Dette er de nye tiltakene

Regjeringen innfører skjenkestopp i hele landet, en kraftig innstramming på hjemmekontor og arrangementer – og gult nivå i skoler.

Publisert:

Under en uke etter at regjeringen strammet inn med nye tiltak, gjør de det igjen.

Dette er tiltakene regjeringen innfører fra natt til onsdag 15. desember.

De skal vare i fire uker, men regjeringen påpeker: «Det kan ikke utelukkes at de vil vare lengre eller at det blir behov for ytterligere innstramninger».

Arrangementer og sammenkomster

 • Vær mer hjemme: Det anbefales å redusere antall nærkontakter. Mer tid bør brukes hjemme. Det betyr at en også må begrense antall besøk, sosiale sammenkomster og arrangementer en deltar på.
 • Antall gjester: Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand. Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene.
 • Unngå kollektiv: Det anbefales å unngå bruk av kollektivtrafikk for å komme deg til arrangement.

Det innføres en rekke påbud og forbud for arrangement fra natt til onsdag 15. desember:

 • Innendørs: Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.
 • Begravelser: Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer innendørs og utendørs. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement, se nedenfor.
 • Offentlige arrangement innendørs: Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser. Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltagere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • På utendørs offentlig arrangement: Inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plasser.
 • Skjenkestopp på arrangementer med skjenkebevilling, inne og ute.
 • Munnbind påbys også innendørs på arrangementer.
 • Ved kirkevandring i kristne trossamfunn kan nye deltagere slippes inn kontinuerlig når noen går ut. Tilsvarende unntak vil bli gitt for viktige høytider for andre trossamfunn dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig med fortsatt strenge tiltak.

Skoler, barnehager og SFO

 • Barne- og ungdomsskoler får gult: Det innføres nasjonalt gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler fra senest torsdag 16. desember. Lokale bestemmelser om rødt tiltaksnivå går foran nasjonalt bestemt gult nivå. Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.
 • Rødt på VGS: Det innføres nasjonalt rødt nivå på videregående skoler og for voksenopplæring senest torsdag 16. desember.
 • Digitalt på universitet: Krav til universiteter, høyskoler og fagskoler om å tilrettelegge for digital undervisning, ferdighetstrening og eksamen så langt det er mulig.
 • Prioritering av vaksiner: Kommunene oppfordres til å prioritere ansatte i skoler og barnehager for en tredje vaksinedose.

Organiserte fritidsaktiviteter – barn og unge

 • Begrensning på fritidsaktiviteter: Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening eller korpsøvelse, men det blir anbefalte begrensninger i hvor mange som kan være med. Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltagerne er fra samme kohort i skole eller barnehage.
 • Anbefaler ikke kamper: Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen, men vi anbefaler ikke å ha cuper, kamper eller turneringer hvor barn fra ulike steder samles.
 • Det gjøres et unntak for utendørs idrettsarrangementer for barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder. De kan gjennomføres hvis barna hele tiden kan holde en meters avstand, og dersom det er mulig å følge de andre reglene om antall som gjelder for alle arrangementer.
 • Ungdomsskole og eldre – meteren: Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde meteren også på fritiden. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren.

Flere skal i karantene

 • Nye karanteneregler: Nå blir det igjen karantene for alle nærkontakter av en smittet, uavhengig av om det er mistanke om omikron eller ikke. Tidligere i pandemien måtte du i karantene som nærkontakt dersom du hadde vært under to meter fra en coronasmittet i mer enn 15 minutter. Slik har det ikke vært på en stund, men nå innføres det igjen. Det blir nå karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære med mulighet for å teste seg ut etter 7 døgn. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 døgn, men fortsatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 døgn. Og dette gjelder altså uavhengig av hvor vaksinert du er.
 • Noen unntak: Det er unntak for personell i kritiske samfunnsfunksjoner i arbeidstiden, med blant annet krav om negativ test samme dag som arbeidet skal gjennomføres

Serveringssteder

 • Skjenkestopp, inne og ute. Det betyr altså forbud mot å skjenke alkohol.
 • Meteren: Påbud om at serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre.
 • Ingen dansing: Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som naturlig innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1 meter. Dette vil typisk være dansing
 • Sitteplass til alle: Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester, men det er ikke et krav ved kulturarrangementer på serveringsstedet.
 • Maks 20 inne: Serveringssted skal ikke ha servering for innendørs privat sammenkomst med flere enn 20 personer inne og 50 ute. Reglene for private sammenkomster gjelder ikke på serveringssted.

Arbeidsliv og hjemmekontor

 • Kraftig innstramming på hjemmekontor: Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor. Det innføres påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.
 • Anbefaling om 1 meters avstand.
 • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller lignende.
 • Påbud om å bruke munnbind gjelder i noen publikumsrettede deler av arbeidslivet. Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.
 • Anbefaler luftig: Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Dette må stenge – og dette skjer med treningssenter

 • Disse må stenge: Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende skal holde stengt.
 • Disse kan holde åpent med restriksjoner: Svømmehaller, badeland, spaanlegg og hotellbasseng, og treningssentre kan kun holdes åpent for:
  * individuell trening. Ved trening med høy intensitet skal det holdes 2 meter avstand.
  * skolesvømming, svømmekurs, svømmetrening og konkurransesvømming med arrangør
  * rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  * annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, museer, bingohaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende. Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.

Nye munnbind-påbud

 • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer. Munnbindpåbudet gjelder fortsatt ikke mens man sitter ved et bord på serveringssted eller inntar mat eller drikke sittende.
 • Munnbindpåbud gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.
 • Munnbindpåbud gjelder også på innendørs arrangement, i bibliotek og i museum.

Organiserte fritidsaktiviteter for voksne

 • Anbefaler å avlyse: Regjeringen anbefaler å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer tilknyttet organiserte idretts- og fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper, både ute og inne. Regjeringen anbefaler å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs. Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde meteren.
 • Garderober kan holdes åpne dersom det er mulig å organisere bruken slik at trengsel og tett kontakt mellom personer kan unngås. Hvis åpne garderober fører til trengsel, anbefales det å holde garderobene stengt for ordinær bruk, men likevel slik at toaletter og håndvaskfasiliteter er tilgjengelige dersom dette ikke finnes andre steder i lokalene.

Anbefalinger om avstand og sosial kontakt

 • Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte bør skjerme seg.
 • Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.
 • Treff andre utendørs når det er mulig.
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om