Sendte bekymringsmelding om Englegård: Rådet pasienter til å velge andre behandlingssteder

Avdelingsleder ved Sørlandet sykehus, Frode Dunsæd, fikk urovekkende meldinger fra tre ulike kanter.

Englegård ligger en kort kjøretur fra Tvedestrand sentrum, og var i mange år en rusbehandlingsinstitusjon.
 • Pål A. Solheimsnes
 • Sofie Amalie Fraser
 • Ingvild Sagmoen
 • Tomm W. Christiansen (foto)
Publisert:

I september 2020, mottok ansatte ved Sørlandet sykehus opplysninger om rusbehandlingssenteret på Englegård som skapte bekymring.

– Det var meldinger om rus inne på avdelingen, og lite aksjonering mot ruspåvirkede pasienter i fellesmiljøet. Det var også bekymringer om lite behandling og spørsmål rundt forsvarlig forskrivning av benzodiazepiner, sier Dunsæd til E24. Han er leder for avdeling for rus- og avhengighetsbehandling på sykehuset.

Benzodiazepiner blir vanligvis brukt til kortvarig behandling av «søvnvansker» og «for å dempe uro og angst», ifølge Store norske leksikon. Legemiddelet kan være avhengighetsskapende.

Frode Dunsæd, avdelingsleder på Sørlandet Sykehus, sendte inn bekymringsmelding om Englegård etter å ha fått varsler fra tre ulike kanter.

Siden 2018 hadde selskapet Care Service drevet rusbehandlingssenteret med offentlig godkjenning og støtte fra Helfo.

I 2021 trakk Helfo tilbake selskapets godkjenning etter gjentatte og omfattende avvik.

Ved sykehuset ble det avholdt et møte, der fagområdene rus, psykisk helse og somatikk var samlet.

Alle de tre fagfeltene hadde bekymringer om Englegård.

– Både somatikken, psykiatrien og rusfeltet hadde noe bekymringsfullt å melde - med ulike vinklinger, sier Dunsæd.

Bekymringene førte til at Dunsæd sendte en bekymringsmelding til Statsforvalteren.

– Når jeg fikk bekymringer fra så mange kanter måtte jeg videreformidle dette, sier han.

Rusinstitusjon ble flyktningmottak

E24 fortalte i helgen om brødrene Rune Hellevik og Jørn Hellevik som mellom 2018 og 2021, drev rusbehandlingssenter ved Englegård i Tvedestrand.

Dette til tross for at Statsforvalteren i 2019 avdekket grove avvik ved behandlingen pasienter fikk ved senteret.

Care Service mistet i 2021 godkjenningen fordi avvikene ved behandlingssenteret var gjentatte, og så omfattende at det var vanskelig å se at det kunne rettes.

Kort tid etter at Care Service mistet godkjenningen, gikk selskapet konkurs.

Så fikk Jørn Hellevik ny Helfo-godkjenning, og rett på offentlig støtte til et rusbehandlingssenter på samme adresse.

Denne gangen gjennom Stiftelsen Holt behandlingssenter. Til sammen mottok rusbehandlingssentrene på Englegård 44 millioner kroner i støtte fra Helfo.

I dag er rusbehandlingssenteret blitt mottak for ukrainske flyktninger.

Rådet om andre institusjoner

I bekymringsmeldingen videresender også avdelingssjef Dunsæd bekymringene fra en av vurderingskoordinatorene, som jobber med vurderinger rundt hvilken behandling en pasient har krav på.

«På bakgrunn av ovennevnte opplysninger, vil vurderingsteamet rådgi pasienter til å velge andre alternativer enn Care Service Englegården. Dette som følge av en bekymring for manglende eller kritikkverdige forhold», skriver koordinatoren.

– Vurderingskoordinator skriver i dette varselet at man rådgir pasienter til å velge andre institusjoner enn Englegård, sier Dunsæd.

– Vi skal være forsiktige med å innskrenke pasientenes valgfrihet, så vi har ikke gått inn og styrt dette. Men vi skal gi råd til pasientene om hvilke erfaringer vi har med de ulike institusjonene. Så vi ga en positiv anbefaling om alternativer, fremfor en negativ anbefaling.

– Dere anbefalte heller andre institusjoner enn Englegård?

– Ja.

Hør saken om hva som skjedde på Englegård her:

– Ikke unikt

E24 har forelagt Dunsæds kommentarer for Jørn Hellevik, som var styreleder i Care Service, som drev Englegård.

– Tilbakefall på en rusinstitusjon er dessverre ikke unikt for Care Service, skriver han i en e-post.

Han viser til Helsedirektoratets retningslinjer for behandling av personer med ruslidelser, der det står at «kortvarige tilbakefall er vanlig i aktiv behandling og er ikke til hinder for målsetting om full rehabilitering».

Hellevik skriver dette om bekymringen for lite behandling på Englegård:

– Fellesnevneren for de mange pasientene som har lyktes med å oppnå et rusfritt liv under behandling ved Care Service er pasientens villighet og aktive deltagelse i behandlingsmetodikkene som til enhver tid ble tilbudt. Det var ikke lite eller mangelfullt behandlingstilbud ved Care Service sin levering av tjenesten frivillig ordinær døgnbehandling innen TSB.

TSB er en forkortelse for «tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser».

Les også

Avdød pasients far om myndighetene: – Har sviktet totalt og må stilles til ansvar

– Alle pasienter har rett på adekvat medisinsk behandling i henhold til pasientrettighetsloven. Kontaktlege ved institusjonen hadde ansvar for medisinering og rekvirering av legemidler, skriver Hellevik om bruken av benzodiazepiner.

Hellevik kommer også med kraftig kritikk av Sørlandet sykehus:

– Vår opplevelse var at henvisere ved vurderingsenheten på ARA/Sørlandet sykehus under hele vår godkjenningsperiode fra juni 2018 til februar 2021 konsekvent ikke har informert pasienter om retten til fritt behandlingsvalg, men heller motarbeidet pasientens ønsker. Pasienter fra Sørlandet sykehus med kapasitet til å manøvrere seg gjennom systemet har bekreftet dette fra dag en, skriver Hellevik.

VISTE RUNDT: Jørn Hellevik viser E24s fotograf rundt i lokalene til Holt behandlingssenter etter at det ble kjent at det skal bli flyktningmottak på eiendommen Englegård.

Halvparten valgte fritt behandlingsvalg

E24 har forelagt kritikken fra Hellevik for Frode Dunsæd ved Sørlandet sykehus. Han svarer at Sørlandet sykehus foretar rettighetsvurderinger fra innsendte henvisninger og prøver å finne riktig behandling for den enkelte. Dette inkluderer også behandlingssted.

– Sørlandet sykehus informerer om fritt behandlingsvalg, både i vurderingssamtaler og i utsendte vedtaksbrev, og vi ser at pasienter i stor grad har valgt å benytte seg av denne ordningen de siste årene, sier han.

– Det forekommer at henvisere og pasienter allerede har gjort seg tanker om ønsket behandlingssted. Det er vårt inntrykk at flere henvisere og pasienter er oppdaterte og orienterte om de ulike behandlingstilbudene som finnes, og om retten til fritt behandlingsvalg

Han sier at deres statistikk viser at halvparten av alle pasienter som mottok døgnbehandling for rusproblemer andre steder enn på Sørlandet sykehus i 2021, benyttet seg av retten til fritt behandlingsvalg og valgte en Helfo-godkjent institusjon.

OPPDATERING: Den første versjonen av denne artikkelen titulerte Frode Dunsæd som overlege. Dette stemmer ikke. Frode Dunsæd er avdelingsleder. Feilen ble rettet 26.05.2022, klokken 19.33.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Rus
 2. Rusbehandling
 3. Tvedestrand
 4. Sørlandet sykehus

Flere artikler

 1. Statsforvalter i telefonnotat: Helfo ville sende bekymringsmelding

 2. Kreves for 1,4 millioner i offentlig støtte – samme styreleder fikk ny godkjenning til annet selskap

 3. Selskap bak Englegård konkurs

 4. Avdød pasients far om myndighetene: – Har sviktet totalt og må stilles til ansvar

 5. Ap-politiker reagerer på Høie-svar om Englegård