Sportsbusiness

Nye Intersport tilbyr butikkeiere tapt Gresvig-bonus

Samtidig som «nye Intersport» har fortalt Konkurransetilsynet at de ikke skal videreføre noen av Gresvigs franchiseavtaler, har butikkeiere blitt tilbudt signeringsbonus dersom de knytter seg til det nye konsernet.

INTERSPORT-SJEF: Lars Kristian Lindberg var administrerende direktør i Gresvig og er tiltenkt rollen som Intersport-sjef i det nye Sport1/Intersport-konsernet.

Siv Dolmen
  • Hans M. Jordheim
Publisert: Publisert:

I planen som Sport 1-eier Bjørn Rune Gjelsten og tidligere Gresvig-eier Olav Nils Sunde har lagt frem for Konkurransetilsynet, har de tatt med 48 av de 93 butikkene Gresvig eide selv, men ingen av de 97 franchiseavtalene.

Disse står dermed fritt dersom de ønsker å være noe annet enn en Intersport-butikk.

Samtidig jobber det nye konsernet Sport Holding med å sikre seg en fremtid med flere av de samme butikkene.

I samtaler med de største franchiseaktørene under konkursrammede Gresvig, skal butikkeiere ha blitt tilbudt godtgjørelser dersom de knytter seg til det nye selskapet – når sammenslåingen eventuelt blir godkjent av Konkurransetilsynet.

Franchisebutikkenes bonus for 2019 gikk nemlig med i konkursen. Denne brukes nå som forhandlingskort.

Les på E24+

Det tre uker lange dramaet etter Gresvig-konkursen: Derfor måtte Sunde reddes av Gjelsten

Garanterer ikke ny avtale

– For oss er det forholdsvis store beløp, for vi har et volum på 190 millioner kroner fordelt på 12 butikker. Så det er en betydelig faktor i avgjørelsen vi må ta, det er det ingen tvil om.

Det sier Lars Sakshaug, eier og driver av 12 sportsbutikker, i Trøndelag og på Helgeland, som hadde franchiseavtale med Gresvig.

Han forteller at fjorårets bonus har vært en del av dialogen som han har hatt med Intersport-ledelsen den siste tiden.

– Vi har vært i en prosess om å få fjorårets bonus kompensert til tross for konkursen. Det synes jeg er et uttrykk for fair behandling av samarbeidspartnerne, sier han.

Størrelsen på kompensasjonen avhenger av om Sakshaug signerer med nye Intersport. Det kan ikke Sakshaug garantere at de vil.

– Det avhenger først og fremst av Konkurransetilsynets behandling av saken og hvordan en ny franchiseavtale vil se ut, sier han.

– Vi er den desidert største aktøren som er lokalt eid, så om vi finner ut at vi ikke tror på det nye prosjektet, kan vi finne andre å samarbeide med, eller så kan vi vurdere å stå alene.

Erik Sakshaug eier og driver en rekke frittstående sportsbutikker som ikke nødvendigvis kommer til å fortsette under Intersport-navnet.

Privat

Signeringsbonus

Lars Christian Stensrud, styreleder i Fjellkjeden, kontrollerer en annen gruppe butikker med franchisetilknytning til Gresvig.

Fjellkjeden består av åtte sportsbutikker i Valdres og Hallingdal.

Stensrud har også blitt presentert for muligheten for å få fjorårets bonus, men presiserer at samtalene har vært lite konkrete og at forhandlingene pågår nå.

– Det har vært snakk om å få dette som en form for signeringsbonus, dersom man blir med videre, sier han.

– Og om man ikke blir med videre?

– Jeg er ikke sikker, men jeg føler meg trygg på at summen da vil bli avkortet.

Les også

Stor oversikt: Dette er Gresvig-butikkene som kan forsvinne

– Kan ikke drifte krig mot XXL

Stensrud forteller at Fjellkjeden holder alle muligheter åpne nå, og at de vil vurdere en friere rolle dersom de ser at de blir tilbudt dårligere betingelser enn det de hadde. Viktigst for Stensrud er imidlertid at samarbeidspartneren deres viser at de har lært.

– Det må det være slutt på tanken om at volum er alt, Intersport må klare å tjene penger på egne butikker. Hvis ikke ender vi nok en gang opp med å drifte deres krig mot XXL.

– Kommer dere til å kreve dette i ny avtale?

– Dette er først og fremst mine tanker, men det er mulig vi må ha det med som et moment. Eller at vi har mulighet til å komme oss raskt og billig ut av avtalen dersom vi ser at ting ikke funker, sier Stensrud.

NEDLEGGELSER: Gjelsten og Sunde har lagt fremtidsplaner for 48 av 93 butikker som Gresvig eide før konkursen. Intersport ved Grensen i Oslo er blant dem.

Hanna Kristin Hjardar / E24

Intersport vil ikke svare

E24 har snakket med franchisetagere som til sammen kontrollerer rundt tyve andre Intersport- og G-Sport-butikker.

Når vi spør om fjorårsbonusen, bærer svarene preg av usikkerhet og løse diskusjoner med ledelsen i det nye konsernet.

På Intersport Sauda forteller daglig leder Stig Birkeland at han har hørt at bonusen fortsatt eksisterer, men at de har fått signaler om at det ikke blir noen bonus for i år.

E24 har bedt ledelsen i Intersport om et telefonintervju, men har blitt henvist til e-post.

På spørsmål om hva slags planer nye Intersport har for franchisebutikkene som lå under Gresvig, og hvor mange butikker som er tilbudt fjorårets bonus som en signeringsbonus dersom de knytter seg til det nye selskapet, har Intersport-sjef Lars Kristian Lindberg gitt følgende generelle svar: 

«Jeg har stor forståelse for at det er interesse rundt prosessen med Konkurransetilsynet og hva som skjer videre, men nå prioriterer vi all vår energi i å få nye Intersport Norge trygt igjennom korona-tiden og opp i full fart. Vi vil komme tilbake til hvordan dette blir etter at Konkurransetilsynet har kommet med sin tilbakemelding.»

Les også

Konkurrent ber tilsynet avvise sammenslåingen av Intersport og Sport 1

Tilsynet kan vurdere bonusavtaler

Konkurransemeldingen som Gjelsten og Sunde har lagt frem for tilsynet er ifølge partner Svein Terje Tveit i Arntzen de Besche Advokatfirma den første av sitt slag under coronakrisen.

KONKURRANSEEKSPERT: Partner Svein Terje Tveit i Arntzen de Besche Advokatfirma.

Arntzen de Besche

E24 har spurt ham om det er noe i veien for å jobbe med å tilknytte seg franchisebutikker samtidig som planen Sport Holding har presentert for Konkurransetilsynet ikke innebærer overtagelse av noen av disse avtalene.

I en e-post, der Tveit poengterer at han uttaler seg på generelt grunnlag, skriver han at Konkurransetilsynet for det første vil kunne ha anledning til å vurdere om avtaler mellom kjedene og franchisetagerne, for eksempel bonuser, gjør at det likevel er naturlig å betrakte franchiseavtalene som en del av sammenslutningen.

– Et annet spørsmål er om avtalene som inngås med franchisetagerne (fjorårsbonus) kan utgjøre en konkurransebegrensning i strid med atferdsreglene i konkurranseloven, skriver Tveit.

Han presiserer at vi da må legge til grunn at franchiseavtalene er utenfor foretakssammenslutningen og at virkningene av en eventuell senere overføring av disse ikke vurderes av Konkurransetilsynet nå.

– Generelt vil ulike former for bonuser unntaksvis kunne virke innlåsende og utestengende og dermed begrense konkurransen. Men det skal en del til.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Sportsbusiness
  2. Intersport
  3. Konkurransetilsynet
  4. Bjørn Rune Gjelsten
  5. Sport 1
  6. Olav Nils Sunde
  7. Sportsbransjen

Flere artikler