Vår Energi med stortap i 2020

Det norske olje- og gasselskapet leverer et rekordlavt resultat i 2020. Etter fire år med overskudd var det bråstopp i koronaåret. Fasiten ble et tap på 9 milliarder kroner. En nedgang på nesten 16 milliarder fra 2019. – Skyldes oppkjøp, sier Vår Energi.

Goliat-plattformen i Barentshavet er drevet av Vår Energi.
 • Jonas Vikingstad (Stavanger Aftenblad)
Publisert:

Det meldes om svake bunnlinjer fra mange olje- og gassaktører i Norge. Aftenbladet/E24 har tidligere skrevet om rekordlave resultat for Esso Norge og halverte årsresultat for Shell. Vår Energi klarer ikke å snu trenden blant aktørene. I deres 2020-regnskap er tallene vel så røde som hos konkurrentene.

Vår Energi er operatør for petroleumsfelt i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Fasiten fra 2020 viser at selskapet går ni milliarder i minus. Dette er en nedgang på nesten 16 milliarder fra 2019.

– Oppkjøp

Kommunikasjonsrådgiver i Vår Energi, Marie Louise Falch, legger likevel ikke skylden på pandemien. Nye og dyre oppkjøp er grunnen.

– Grunnen til at forskjellen på regnskapsårene 2019 og 2020 er såpass stor, er oppkjøpet av ExxonMobil sine partneropererte felt desember 2019. 2020 er første hele regnskapsår som inkluderer den nye porteføljen vår. Vår Energi har bygget en komplementær og helhetlig portefølje som øker reservene, sørger for stabil produksjon som igjen finansierer utbyggingsprosjekter og genererer utbytte for fremtiden, noe som viser våre sterke tro på norsk sokkel, sier Falch.

Kostnadene skyter også i været for selskapet som håper å vokse betydelig på norsk sokkel. Kostnadene har steget fra 18,5 milliarder til 36,5 milliarder på et år. Aldri før har selskapet hatt så store driftskostnader.

Forklaringen bak dette ligger også i oppkjøpene av ExxonMobil sine partneropererte felt, hevder hun.

En vel så interessant faktor er selskapets egenkapital. Vår Energi har siden oppstarten hatt en jevn og positiv utvikling i egenkapitalen. Fjorårets resultat viser at selskapet har fått halvert sin egenkapital fra 22 mrd. til 11 mrd. på et år. Pilene peker altså nedover også for Vår Energi.

Her kommer pandemien inn som en betydelig faktor.

– Fjoråret var et krevende år for hele industrien, også for Vår Energi. Hovedårsaken er at underskuddet for 2020 er ført direkte mot egenkapitalen, slår hun fast.

Unngår nedskjæringer og besparelser

Oljeskattepakken regnes av mange som grunnen til at oljebedriftene kunne fortsette sine investeringer. Uten den måtte også Vår Energi utsatt flere investeringer, hevder de.

– Det er ingen tvil om at skatteforliket fra fjor sommer var en viktig og avgjørende støtte i en krevende periode. For Vår Energi bidro det til at vi kunne gå videre med tunge investeringer og prosjekter vi mest sannsynlig ville utsatt på grunn av usikkerheten pandemien skapte, påpeker Falch.

Produksjonsskipet Balder tilhører også oljeselskapet.

Også gjelden har en negativ utvikling. Selskapets gjeld doblet seg fra 2018 til 2019 da den steg fra drøye 60 mrd. til 110 mrd. Utviklingen er ikke like brå fra 2019 til i fjor, men likevel negativ. I 2020 har selskapet et samlet gjeld på 124 milliarder kroner.

Falch avviser at et svakt økonomisk 2020 vil påvirke driften negativt. Verken nedskjæringer eller besparelser er ventet å komme, sies det. Det trengs flere kloke hoder i bedriften, ikke færre.

– Vi jobber kontinuerlig med å oppnå best mulig resultater, og vi mener nøkkelen ligger i å sørge for at vi er en trygg og god arbeidsplass. Det viktigste framover blir derfor å styre ut av pandemien på en sikker og forsvarlig måte. Vi har fått en god start på året, og er godt i gang med både utbygging av nye felt, og levetidsforlengelse av modne felt. I tillegg har vi truffet godt på letebrønnene våre så langt i år, avslutter hun.

Vår energi produserte færre fat oljeekvivalenter i 2020 sammenlignet med 2019.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Vår Energi
 2. Norsk sokkel
 3. Utvikling
 4. Olje
 5. Regnskap og resultater
 6. AftenbladetE24
 7. Oljeprisen

Flere artikler

 1. Blodrødt for Esso Norge

 2. Stordalen gikk inn med 165 mill. i kriseåret: Kunderas for Ving Norge

 3. Rødt år også for Repsol

 4. Frå milliarden i pluss til 351 millionar i minus for DSD

 5. Skeidar snudde til overskudd i 2020