Fersk Silver-rapport: – Burde forstått at selskapet ville få problemer

Pensjonsselskapet Silver visste allerede tidlig i 2011 om problemene selskapet ville få med nye regler, men fortsatte likevel å hente inn nye kunder, ifølge en fersk rapport fra Forbrukerrådet.

KRITISK: Fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet mener at Silver forsatte markedsføringen etter at de burde ha forstått at det ikke ville klare sine forpliktelser til kundene.
Publisert: Publisert:

Fagdirektør for finans i Forbrukerrådet, Jorge B. Jensen, mener at Silver tidlig forsto at de ikke kunne tilfredstille Solvens II-reglene, men at Silver likevel fortsatte å markedsføre seg mot nye kunder som om alt sto bra til i selskapet.

– Denne rapporten viser at Silver senest i februar 2011 burde forstått at selskapet ville få problemer med å garantere kundenes pensjonsytelser. Det stoppet dem ikke fra å hente inn nærmere to milliarder kroner i ny pensjonskapital. Dette skjedde etter at Silver selv hadde skrevet til Finanstilsynet og mente at det ville være umulig for selskapet å oppfylle kapitalkravet, sier Jensen til E24.

I rapporten fremkommer det at både selskapets egen aktuar og Finanstilsynet allerede i 2011 var bekymret for Silvers økonomiske stilling.

– Fikk ingen informasjon

– Nye og gamle kunder som hadde bitt på Silvers markedsføringsbudskap om høyere avkastning med null risiko, fikk ingen informasjon om Silvers utsatte stilling fra selskapet, sier Jensen.

I rapporten fremkommer også at Forbrukerrådet mener:

* At Silver ba Finanstilsynet holde korrespondansen hemmelig for å unngå masseflukt i 2011.

* At en aktuarrapport i 2011 viste at Silver manglet kritisk masse og hadde store administrasjonsunderskudd.

* At Silver ikke klarte å reise det beløpet Finanstilsynet krevde i 2012.

* At Finanstilsynet ba selskapet om å skjerpe markedsføringen.

Silvers eiere, Stig Grimsgaard Andersen (Grieg-gruppen), Åge Westbø (Skagen-gründerne) og Rune Fløgstad (Selvaag Gruppen), har tidligere sagt at de vurderer å gå til sak mot staten for å få frem hva som skjedde.

Forbrukerrådet mener at Silvers ledelse og aksjonærer har fremstilt saken som et statlig overgrep mot pensjonskundene. Og at Silver la hovedansvaret for sin manglende vilje til å skyte inn egenkapital på nye og strengere kapitalkrav under Solvens II-regelverket, som ble innført i Norge i 2016.

Les også

Silver sto på konkursens rand: Ledende ansatte fikk bonus

Statlig frigjøringsaksjon av pensjonsmidler

Forbrukerrådet er av en annen mening og beskriver myndighetenes inngripen som en statlig frigjøringsaksjon av pensjonsmidler.

Etter at Silver ble satt under offentlig administrasjon er tidligere korrespondanse mellom myndighetene og Silver blitt frigitt for offentligheten. Det har gitt Forbrukerrådet et innblikk i prosessen som førte frem til Silvers fall.

I den ferske rapporten står det at det er mye som tyder på at Silver systematisk har forsøkt å tegne et mer rosenrødt bilde av sin egen fremferd enn det er dekning for i korrespondansen i med myndighetene.

Jensen mener at Silver først og fremst ble felt av sin egen forretningsmodell med høy aksjeeksponering og ensporet fokus på fripoliser i kombinasjon med lavt rentenivå, øket levealder, prispress og Solvens II-regelverket.

Og at summen av alle faktorene skviset lønnsomheten ut av forretningsmodellen og skremte vekk både eksisterende og potensielle investorer fra å skyte inn mer penger i selskapet.

Tidligere administrerende direktør Mikkel A. Berg i Silver sier til E24 at han ikke har noen kommentar. Tidligere styreleder i Silver, Stig Grimsgaard Andersen, har ennå ikke svart på E24s henvendelse.

– Fristet til å flytte

Forbrukerrådet mener at Silver aktivt markedsførte seg overfor nye kunder i flere år etter at ledelsen og styret burde forstått at det var betydelig tvil om selskapets evne til å dekke sine fremtidige forpliktelser.

– Nye kunder ble fristet til å flytte fra mer solide livselskaper, og eksisterende kunder fikk dårligere sikkerhet fordi den ansvarlige egenkapitalen ble spredd utover flere kunder, sier Jensen.

Han peker på at i begynnelsen av 2008 var Silver landets mest solide fripoliseselskap målt i kapitaldekningsgrad. Etter store tap under finanskrisen og betydelig kundevekst, hadde Silver blitt bransjens minst solide selskap ved utgangen av 2009. Likevel opprettholdt Silver sin strategi om å ta høyere risiko enn sine bedre kapitaliserte konkurrenter.

– Det gikk nesten seks år fra Finanstilsynet for alvor fikk øynene opp for Silvers utsatte posisjon til selskapet ble satt under offentlig administrasjon. Det burde gitt Silver god tid til selv å finne en tilfredsstillende løsning, sier Jensen.

Han viser til at korrespondansen mellom Silver og myndighetene imidlertid viser at selskapet i første rekke satset på at rentenivået ville «normalisere» seg på et høyere nivå. Og at myndighetene ville tilpasse regelverket slik at Silver kunne overleve. Samt at selskapets skjøre stilling kunne brukes som et ris bak speilet for å få kundene til å si fra seg sine garanterte ytelser.

Les også

Dette kan Silvers kunder forvente

Hadde ikke nok penger

Pensjonsselskapet Silver ble startet i 2006. Et slikt selskap påtar seg forpliktelser for fremtidige pensjonsutbetalinger som strekker seg flere tiår inn i fremtiden. Det krever langsiktighet og et solid økonomisk fundament.

I 2009 ble det som omtales som Solvens II-reglene vedtatt i EU, og 1. januar 2016 ble reglene innført i Norge. Reglene skal sikre at alle pensjonsselskaper har tilstrekkelig med midler til å utbetale det de har lovet kundene.

De øvrige norske livselskapene klarte å oppfylle kravene, men Silver måtte be om utsettelser. Allerede i midten av 2015 sendte Silver en søknad til Finansdepartementet om unntak fra Solvens II. I august frarådet Finanstilsynet dispensasjon og skrev at Silver var i en svært kritisk situasjon.

Fordi selskapet ikke hadde nok penger til å innfri alle pensjonsforpliktelsene sine, ble selskapet den 17. februar 2017 satt under offentlig administrasjon for å unngå at det skulle tappes for penger i årene fremover.

Det ville ført til at eldre pensjonskunder fikk ut penger nå på bekostning av yngre kunders fremtidige utbetalinger, hevdet settestatsråd Sylvi Listhaug (finansminister Siv Jensen er inhabil i Silver-saken).

I oktober ble det klart at Storebrand kjøper Silver-pensjonene for 520 millioner kroner.

Silver-kundene som satt med såkalte garanterte pensjonsytelser, ble konvertert over til fripoliser med investeringsvalg, før de ble tatt inn til forvaltning hos Storebrand i begynnelsen av 2018.

Rapporten fra Forbrukerrådet er forfattet av Arne Thommesen. Han har tidligere dekket Silversaken for Dine Penger fra sommeren 2016 til våren 2017.

Les også

Kjøper Silver-pensjonene for en halv milliard

Les også

Finanstilsynet avviser påstand fra Silver-eiere

Les også

Halverer utbetalingen til pensjonskunder

Publisert: