Bitcoins Norge-stevningen levert: 127 kunder krever ti mill.

127 tidligere kunder har sendt krav om erstatning til Bitcoins Norge, etter at selskapet tvangssolgte kryptovaluta i fjor sommer.

Senioradvokat Erling Løken Andersen og advokat Mari Benkow i Berngaard har levert politianmeldelse mot Bitcoins Norge på vegne av kunder i selskapet.
Publisert: Publisert:

Det kommer frem fra stevningen, datert nyttårsaften 31. desember 2019, som E24 har fått tak i.

De 127 saksøkerne krever erstatning for det de anser for samlet tap, samt forsinkelsesrenter og andre kostnader.

Saksøkernes krav, når man legger 30. juni som dato til grunn, er på 9,64 millioner kroner. Da er utbetalinger på til sammen 4,53 millioner kroner som kundene mottok i desember trukket fra.

Dessuten kommer forsinkelsesrenter på totalt 200.000 kroner, noe som betyr at det samlede kravet er på rett over 10 millioner kroner.

Utelukker ikke større krav

– Vi utelukker ikke at kravet kan bli større, fordi det kan komme flere klienter i saken, sier senioradvokat Erling Løken Andersen i advokatselskapet Berngaard, som representerer de tidligere kundene som har sendt inn kravet.

– Våre klienter ser frem til å komme i gang, og få en avslutning på denne saken.

Bitcoins Norge og Ole André Torjussens advokat, Kim Andre Svenheim i advokatselskapet Hammervold Pind, skriver i en SMS til E24 at stevningen ikke er gjort kjent for ham.

«Jeg har derfor ingen kommentarer før jeg har lest den og konferert med min klient», skriver Svenheim.

Det kommer også frem at de 127 tidligere kundene ikke anser det som «formålstjenlig» med såkalt rettsmegling. I stevningen heter det at dette har blitt forsøkt tidligere, uten at det har lyktes.

Krever mellomlegget

Bitcoins Norge-saken ble kjent da kryptoselskapet sende en e-post til sine kunder, i slutten av juni, der de opplyste at kundenes kryptovaluta ville tvangsselges til kurs 7. mai, noe som senere ble endret til 1. mai.

Dette medførte at kundene måtte se verdiene sine tvangssolgt til en betydelig lavere kurs, noe som førte til et gruppesøksmål mot selskapet. Flere millioner kroner er nå satt i arrest som følge av dette, etter en beslutning fra Stavanger tingrett.

Daglig leder og eier Ole-André Torjussen har tidligere uttalt at saken ikke er et tilfelle av såkalt «exit scam», men derimot et resultat av et hackerangrep mot leverandøren Alphapoint.

Etterforsker

Økokrim innledet etterforskning mot selskapet i høst.

– Jeg kan bekrefte at Økokrim har startet etterforskning i denne saken. Vi har gjennomført ransaking og tatt beslag i verdier, IT-utstyr og dokumenter på flere steder i Stavanger i går, blant annet hos Bitcoins Norge AS, uttalte politiadvokat Daniel Sollie til E24 i slutten av oktober.

– En person er siktet for grovt underslag. Siktede har samarbeidet med politiet og har forklart seg i avhør. Økokrim etterforsker denne saken slik som andre saker, for å få bekreftet eller avkreftet mistanke om straffbare forhold, sa Solli videre.

Frykter svindel

– Denne saken er veldig spennende fra et juridisk perspektiv og kan potensielt bidra til å klarlegge rettsområdet. Det er veldig begrenset rettspraksis innen kryptovaluta., sier Løken Andersen.

E24 har fått tilgang til den juridiske vurderingen til advokatfirmaet Berngaard i Bitcoins Norge-saken, der advokatfirmaet skriver at det ikke er noe juridisk grunnlag for tvangssalget.

I notatet kommer det frem at de tidligere kundene frykter at de har å gjøre med svindel, der bakmenn flykter med pengene. Videre mener advokatfirmaet at forklaringen til Bitcoins Norge fremstår som «oppkonstruert».

«Det er hittil ikke dokumentert noen tilstrekkelig årsakssammenheng mellom hackerangrepet og tvangssalget, eller noe øvrig i saken som måtte forsvare tvangssalget ut ifra sikringshensyn», heter det i det juridiske notatet fra Advokatfirmaet Berngaard.

Vurderingen i det juridiske notatet står i kontrast til oppfatningen Torjussen ga uttrykk for i et intervju med nettstedet Kryptografen.

I intervjuet uttalte han at «alle pengene vil gå tilbake til kundene».

– Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene, sa Torjussen til Kryptografen i begynnelsen av juli.

Ole André Torjussen og Bitcoins Norge solgte unna alle bitcoins investert i børsen til og med 1. mai i år, på grunn av et angivelig hackerangrep.

Forlikstilbud

De tidligere kundene mottok et forlikstilbud på i overkant av åtte millioner kroner i høst.

Senioradvokat Erling Løken Andersen uttalte til E24 i oktober at det gjennomsnittlige tilbudet lå på 60 prosent av kravet, og at dette varierer fra klient til klient.

– Noen har fått høyere og noen har ikke fått forlikstilbud overhodet. Vi vet ikke hvorfor det er forskjell i tilbudene, uttalte advokaten.

Ti kunder som er representert av Løken Andersen skal ha takket ja til tilbudet. Dessuten skal enkelte andre også ha takket ja.

Les også

Bitcoins Norge-kundene fikk gjennomslag i Stavanger tingrett: Verdier for 12,5 mill. blir satt i arrest

Anonymt varsel trukket inn i saken

E24 har tidligere omtalt at advokatkontoret i oktober mottok et anonymt varsel, i form av en konvolutt med tre vedlegg.

Informasjonen om varslet ble, ifølge en e-post, klausulert av Økokrim. Varselet er omtalt i stevningen som er sendt til tingretten.

«Det er ukjent hvem som sendte det anonyme varslet, men på grunn av dokumentenes intime karakter er det nærliggende å tro at det ble sendt av noen med førstehåndskjennskap til Bitcoins Norge AS», heter det i stevningen.

Konvolutten inneholdt, etter det E24 kjenner til, et skjermbilde av en sak fra Dagens Næringsliv der Torjussen bekrefter at det hele ikke dreier seg om en såkalt «exit scam», en kopi av en overføring på 460 bitcoin med en beregnet verdi på 45,8 millioner kroner og en e-post der daglig leder Ole André Torjussen er oppført som avsender – og hvor det står at han ønsket å selge Bitcoins Norge før saken sprakk.

Det er ukjent hvem som har sendt brevet, og hvorvidt opplysningene stemmer.

E24 har tidligere vært i kontakt med Bitcoins Norges advokat Kim Andre Svenheim i advokatselskapet Hammervold Pind om dette varselet, som skrev i en e-post at det ikke er ønskelig å gi noen kommentarer til det som er presentert.

Les flere saker om Bitcoins Norge:

Les også

Alphapoint skal betale erstatning til Bitcoins Norge

Les også

Bitcoins Norge-kunder fortviler: – Rotete og frustrerende

Les også

Millionunderskudd for Bitcoins Norge i fjor

Les også

Bitcoins Norge siktet mot børsnotering i 2019

Les også

Økokrim åpner etterforskning mot Bitcoins Norge – en person er siktet for grovt underslag

Les også

Bekrefter at det er Bitcoins Norge-sjef som er siktet

Publisert: