Avinor nektes Kina-bistand for å få til nye flyruter: Nå krever sjømatnæringen svar

Kinesiske flyselskaper har nå etablert seg i både Sverige og Danmark, men norske myndigheter nekter å gi Avinor bistand i Kina når de prøver å få til det samme. Norsk Industri og Sjømatnæringen etterlyser direkteruter og krever svar fra regjeringen på hva som gjøres.

TIL KOREA, MEN IKKE KINA: DHL startet i fjor en ny «lakserute» direkte fra Oslo til Seoul med denne Boeing 747-400F fra Atlas Air. Noen frakt- eller passasjerruter mellom Norge og Kina har det foreløpig ikke blitt.
Publisert:

«Ingen har så dårlig tid som en død laks» er et spøkefullt ordtak som gjerne brukes av folk i sjømatnæringen og luftfarten.

For Norges del har dette ordtaket imidlertid en stadig mer seriøs undertone når det gjelder eksporten av sjømat til Kina. Til tross for at det har gått halvannet år siden norske og kinesiske myndigheter normaliserte forholdet sitt har det ikke kommet en eneste direkte flyrute mellom Norge og Kina.

Det har derimot svenskene og danskene lykkes med.

E24 har vært i kontakt med flere aktører som både er forundret og fortvilet over situasjonen. Det spesielle er at norske myndigheter nekter Avinor bistand i Kina gjennom ambassaden og ambassadøren for å lande viktige flyavtaler i landet.

Dette bekrefter også Avinor selv overfor E24.

Ingen av kildene ønsker å stå frem med navn fordi de opplever situasjonen som betent, eller de utenrikspolitiske forholdene som sensitive.

Fra den norske flybransjen sin side er opplevelsen imidlertid en annen (se faktaboks).

Den manglende politiske støtten skal ha bidratt til at Norge har blitt sittende igjen på bakken i ordets rette forstand. Etter det E24 erfarer var man nemlig svært nære å lande en rute med én av de store statseide kinesiske flyselskapene på Oslo Lufthavn, men den manglende politiske støtten fra norsk hold gjorde at man fra kinesisk hold trakk seg.

Kildene peker på hvilke ruter som den siste tiden har blitt annonsert av våre naboland:

– Vi trenger en samferdselsminister som er på, og at vi får brukt ute-apparatet til norske myndigheter, sier en annen.

Selv om nabolandene våre har fått tre kinesiske ruter, så er det fortsatt flere ruter som er i spill, får E24 opplyst av en tredje kilde.

Hvis ikke Kina ser at norske myndigheter støtter opp om nye ruter, frykter man imidlertid at disse mulighetene også kan ryke.

Krever svar fra Solvik-Olsen

Fra norsk næringsliv krever man nå svar på hva som gjøres.

Norsk Industri, som blant annet har Marine Harvest som medlem, har i samråd med bransjeforeningen Sjømat Norge nå sendt et brev til departementet der de ber om et «snarlig møte» med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

«I likhet med flere andre, store lakseeksportører melder (Marine Harvest, journ.anm.) om for dårlig kapasitet på direkterutene til Kina. Vi er kjent med at kinesiske flyselskaper har valgt København og Stockholm som destinasjoner for sine Skandinavia-ruter, i stedet for Oslo Lufthavn. Det er viktig for oss å få vite hvordan statsråden og Samferdselsdepartementet arbeider med lufttrafikken til Kina», skriver Norsk Industri i brevet E24 har fått innsyn i.

Avinor sier til E24 at «direkteruter til Kina har høy prioritet», både når det gjelder økt turisme og for at norske eksportører skal ha nok kapasitet til å nå sine kunder.

– I dette arbeidet kan vi bekrefte at Avinor ikke får tilgang til Norges ambassade og Norges ambassadør i Kina, sier Lasse A. Vangstein, kommunikasjonsrådgiver i Avinor, til E24.

Avinor ønsker ikke å uttale seg noe mer om saken og henviser til Samferdselsdepartementet.

Utenriksdepartementet viser til at Avinors kontakt med statlige myndigheter går via Samferdselsdepartementet og henviser til dem for kommentar.

– Vi ønsker at Norge skal være en attraktiv luftfartsnasjon, og at det utvikles nye ruter både til/fra og i Norge. Det er positivt om aktører ønsker starte ruteflyging mellom Norge og Kina, både for passasjerer og frakt. Jeg er ikke kjent med at noen flyselskap har søkt om å opprette ruter fra Kina til Norge og fått avslag fra norske myndigheter, skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en e-post til E24 via sin kommunikasjonsavdeling.

– Nå skal vi ha et møte med Norsk industri og høre deres budskap, og så får vi deretter se hvilke problemstillinger de legger frem og som vi må nøste opp i, fortsetter Solvik-Olsen.

Departementet ønsker ikke å bekrefte eller avkrefte om Avinors nektes politisk bistand i Kina.

Må fraktes på andre måter

Uten direkteruter må norsk sjømat som skal til Kina enten fraktes med lastebil til andre europeiske byer med ruter, eller fly med mellomlanding.

Både SAS, de kinesiske selskapene og Midtøsten-selskapene tar med seg sjømat, men ikke på direkteruter. Det tar av den dyrebare tiden fersk sjømat har.

Selv om Oslo Lufthavn er Skandinavias nest største flyplass etter Kastrup, så er Oslo den desidert største fraktflyplassen i Norden, særlig grunnet sjømateksporten.

Det vi har i Oslo er en del direkte charterruter med koreanske flyselskap om sommeren. På fraktsiden åpnet også DHL i fjor en direkterute mellom Oslo og Seoul i Sør-Korea, som frakter store mengder sjømat hver uke.

Etterlyser direkteruter

Norway King Crab er en av aktørene som eksporterer forskjellig typer sjømat ut av Norge til både USA, Midtøsten og Asia.

Administrerende direktør Svein Ruud forteller at selskapet i dag må sende produktene som skal til Kina via blant annet København og Bangkok.

– Jeg taper jo tid på det, men det viktigste er at hvis det skjer feil under transporten. Det skjer som regel alltid på bakken under omlasting, så vi skulle svært gjerne sett direkteruter fra Norge, sier Ruud.

Han opplyser at de viktigste regionene for selskapet hans i Kina er Shanghai, Guangzhou og Shenzhen i sør.

– Tidligere solgte vi bevisst lite til Kina fordi det var usikkerhet om det politiske forholdet til Norge, men i november i fjor ble importavgiften i Kina redusert. Så nå har Kina steget til topp tre-listen over kjøpere hos oss, forteller Ruud.

Han mener Kina blir et enda viktigere markedet fremover og tror flere typer sjømat kan bli populære.

– I dag kunne næringen fylt ett eller to fly per dag bare med laks. På Emirates' fly (som frakter sjømat via Dubai, journ.anm.) fyller vi ett til to tonn krabbe, mens resten er laks.

Les også

Analytikerne venter valuta- og drivstoffsmell for SAS

Les også

Braathens vil ta over flere konkursrammede ruter

Publisert: