– Å hindre lakselus er en forutsetning for at næringen skal vokse

Myndighetene har etablert det såkalte trafikklyssystem for å vurdere mulighetene for vekst i oppdrettsnæringen. For mye lus på villaksen har så langt gitt rødt lys på deler av Vestlandet. Hva kan gjøres?

Basert på geografi og havstrømmene er norskekysten delt inn i 13 produksjonssoner for oppdrett. Mulighetene for vekst i de ulike sonene avgjøres av antall lakselus på villaksen. Er lakselustilstanden ok, lyser det grønt for vekst, gult betyr at det er ok med dagens produksjonsmengde, mens rødt betyr at produksjonen bør tas ned.

Les hele saken med abonnement