Skatteadvokat fyrte løs mot Carews agent i retten

Skatteadvokat Antonio Holstad mener Carew-agent opptrådte «ganske håpløst», da han fikk vite at Skatteetaten mente at den tidligere fotballstjernen var skattepliktig til Norge.

Forsvarer Berit Reiss-Andersen stilte skatteadvokat Antonio Holstad flere spørsmål om kompetansen til Carews tidligere agent og advokat Per A. Flod.
Publisert: Publisert:

Skatteadvokat og Brækhus-partner Antonio Holstad ble ikke imponert over hvordan agent og advokat Per A. Flod håndterte skattesaken på vegne av John Carew.

– Jeg synes det var ganske ille, sa Holstad, da han tirsdag vitnet i skattesviksaken mot Carew i Oslo tingrett.

Den tidligere fotballspilleren, eiendomsinvestoren og skuespilleren John Carew (43) er tiltalt for grovt uaktsomt skattesvik og grovt forsettlig skattesvik. Carew har erkjent at han har oppgitt uriktige opplysninger til norske skattemyndigheter, men nekter for å ha gjort det med viten og vilje.

Per A. Flod sier til E24 at han ikke ønsker å kommentere Holstads vitnemål, etter å ha blitt forelagt hans uttalelser i retten.

Les på E24+

Saken mot John Carew: Dette må skje om han skal få streng straff

Trodde Carew hadde betalt for mye skatt

Sentralt i bevisrekken mot Carew er et møte som fant sted mellom Carew, regnskapsfører Jon Arild Syversen og skattejurist Antonio Holstad i 2018.

Da Holstad forklarte seg for retten tirsdag, sa han at hensikten med møtet var å sende inn endringsmeldinger for John Carews skatteoppgjør for årene 2014 til 2016.

Dette skulle gjøres fordi regnskapsføreren hadde fått opplyst at John Carew var skattemessig emigrert fra Norge. Etter å ha gjennomgått skatteoppgjørene for de tre årene, mente Holstad at Carew hadde betalt 640.000 kroner for mye i skatt til Norge i denne treårsperioden.

– Det ble lagt til grunn at Carew var skattepliktig til Storbritannia. Jeg ville ikke sendt inn endringsmeldingene hvis jeg visste at vilkårene for skattemessig emigrasjon ikke var oppfylt, sa Holstad i sin forklaring til retten.

– Da ville jeg gjort det mot bedre vitende. Og det ville jeg aldri gjort, sier skatteadvokaten.

Les også

Regnskapsfører i retten: – Har ikke gjort dette med viten og vilje

«Alle kort må på bordet»

Etter at endringsmeldingene ble sendt inn, ble Holstad gjort kjent at Skatteetaten hadde skrevet et brev til Carews agent og advokat Per A. Flod, datert 28. Januar 2018.

I brevet står det at etaten mener Carew var skattepliktig til Norge fra 2014, fordi han hadde oppholdt seg mer enn 183 dager i Norge. Etter dette skrev skatteadvokaten følgende en e-post til Flod og Carew:

«Skal man få gjort noe med dette, må alle kort på bordet.»

Etter dette skal det ha oppstått en opphetet diskusjon mellom Holstad og Flod om hvem som hadde bevisbyrden for at Carew hadde oppholdt seg mer enn 183 dager i Norge.

Tingrettsdommer Ingvild Boe Hornburg leder rettsforhandlingene i straffesaken mot John Carew.

– Jeg sa at dette må imøtegås, ved å legge frem dokumentasjon som sier noe annet. Det var ikke han (Flod, journ.anm.) helt enig i, forklarte Holstad til retten.

Flod skal på sin side ha gitt uttrykk for at det var Skatteetaten som hadde bevisbyrden.

– Lav kompetanse

På spørsmål fra Carews forsvarer, advokat Berit Reiss-Andersen, svarer Holstad at han mener Per A. Flod har «relativt lav kompetanse på skatterett».

– Hvilke konsekvenser kan dette ha fått for hans klient (Carew, journ.anm.)? spurte Reiss-Andersen.

– Vi sitter her i dag da. Jeg synes det var ganske ille. Jeg vet hvordan slike saker fungerer. Hvis han hadde gått videre med saken, hadde vi ikke sittet her i dag, svarte Holstad fra vitneboksen.

Da skattetvisten var blitt til en straffesak, og Økokrim hadde razzia i Carews leilighet på Skillebekk i Oslo, sendte Holstad en e-post til regnskapsfører Jon Arild Syversen, hvor han skrev:

«Jeg advarte dem jo mot nettopp dette, og synd at Carew valgte å stole på Flod som åpenbart ikke har peiling på skatterett.»

– Ganske håpløst

Da John Carew forklarte seg for tingretten, fortalte han at Per A. Flod hadde blitt sint da han hørte om møtet med Holstad.

– Per ble over seg av sinne fordi jeg hadde hatt det møtet med Antonio. Han var veldig pågående på at jeg bare skulle avslutte samarbeidet med Antonio. Per mente at han ikke visste hva han holdt på med og bare rotet, sa Carew i sin forklaring til retten.

Da Holstad vitnet tirsdag, ville forsvarer Berit Reiss-Andersen vite om han mente Per A. Flod «oppførte seg som en advokat med sitt høye emosjonelle engasjement».

– Nei, det var ganske håpløst, svarte Holstad.

Publisert: