue og Ryde til gründer Espen Rønneberg.

Tirsdag svarer Rydes nye styreleder Eivind Saga i en e-post at selskapet har fått ny kontrollinvestor i investeringsselskapet Equip Capital, hvor Saga er partner.

– Bydue og Ryde har en felles historie gjennom gründerne, men har i dag utviklet seg slik at utenom gründerne er det helt forskjellige investorer bak selskapene. Equip er ny kontrollinvestor i Ryde. Ryde Technology har også nå fått på plass en ny ledelse fra 1. september, skriver Saga.

Han skriver videre at Ryde «er kjent med at Bydue har søkt om og fått tildelt lisens for å drive med sparkesykler i Oslo», og at de to er i forhandlinger om outsourcing med bruk av sparkesykler og teknologi.

– Er det aktuelt med flere selskaper som også søker tillatelse til å leie ut i fremtiden?

– Ryde har ikke planer om å opprette selskap for å søke lisens, men vi frykter at andre vil gjøre det og vi vil derfor følge med på hva andre gjør, skriver Saga.

Bydue: Vært for tøff konkurranse

Hos Bydue AS svarer medgründer Eirik Johannessen at selskapet ikke har samme eiersammensetning som noen av de andre bedriftene som har fått tildelt lisens.

Ifølge Johannessen er Lars Rønneberg ny daglig leder i Bydue, til tross for at dette ikke er synlig i offentlige registre ennå.

– Vi var en av de første bedriftene som etablerte seg innenfor elektriske sparkesykler i Norge, og har fulgt markedet lenge med et ønske om også å etablere utleievirksomhet. Frem til nå har konkurransen vært for tøff og vår vurdering har vært at det ville vært vanskelig å komme seg inn i utleiemarkedet.

– Den nye reguleringen fjerner til stor del konkurransesituasjonen og det åpnes derfor opp for at nye bedrifter kan etablere seg i markedet, skriver Johannessen i en e-post.

Professor: – Klønete byråkrati

Jusprofessor og ekspert på konkurranserett Erling Hjelmeng ved Universitetet i Oslo er skeptisk til utslagene forskriften gir, når enkeltaktører kan opprette flere selskaper som får like andeler av de 8.000 sparkesyklene.

– Dette er en hastverksregulering som ikke er tenkt gjennom godt nok. Du spør om det er problematisk. Jeg vet ikke, men det er i alle fall ikke i henhold til intensjonen med ordningen.

– Man må vel bare skylde på klønete byråkrati, som ikke har tenkt gjennom og sperret muligheten for dette. Det kunne man enkelt gjort. Som man ser i aksjeloven og i selskapsretten, som er fullt av ulike reguleringer om nærstående selskaper eller selskaper man kontrollerer.

Han mener det ville være enkelt for byrådet å legge inn noe som kunne tettet smutthullet i forskriften.

Les også

Oslo nattestenger sparkesykler fra klokken 23

– Det bør man jo også gjøre, ellers får man et slikt «race to the register». Hvis man ikke har tak på antall selskaper, men bare bestemmer at jo flere selskaper, jo færre elsparkesykler blir det på de som er i markedet, så blir det jo meningsløst.

Hjelmeng tar til orde for en type auksjon hvor to eller tre aktører får konsesjon.

– At aktørene måtte legge en sum penger på bordet for å få lov til å serve oslobefolkningen med elsparkesykler, og så kunne man stilt vilkår.

– Hvis et selskap kan skaffe seg 300–400 sparkesykler til ved å opprette nye selskaper, så gjør de jo det. Hvis alle gjør det, så blir det en spiral hvor en teoretisk sett risikerer å få 8.000 selskaper med én elsparkesykkel hver.

Utleie av små elektriske kjøretøy har vært et hett tema i hovedstaden de siste årene. Denne sommeren kom Oslo-byrådet med en ny forskrift som stramt regulerer utleien utover høsten.

TØI: Ikke uvanlig

Forskningsleder Nils Fearnley ved Transportøkonomisk institutt (TØI) er ikke overrasket over å høre at samme person står bak to selskaper som nå er inne blant utleierne i Oslo.

– Dette var en mulig svakhet man så på før forskriften ble vedtatt. Man var klar over det, sier Fearnley.

Forskeren poengterer at fenomenet ikke er uvanlig i markeder som blir gjenstand for offentlige innkjøp.

– Nå er dette en tillatelsesordning, men det er litt samme type problemstilling, og da ser man gjerne konsolideringer og kryssende eierskap, sier Fearnley.

– Her er det tolv aktører hvor to har samme eier, da er det fortsatt knallhard konkurranse, eller i alle fall virksom og effektiv konkurranse, sier han.

Byråden: – Aktuelt å begrense antall aktører

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo kommune fikk mandag oversendt kritikken fra Hjelmeng og meningsinnholdet til Fearnley på e-post.

Onsdag svarer byråd Sirin Stav (MDG) via e-post at kommunen har et ansvar overfor alle som opplever det som utrygt å bevege seg i gatene.

– Det enorme antallet elsparkesykler i Oslo har ført til store utfordringer for fremkommeligheten i byen, spesielt for rullestolbrukere, svaksynte og eldre. Derfor har det vært viktig for byrådet å redusere antallet elsparkesykler, skriver Stav.

Stav viser til at loven som gir kommunene mulighet til å regulere elsparkesykkel-utleien, ble vedtatt like før sommeren.

– Den åpner ikke for anbudskonkurranse, men gir kommunen mulighet til flere ting, både å begrense antall elsparkesykler og antall aktører. Byrådet har i denne omgang prioritert å begrense det samlete antallet elsparkesykler, og vi ser frem til at dette vil gjøre situasjonen i byen bedre. Vi har vært tydelig på at det kan være aktuelt å begrense antall aktører, noe som er naturlig å vurdere frem til det skal legges frem et nytt forslag til forskrift for bystyret neste år.

Les også

Flere aktører stenger elsparkesykkel-utleie om natten i helgene

Direktør Rune Gjøs for miljødivisjonen i Bymiljøetaten understreker at de 12 selskapene som nå skal leie ut elsparkesykler, oppfylte samtlige vilkår i forskriften.

– Nå har vi delt ut tillatelsene og det er 12 aktører som får drive med utleie. Den situasjonen som Hjelmeng beskriver med «race to register» har ikke inntruffet ved denne tildelingen. Vi skal snart gå i gang med å lage en ny ordning som vil gjelde fra 1. april 2022 og vil i den forbindelse vurdere endringer som vil motvirke slike situasjoner ved kommende tildelinger, skriver Gjøs.

Tier: – Helt naturlig

Public policy manager Julia Sandstø i Tier sier selskapene, og kommunen, var klar over problemstillingen fra starten.

– Dette er et eksempel på at reguleringen er forhastet. Det har vært helt åpenbart, og blitt bekreftet fra bymiljøetaten, at man egentlig kan søke med et hvilket som helst selskap, uansett eierskap, erfaring eller andre koblinger. Det er helt naturlig at Ryde tester om det faktisk fungerer å søke med kloneselskaper, sier hun.

Etter at artikkelen ble publisert påpeker Johan Olovsson at Ryde og Bydue ikke er kloneselskaper, men derimot selskaper med sammenfallende gründere. Eierskapet er heller ikke lenger overlappende.

I et intervju med E24 i forrige uke uttalte Bolts samfunnskontakt David Mothander at de ikke støtter stevningen mot kommunen. Mothander kalte situasjonen i Oslo for «uholdbar».

– Problemet er at mange av elsparkesyklene står ubrukt i byens gater. Målet må jo være at elsparkesyklene brukes. Frem mot våren får vi se om 8.000 er for lavt eller om aktørene er for mange, og så får vi tilpasse oss, sa Mothander.

Publisert: