Sjømat-topp vil ha EU-kamp om fisketoll

Nå krever Sjømat-sjef Robert Eriksson at fiskeriminister Per Sandberg tar et tolloppgjør med EU.

De to tidligere kampfellene Robert Eriksson og Per Sandberg fotografert på Stortinget. Nå er det markedsadgang for norsk fisk det gjelder
Publisert: Publisert:

– Tiden er inne for å framforhandle en bedre EØS-avtale. Målet er å flagge hjem flere arbeidsplasser fra EU. En kraftig reduksjon i importtollen for bearbeidet fisk er et fint sted å begynne, sier administrerende direktør Robert Eriksson i Norske Sjømatbedrifters Landsforening til NTB.

Den tidligere Frp-statsråden kommer nå med en innstendig oppfordring til sin gamle kampfelle og politiske partner Per Sandberg. Så tett var forholdet dem imellom at de i Trøndelag på 1990-tallet ble kalt lokalpolitikkens Knoll og Tott.

– Regjeringen må være mer aktiv overfor EU. Eksporthindringene må bygges ned, framholder Eriksson.

Les også

– Oljekrisen er over, men det alene skaper ikke nok jobber

Flagge hjem

EU er det viktigste eksportmarkedet for norsk fisk. Dit eksporterer Norge hvert år rundt 1,6 millioner tonn sjømat til en verdi av 61 milliarder kroner. Likevel mener sjømatnæringen at markedsadgangen til EU er uakseptabelt dårlig.

– Norsk fisk sysselsetter i dag 21.000 personer i EU. Det er på tide at flere av disse arbeidsplassene flagges hjem, sier Eriksson.

Han mener det er høye tollmurer som i hovedsak hindrer Norge i å bearbeide fisken hjemme, og at tiden er moden for å reforhandle EØS-avtalen på dette området.

– Importtollen er 2 prosent på ubehandlet fisk og 20 prosent på røkt fisk. Handelsbetingelsene til vårt største marked har stått på stedet hvil i 20 år, sier Eriksson.

10.000 arbeidsplasser

Sjømat-sjefen mener det ville ha skapt minst 10.000 nye arbeidsplasser i Norge dersom foredlingen av norsk laks hadde skjedd her og ikke i EU.

– Mer foredling i Norge ville også gitt mindre klimagassutslipp fra transport, hevder Eriksson.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) er langt på vei enig med sin gamle statsrådskollega og kampfelle fra lokalpolitikken.

– Jeg er enig i at det er viktig å legge til rette for lønnsom bearbeiding i Norge, og at det er viktig å redusere importtoll på bearbeidet fisk i EU. Handelsvilkår påvirker klart muligheten for bearbeiding, men også arbeidskostnader, kostnadsnivå, transport og stabile leveranser betyr mye for lønnsomheten, sier Sandberg til NTB.

Les også

Nordmenn tror mer på fiskenæringen enn olje

– Topp prioritet

Fullverdig markedsadgang til EU har topp prioritet for regjeringen, sier Sandberg. Han framholder at rammevilkårene systematisk er blitt forbedret siden EØS-avtalen ble framforhandlet.

Men den siste forhandlingsrunden med EU om bedre markedsadgang i 2015, avslørte ifølge fiskerministeren stor motstand fra EUs bearbeidingsindustri og enkelte medlemsland mot å fjerne toll i EU. Dette gjaldt selv for lave, ubetydelige tollsatser, som Sandberg uttrykker det.

– Vi fortsetter det systematiske arbeidet med å bedre markedsadgangen for sjømat, og jeg vil gjøre det jeg kan. Vi forventer ny runde med EU når tollfrie kvoter løper ut i 2021. I tillegg kommer brexit, hvor vi skal jobbe for frihandel for fisk til Storbritannia, sier han.

Les også

Staten betaler 11,2 millioner kroner til rederiet i Remøy-saken

Les også

Lusebekjempelse en stor påkjenning  for laksen

Les også

6,6 milliarder i økte avgifter med Frp i regjering

Publisert: