Arbeidstilsynet gir Espresso House tre måneder på å rydde opp

Arbeidstilsynet vil gjennomføre tilsyn med Espresso House sentralt i løpet av første kvartal 2020, opplyser de. Innen da må kaffekjeden ha gjennomført en handlingsplan de selv har utformet.

Publisert:

Tirsdag denne uken sendte Arbeidstilsynet et brev med til Espresso House om veien videre, etter flere mediers avsløringer om problematiske arbeidsforhold i kaffekjeden.

Nasjonal koordinator for overnatting- og serveringsbransjen Trine Hammer i Arbeidstilsynet sier til E24 at brevet er en oppsummering av møtet de holdt med Espresso House i slutten av oktober.

– Det som fremkommer av brevet er at Espresso House har utarbeidet en handlingsplan for de neste tre månedene for å ta tak i det som er omtalt i mediene, for å sette i verk tiltak for å forbedre forholdene, sier Hammer.

Nå skal kaffekjeden få tid til å rydde opp selv, opplyser hun.

– På bakgrunn av den informasjonen og handlingsplanen Espresso House har utarbeidet, har Arbeidstilsynet kommet frem til at de ønsker å gi Espresso House tid til å ta tak i problemene som er omtalt i mediene, og sette i verk de nødvendige tiltak for at de ansatte skal ha et forsvarlig arbeidsmiljø.

– I vår videre oppfølging kommer vi til å gjøre et oppfølgingstilsyn med Espresso House sentralt i løpet av første kvartal 2020, hvor vi da kommer til å gjennomgå de temaene som ble tatt opp i det veiledningsmøtet vi hadde i oktober, sier Hammer.

Les på E24+

Ekspert om dårlige arbeidsforhold: – Vanskelig å si om det er verdt kampen

– Ønsker å gi dem tid

Administrerende direktør Torodd Gøystdal i Espresso House har tidligere uttalt til E24 at han er svært lei seg for å høre påstandene som har fremkommet i mediene om kaffekjeden, og at han tar fortellingene på alvor.

Samtidig fremholdt han at medarbeiderundersøkelser i Espresso House klart viste at de fleste ansatte trivdes på jobb.

Nå gir altså Arbeidstilsynet Gøystdal tre måneder på å ordne opp i eventuelle problemer.

– Vi ønsker å gi dem muligheten og det tidsrommet til å ta tak i problemene selv, sier Hammer.

– Hvilke problemer?

– Det er noe Espresso House må se på selv og kartlegge. Men det er temaer som vi har tatt opp og som vi generelt sett tar opp i møte med serveringsbransjen, og går på ting som risikokartlegging, vurdering av HMS-systemer, arbeidstid, opplæring, unge arbeidstagere, sykefravær, psykososiale arbeidsbetingelser, verneombudsordning, rekruttering, fagorganisering og så videre. Det er temaer som vi veileder og gir informasjon om, sier Hammer.

– Arbeidstilsynet gir altså Gøystdal, som selv har fremholdt at det ikke er slike problemer, muligheten til å fikse dette selv?

– Arbeidsgiver har en plikt til å ta tak i eventuelle kritikkverdige forhold, og å følge arbeidsmiljøloven. Våre reaksjoner er eventuelt å gi pålegg til arbeidsgiver om å gjøre tiltak.

– Jeg opplever at Espresso House har tatt dette på alvor. Og det virker sånn når de har utarbeidet en handlingsplan. Det synes jeg man skal ta innover seg. De tar det på alvor, sier Hammer.

Les også

Espresso House-bråket: Ansatt svarte aldri ærlig på medarbeiderundersøkelse i frykt for å bli avslørt

Flere timer i møte

Torodd Gøystdal i Espresso House sier i en kort kommentar til E24 at Espresso House har en god dialog med Arbeidstilsynet om den videre planen.

Mot slutten av oktober hadde Arbeidstilsynet og ledelsen i Espresso House et flere timer langt møte om arbeidsforholdene i kaffekjeden etter den siste tidens medieoppslag.

Møtet, som blant annet omhandlet systematisk HMS-arbeid og organisatoriske arbeidsbetingelser, skulle bli utgangspunktet for Arbeidstilsynets videre fremdrift og eventuelle oppfølging.

Det var svenske Aftonbladet som i oktober først omtalte arbeidsforholdene ved kaffekjeden. Senere har også norske nåværende og tidligere ansatte fortalt E24 om sine opplevelser i Espresso House.

Historiene fikk Arbeidstilsynet til å holde det de kaller et rutinemessig internt møte for å diskutere hva de skulle gjøre med saken.

Espresso House-sjef Torodd Gøystdal inviterte samtidig Arbeidstilsynet og Fellesforbundet til et møte ved kaffekjedens hovedkvarter.

Les også

Arbeidstilsynet hadde møte med Espresso House

Publisert:
Gå til e24.no