Slike flekker koster oppdrettsbransjen én milliard kroner i året

Nå kan en forskergruppe ha funnet en løsning.

FUNNET ÅRSAKEN: Disse sorte flekkene i laksekjøttet kalles melaninflekker. Laksen har en spesiell type immunceller som produserer melanin, og der er disse cellene som gir misfargingen.
 • Ingvild Sagmoen
Publisert:

Laksenæringen har lenge slitt med å forstå hvorfor noen fisk har svarte flekker i kjøttet. Nå har et forskerteam ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) funnet svaret.

– Det vi har funnet er at alle fisk med slike flekker har et virus i seg, sier professor Erling Koppang ved NMBU til E24.

Stort produksjonstap

I samarbeid med Havforskningsinstituttets forskningsstasjon på Matre og laksematprodusenten Lerøy, har Koppang og NMBU-kollega Espen Rimstad ledet arbeidet med å analysere både villaks og oppdrettslaks langs ulike deler av norskekysten.

– Vi går ut ifra at det er dette viruset som er årsak til flekker hos fiskene. Hos fisk som ikke er virusinfisert fant vi ikke disse flekkene, forklarer Koppang.

Forskerne kan dermed slå fast en sammenheng mellom viruset, kalt Piscint orthoreovirus (PRV), og svarte flekker hos laks. Funnene vil ha mye å si for oppdrettsnæringen.

– Det at disse flekkene må trimmes bort og at disse fiskene må behandles mer i produksjonslinjen, gir et estimert produksjonstap for norsk oppdrettsnæring på én milliard kroner i året, sier Koppang.

Les også

186.000 laks rømte fra oppdrettsanlegg

Ifølge NMBU har også andre lakseproduserende land det samme problemet. Spørsmålet, nå som vi vet hva det er, er hvordan det kan løses.

STÅR BAK: Teamet fra NMBU som står bak forskningsfunnet, i samarbeid med Havforskningsinstituttet og Lerøy, består av (fra venstre) professor Erling Koppang, post.doc. Øystein Wessel, forskjerlinjeassistent Håvard Bjørgen og professor Espen Rimstad.

– Vi må prøve å finne årsaken til at dette begynner og hvilke utløsende faktorer som ligger bak. De kan være av driftsmessig art, det kan være håndteringen eller temperatur ... Vi har forandringene hos opptil 20 prosent i noen populasjoner, og i andre ingen. Vi må vite mer om hvordan dette viruset oppfører seg når det etablerer seg, sier Koppang.

Han presiserer:

– Når vi vet det, kan vi sette inn tiltak i etableringsfasen. Det kan bli snakk om for eksempel vaksineutvikling mot viruset.

Kan finnes andre forklaringer

PRV har tidligere vært assosiert med hjerte- og skjelettsykdommer hos laks, og er tidligere hyppig registrert. Det er likevel først nå forskere finner en sammenheng mellom viruset og de svarte flekkene.

– Vi har brukt noen antistoffer for å analysere tilstedeværelse av viruset i de svarte flekkene, og disse er relativt nye, forklarer Koppang.

Han trekker frem også postdoktor Øystein Wessel og forskerlinjestudent Håvard Bjørgen ved NMBU som sentrale i arbeidet.

Les også

1.000 tonn laks døde hos Grieg Seafood i Canada

– Det har tidligere versert mange teorier om hva flekkene kunne skyldes, blant annet at de kunne skyldes vaksinering. Men den teorien ble utelukket da Havforskningsinstituttet fant også tilstanden hos uvaksinert fisk.

– Nå har vi funnet en fellesnevner til disse forandringene hos laks. Men vi utelukker ikke at det også finnes andre forklaringer som vi ikke har funnet, sier Koppang.

Les også

Laksesykdom i to anlegg i Nord-Norge

Les også

– Marine Harvest er en av businessene jeg setter mest fokus på

Les også

Frykter ny oppdrettsrømming av laks nær Altaelva

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Laks

Flere artikler

 1. Sykdommene oppdrettsnæringen frykter

 2. Cermaq kom Nordlaks til unnsetning – fikk reddet ut all fisk før algene nådde Våtvika

 3. Omstridt fisk er blitt milliardindustri: – De dør av sykdommer eller blir spist opp

 4. Betalt innhold

  Oppdrettere håper ny rapport vil gi seier i massesøksmål

 5. Betalt innhold

  Investere i oppdrett? Dette er fiskesykdommene du bør vite om