Ansatte i karantene på Hurtigruten: – Tilliten til kapteinen vår, skipslegen og resten av Hurtigrute-konsernet er tynnslitt

Flere ansatte ba kommunen om å overta oppfølgingen på det corona-rammede cruiseskipet. De kalte helsehjelpen de fikk for «uakseptabel» og «farlig for helsen».

HURTIGRUTEN: Ansatte har hatt karantene i lugarer etter utbrudd av corona på MS «Roald Amundsen». Bildet er tatt i mai, på et annet av Hurtigrutens skip.
Publisert:

Det viser e-poster, møtereferat og bekymringsmeldinger VG har fått innsyn i fra Tromsø kommune.

I dagene etter at alarmen gikk om coronasmitte på MS «Roald Amundsen», fredag 31. juli, satt de fleste av de 177 ansatte i karantene på skipet.

Mens kommunens legeteam forsøkte å samarbeide med skipslege og hans team om bord, tok flere ansatte kontakt med kommunen og ba om hjelp.

Kommunen sendte et legeteam på befaring på skipet den 5. august.

«Det blir rapportert fra mannskapet at de har vært svært bekymret for ytterligere spredning av coronasykdom», skriver Katrine Wennevold, medisinskfaglig lege i Tromsø kommune, i rapporten etter at hun var på skipet.

Interne e-poster: Hurtigruten-lege overrasket over at vondt i halsen er coronasymptom

«Redde for å dø om bord»

Mens legene er der, møter de ansatte som ønsker flere tester og som sier at de ikke har tillit til hjelpen de får om bord. Wennevold skriver i rapporten:

«Ansatte som helt tydelig sier at de er redde for at de aldri kommer seg bort der ifra og er redde for å dø om bord».

Legeteamet finner flere ansatte med typiske symptomer.

«Vi mistenker nå sterkt at det faktisk er slik mannskapet frykter, og at smitten fortsatt sirkulerer blant de som ikke er isolert», skriver Wennevold.

Ansatt: – Bagatellisering

I dagene før legeteamet kom på skipet, hadde ansatte i karantene om bord varslet kommunen på flere e-poster.

«Jeg opplever en bagatellisering av situasjonen fra legenes side, og at de ikke tar situasjonen vi er i på alvor», skriver en ansatt i en e-post til kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.

«Er det noen mulighet for at vi kan få kompetente, dyktige og objektive leger ombord som følger opp de smittede? Som gjerne ikke er betalt av Hurtigruten», spør den ansatte i e-posten.

VG har vært i kontakt med den ansatte, som ikke ønsker at dette omtales i media.

– Etter inspeksjonen onsdag 5. august fikk vi tydelige tilbakemeldinger fra dem om at smittevernet fungerte godt, men at de ønsket endringer av organiseringen av det medisinske arbeidet om bord. Det tok vi umiddelbart tak i, sier kommunikasjonsjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

Han legger til at de ikke kan kommentere enkeltpersoner eller enkeltdetaljer av hensyn til den pågående politietterforskningen, den eksterne granskingen og andre undersøkelser som pågår.

KOMMUNEN: Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen og Tromsø kommune fikk flere henvendelser fra ansatte i karantene på skipet, som ønsket bedre oppfølging.

Varslet om helsefarlige forhold

I dagene etter at utbruddet ble kjent, hadde en gruppe ansatte et møte. Etterpå sendte en av dem en gjennomarbeidet bekymringsmelding til Hurtigrutens beredskapssjef.

I meldingen listes opp nærmere 20 punkter, der halvparten dreier seg om brudd på retningslinjene Hurtigruten skulle følge, før coronasmitten var oppdaget om bord.

Retningslinjene står i en egen handlingsplan. Den ble godkjent av Helsedirektoratet, som nå sier at planen ikke var god nok.

Resten av punktene handler om hvordan de ansatte ble fulgt opp etter at smitten ble kjent 31. juli.

Les også

To av tre ansatte deler lugar på Hurtigruten

At ansatte som delte lugar med smittede ikke ble adskilt fra de andre ansatte, er blant punktene en av forfatterene bak bekymringsmeldingen reagerer på.

Denne bekymringsmeldingen skal ha blitt sendt til kapteinen og Hurtigrutens ledelse, Tromsø kommune og FHI.

«Alle de tidligere nevnte bruddene burde være nok til å underbygge at forholdene på skipet er uakseptable og farlige for helsen og sikkerheten til de 171 ansatte. Tydeligvis er ikke skipsledelsen i stand til å ivareta meg og mine kollegaer ombord» skriver den ansatte til Tromsø kommune.

En ansatt skriver om bekymringsmeldingen i en e-post til sin nærmeste leder på MS «Roald Amundsen»:

– Akkurat nå er tilliten til kapteinen vår, skipslegen og resten av Hurtigrute-konsernet tynnslitt.

Ege i Hurtigruten sier til VG at de tar alle varsler og tilbakemeldinger alvorlig, og at de jobber med å ta vare på de ansatte og komme til bunns i hva som har skjedd.

– Vi tar alle bekymringmeldinger på største alvor, og vi vet at alle om bord på MS «Roald Amundsen» har vært gjennom en tøff og vanskelig tid. Vi gjør alt vi kan for å følge opp våre kolleger. I tillegg til daglig oppfølging, har vi tatt små og store grep for å gjøre dagene om bord bedre – som inkluderer alt fra daglige nyhetsbrev til bedre bredbånd og tettere oppfølging av hver enkelt, sier Ege.

Han legger til at konsernsjef Daniel Skjeldam har vært om bord i skipet for å snakke med mannskapet to ganger.

HELSEHJELP: Fem ansatte har fått behandling på sykehuset i Tromsø. De andre med bekreftet covid-19 har vært i isolasjon på skipet.
Les også

Hurtigrutens toppsjef inviterte pressen til møte, måtte dra etter under fire minutter

Les også

Hurtigruten pliktet å varsle Kystverket om smitte om bord før de la til kai i Tromsø, men det ble ikke gjort før søndag kveld

Publisert: