CO2 kan bli murstein

Europa skal rense millioner av tonn med CO2, men hva skal en gjøre med all klimagassen. Shell vil bygge hus med den.

Publisert:

- Dersom Shell ikke trodde på dette, ville de ikke latt meg få jobbe med det, sier oljegigantens sjefsforsker, Carl Mesters entusiastisk.
I hånden holder han noe som ser ut som en litt deformert halv murstein. Dette kan bli fremtidens byggemateriale. En stein som delvis er laget av CO2.
- Det vi gjør her i laboratoriet skjer ute i naturen hver dag, men vi gjør det bare mer effektivt, forteller Mesters - og drar kjapt igjennom prosessen.
- Mineralet olivin males til et pulver som med vann danner en tynn grøt. Denne blandingen tilsettes så CO2. Under varme og trykk binder denne blandingen CO2 gassen - den gjør den til stein. Resultatet er et pulver som en kan lage bygemateriale av.
I en kilo ferdig masse vil fra vel en tredjedel til over halvparten være forsteinet CO2, avhengig av sammensetningen i mineralet en bruker.
- Når regner du med at dette er i bruk?
Han smiler: - Min personlige oppfatning er at vi kan ta dette ut av laboratoriet og starte en testproduksjon om to år, sier han.
Men derfra til at stein med CO2 er kommersiell vare, er en lang vei å gå.
Jakter CO2-løsning

Prognosene viser at verdens energiforbruk vil dobles om noen 10-år. Det betyr økt forbruk av gass, olje og kull. Dermed stiger også utslippene av blant annet CO2.
En mulighet er å pumpe den ned i gamle olje- eller gassreservoarer eller i bergformasjoner. Dette har miljømessige, juridiske og økonomiske utfordringer. I tillegg er det ikke sikkert at lagringsplassen for CO2 er nær der den produseres, for eksempel ved et kullkraftverk.
Men det store spørsmålet er om CO2-gassen kan brukes til noe, ikke bare lagres.
Norge sentralt

I Norge samarbeider Shell og Statoil om et prosjekt hvor CO2 fra et gasskraftverk på Tjeldbergodden skal kunne brukes til å presse mer ut av oljefeltet Draugen. - Dette er et meget interessant prosjekt, men i sin spede begynnelse, sier Bill Spence som leder Shells arbeid med CO2-håndtering.
Under en presentasjon i Amsterdam fredag understreket Shells folk at det ikke finnes en løsning på CO2- håndteringen, men at det må til en kombinasjon av løsninger. I det bildet håper de at en "murstein" med CO2-skal finne sin plass.
- Men kan ikke CO2-gassen lekke fra steinen?

- Nei, det vil den bare gjøre om den utsettes for varme tilsvarende det en har ved et vulkanutbrudd, sier Mesters.
- Og mineralet som dere trenger til dette, er det nok av?

- Jeg burde vel ikke si dette til nordmenn, men det blir neppe problemet. Norge er et land som har mye olivin, sier Mesters.


Flere saker på E24.

Publisert: