Bolig-boomen fortsetter

Boligprisene økte i gjennomsnitt med 6,4 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Publisert:

Vi må grave stadig dypere i lommene for å skaffe oss en bolig. Prisene økte omtrent like kraftig for alle boligtyper. Prisene på eneboliger steg med 6,5 prosent, mens småhus og blokkleiligheter hadde en prisvekst på henholdsvis 6,1 og 6,4 prosent.

Veksten er sterkest i Stavanger, Bergen og Trondheim. Her økte prisene i gjennomsnitt med 9,1 prosent. Oslo og Bærum hadde til sammenligning en prisvekst på 4,7 prosent i samme periode.

Storbyene øker sterkest

På årsbasis, fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006, steg boligprisene i gjennomsnitt med 9,3 prosent.

I Stavanger, Bergen og Trondheim jumpet prisene opp 14,5 prosent - eneboliger steg 17,1 prosent, mens småhus og blokkleiligheter ble 12,6 og 11,9 prosent dyrere.

I Oslo og Bærum steg prisene med 9,2 prosent i samme periode, mens Akershus utenom Bærum og landet for øvrig hadde en prisvekst på henholdsvis 7,1 og 8,6 prosent.

Svindyrt i Danmark

Fra 3. kvartal 2004 til 3. kvartal 2005 økte prisene på eneboliger i Danmark med 17,7 prosent. Tilsvarende prisvekst i Norge var 7,0 prosent, mens svenske eneboliger steg med 9,5 prosent i samme periode.

Siden de norske boligprisene var på et bunnivå i 1993, har eneboligprisene her i landet steget med 154,3 prosent. I Danmark har prisveksten i samme periode vært på 181,8 prosent, mens eneboligprisene i Sverige har steget med 124,0 prosent.

Publisert: