Fratar ansatte «alle goder» hvis de får tariffavtale

Storavtaler med statseide selskaper har bidratt til milliardinntekter og gjort Tess-gründeren til mangemillionær. Men ansatte som fagorganiserer seg med tariffavtaler, fratas ulykkesforsikring, støtte til tannlege og arbeidsklær.

Tess-gründer Erik Jølberg, her avbildet i 2013.
Publisert:

Blant 1.100 ansatte i Tess – Norges største leverandør av industrislanger, med flere statseide selskaper på kundelisten – er det flere som har valgt å fagorganisere seg.

Men å inngå tariffavtaler fører til det selskapets ledelse selv har kalt «konsekvenser».

Tariff-ansatte fratas alle bonuser. De mister også helseforsikring, ulykkesforsikring, ekstra kjøregodtgjørelse, støtte til tannlege og arbeidsklær.

Det viser interne dokumenter E24 har fått tilgang på. Det inkluderer brev og e-poster fra øverste ledelse, møtereferater og bedriftspresentasjoner.

«Det er bestemt at alle goder vil bli tatt bort ved inngåelse av tariffavtale», skriver en avdelingsleder i et referat fra et informasjonsmøte i fjor.

«Konsekvenser for de ansatte som blir underlagt tariffavtale vil være at all bonus, dvs. både månedsbonus, tilstedebonus og lønnstagerbonus faller vekk», varsler HR-leder i et skriv.

KLAR TALE: Fra et referat forfattet av ledelsen som oppsummerer deres beskjed i et informasjonsmøte som omhandlet fagorganisering.

«Organisasjonsfiendtlig»

Internt har ledelsens linje opprørt ansatte.

De opplever fjerningen av godene som «en straff for at tariff ble valgt, og dermed organisasjonsfiendtlig», ifølge et referat fra tillitsvalgte.

«Dette er ikke tillatt etter norsk lov», skriver de.

E24 er avhengig av gode tips fra våre lesere. Kontakt vår journalist her!

Aleksander Jenssen, én av de ansatte, sier til E24 at ledelsens varsler om fjerning av goder fremstår truende, og at «systematisk motarbeidelse av fagorganisering» i Tess har medvirket til at han nå slutter i jobben.

Tess-eier og gründer Erik Jølberg startet virksomheten i 1968.

50 år senere var han blant landets 100 rikeste personer, med en ligningsformue på 765 millioner kroner i 2017. Han er fortsatt god for et hundretalls millioner, ifølge skattelistene.

Og Jølberg styrer fortsatt roret i Tess – både som daglig leder og eier via sin egen stiftelse. Slangeleverandøren hadde 3,3 milliarder kroner i totale inntekter i coronaåret 2020.

Mangeårig Tess-sjef: Erik Jølberg startet virksomheten i 1968. Her avbildet i 2013.

– De har selv valgt tariffavtalen

I et intervju med E24 avslo Tess-sjefen først å besvare gjentatte spørsmål om sitt syn på fagorganisering og hvorfor bonuser og andre goder fjernes for tariff-ansatte.

– Jeg har ikke lyst til å kommentere disse tingene, sier Jølberg.

– Dere vil ikke dekke tannlegeutgifter for tariff-organiserte, hvorfor ikke?

– Ja, si det. Står det noe sted?

– Ja, det står i flere orienteringsskriv dere har sendt ut til ansatte?

– Er det vanlig at arbeidsgivere dekker tannlegeutgifter for ansatte?

– Det er vanlig hos dere. Dere dekker det jo for de som ikke har tariff?

– Så glade de sikkert blir, da.

– Hvorfor vil dere ikke også gi tariff-organiserte den goden?

– Dere vrir og vender på saker akkurat i den retningen dere har lyst til. Denne samtalen er over, sier Jølberg og legger på.

Etter å ha mottatt nye spørsmål på e-post, velger imidlertid Tess-sjefen å bekrefte – og forsvare – selskapets praksis.

– De tariff-organiserte har valgt fagforeningenes lønns- og gode-pakke, og de kan selvfølgelig ikke ha «dobbelt sett», skriver Jølberg.

– Hva sier dere til ansatte som mener fjerningen av disse godene er en straff for at de velger tariffavtaler, og at dere opptrer organisasjonsfiendtlig?

– De har selv valgt tariffavtalen og det den medfører, svarer Jølberg.

Imens har øvrige ansatte fått «dobbelt lønnstillegg i forhold til tariffavtalen» de siste årene, opplyser han.

«KONSEKVENSER». I et brev fra HR-sjefen oppsummeres bortfallet av goder for tariff-organiserte.

– Hva sier dere til påstander fra tillitsvalgte om at fjerningen av godene er lovstridig?

– Vi tror at påstanden er uriktig.

Tess har hovedkontor i Lier og 130 lokale servicesentre over hele Norge.

Selskapet omtaler seg som en «driftskritisk» leverandør til aktører innen olje og gass, havbruk, industri og offentlig forvaltning.

E24 har vært i kontakt med Tess-ansatte ved flere avdelinger, men ingen ønsker å snakke åpent om arbeidsforholdene av frykt for represalier, med unntak av én.

STÅR FREM: Tess-ansatt Aleksander Jenssen (34) sier ledelsens motarbeidelse av fagorganisering har bidratt til at han nå har sagt opp jobben.

– Vondt å se kollegaer behandles på denne måten

Kundeansvarlig Aleksander Jenssen (34) har jobbet i selskapets Ålesund-avdeling i to år, hvor han også har vært tillitsvalgt.

– Tess ledes etter amerikansk 1930-stil. Det er vondt å se kolleger som har jobbet for bedriften i 30 år, og som så behandles på denne måten. Det er synd og skam, sier Jenssen.

Han er for tiden i oppsigelsestid, før han starter i ny jobb i november.

Jenssen sier han står frem for å belyse problemene, slik at Tess forhåpentlig endrer praksis.

– Jeg håper ansatte som fortsatt jobber der kan få en fin og trygg arbeidshverdag, sier han.

BONUSTREKK: Ansatte uten tariffavtaler har i hovedsak tre bonusordninger. For å få tilstedebonusen gjelder det å unngå fraværsdager.

Én fraværsdag gir bonustrekk

Tess-sjefen avfeier karakteristikkene.

– Det finnes ikke likhetspunkter mellom USA på 1930-tallet og Tess. Sterke fagforeningsledere, som for eksempel Jimmy Hoffa, har vi ikke i Tess og meg bekjent heller ikke i Norge, skriver Jølberg i et tilsvar.

Tess benytter seg av tre ulike bonusordninger, viser interne dokumenter:

Månedsbonus, som avhenger av oppnådde resultater, kvartalsvis tilstedebonus på 3.000 kroner, og lønnstagerbonus som forutsetter «god forbedring» av driftsresultatet.

Ansatte med fravær risikerer bonuskutt.

«En fraværsdag gir trekk på kr 1.500 i mulig bonus», står det om tilstedebonusen i et skriv fra selskapet.

Ansatte ved avdelinger som inngår tariffavtale blir diskvalifisert fra samtlige av disse bonusordningene, viser flere dokumenter.

Tess oppsummerer det selv slik i en intern presentasjon:

INGEN BONUS: Tess-ledelsen lar det ikke være tvil om godene som bortfaller i denne interne presentasjonen til ansatte.

Den nevnte bilgodtgjørelsen gir ansatte uten tariffavtale 35 øre ekstra per kjørte kilometer utover de statlige satsene, ifølge et annet dokument.

«Et gode blir ikke satt pris på før det er borte», fremholder ledelsen i et orienteringsskriv.

E24 har dokumentasjon på at Jølberg selv har minnet ansatte om godene de tariff-organiserte går glipp av, og at han har fastslått at «det skal være bedre» å jobbe i Tess «som uorganisert».

Les også

Elkjøp snur og gir ansatte like lønns- og bonusordninger

Equinor er storkunde

– Hva forsøker Tess å oppnå ved at dere gjentatte ganger har orientert ansatte skriftlig om negative konsekvenser ved å tariff-organisere seg?

– Vi er en stor Tess-familie og jeg mener det er riktig å orientere både muntlig og skriftlig når «familiemedlemmer» blir lokket av tilbud det er fare for at de ikke blir fornøyde med, svarer Jølberg.

Flere av Tess’ storkunder er statseide selskaper, som stiller særlig strenge krav til sosialt ansvar blant sine leverandører.

Det gjelder blant annet respekt for valg om fagorganisering og at ansatte ikke skal diskrimineres.

Tess inngikk i 1991 sin første avtale med Equinor, som da het Statoil. Siden har Jølbergs virksomhet hatt et nært partnerskap med oljekjempen som den norske stat er hovedeier i, med leveringskontrakter verdt flere hundre millioner kroner.

Tess har også eget servicesenter på Equinor Mongstad, ifølge nettsidene.

Les også

Power-ansatte fratas bonuser hvis de får tariffavtale

STILLER KRAV TIL LEVERANDØRER: Statseide Equinor har lenge vært kunde av Tess. Talsperson Lise Andreassen Hagir sier dokumenterte brudd på deres kontraktsbetingelser blir fulgt opp.

– Følger opp avvik med leverandørene

I 2019 forlenget Equinor en avtale om forsyning av slanger og slangekomponenter fra Tess i fem nye år. Avtalen har en estimert verdi på 200 millioner kroner.

E24 har forelagt Equinor informasjon om konsekvensene for Tess-ansatte som underlegges tariffavtaler.

– Vi har som krav til alle våre leverandører at de følger gjeldende lover og regler, noe de også har skrevet under på både i de generelle leverandørerklæringene og i de spesifikke kontraktene, skriver Equinor-talsperson Lise Andreassen Hagir i en e-post til E24.

Hun hadde fredag ikke anledning til å gå inn i den konkrete kontrakten mellom Equinor og Tess – men skriver:

– Der det er dokumentert avvik fra våre krav, følger vi opp med leverandørene for å sikre at dette blir håndtert på en god måte.

Foruten Equinor er Tess også mangeårig leverandør av utstyr til Bane NOR, som er heleid av staten via Samferdselsdepartementet.

Blant andre storkunder er Veidekke.

Publisert: