Flere vitner støtter Carew: – Oppfattet aldri at han ville gjemme penger

OSLO TINGRETT (E24): Flere av vitnene som er kalt inn i saken mot John Carew er samstemte: De mener Carew ikke har unndratt skatt med vilje, og at han snare tvert imot har ønsket å betale skatt.

VISSTE IKKE: John Carew hevder at han hele tiden har ønsket å betale skatt.
Publisert: Publisert:

Den tidligere fotballspilleren, eiendomsinvestoren og skuespilleren John Carew (43) er tiltalt for grovt uaktsomt skattesvik og grovt forsettlig skattesvik.

Carew har erkjent at han burde betalt skatt, men hevder at han ikke har gitt skattemyndighetene feilaktige opplysninger med vilje. Her står uenigheten: Carew mener han har fått dårlig rådgivning, mens Økokrim mener han har vært klar over at han skulle betalt skatt til Norge siden 2017, men tilbakeholdt opplysninger.

Underveis i rettssaken har Carew nå fått støtte fra flere vitner – også de som er kalt inn av påtalemyndigheten. De mener Carew har ønsket å betale skatt, og at han aldri har forsøkt å unndra penger.

Les på E24+

Saken mot John Carew: Dette må skje om han skal få streng straff

AKTOR: Førstestatsadvokat Marianne Bender leder aktoratet i saken mot Carew.

– Søkt fra Skatteetaten

Amund Noss er jurist og advokat, og har jobbet med skatt hos regjeringsadvokaten, Finansdepartementet og som skatterådgiver i sin nåværende stilling i advokatfirmaet Kluge. Han ble kontaktet av Carew i 2021, fordi Carew da ønsket å flytte hjem til Norge, og ville rydde oppe med Skatteetaten. Carew hadde like i forveien fått en arrestbegjæring fra Skatteetaten.

Tirsdag forklarte han seg for tingretten, som et vitne innkalt av forsvaret – altså Carew. Han sa at han oppfattet på Carew, og hans venn og advokat Per A. Flod, at de var i en vanskelig situasjon. Han reagerte derimot på hvordan Skatteetaten gikk frem, fordi en arrestbegjæring innebærer at etaten skal ta sikring i et pengebeløp.

– Når det kommer en slik begjæring er det to vilkår: Skatteetaten må sannsynliggjøre at de har skattekrav, men de må også sannsynliggjøre at det er sikringsgrunnlag, altså at det er nødvendig å ta sikring i et pengebeløp. Det siste synes jeg var litt søkt. Han hadde bestemt seg på å flytte til Norge, han hadde samboer og barn i landet, sa Noss.

Han forklarte at han kommuniserte overfor etaten at de var åpne for å diskutere en løsning der Carew satt inn et beløp på en sperret konto inntil saken var avklart.

ERFAREN: Amund Noss har jobbet med skatterett i en årrekke. Her er han i en skattesak i 2007.

Videre fortalte Noss at han opplevde kommunikasjon med Carew og Flod som krevende. Mest fordi Flod var svært dominerende, og tok regi på mange av møtene.

Videre mener Noss at Flod var svært opptatt av at Carew var skattepliktig til Storbritannia, fordi han hadde sitt sentrum for livsinteressersentrum for livsinteresserEt juridisk begrep som kommer fra skatteavtalen mellom Norge og Storbritannia. I skatteavtalens artikkel fire står det: «Han skal anses for bosatt bare i den avtalestat hvor han disponerer fast bolig. Hvis han disponerer fast bolig i begge stater, skal han anses for bosatt bare i den stat hvor han har de sterkeste personlige og økonomiske forbindelser (sentrum for livsinteressene)». der.

– Han tok som utgangspunkt at John hadde vært bosatt i Storbritannia, og at det var der han hadde sentrum for livsinteresser, sa Noss.

Videre sa han at Carew virket villig til å betale skatt.

– Jeg oppfattet også at John hadde et syn om at han skulle betale skatt, men at det var et spørsmål om hvor. Og at sentrum for livsinteresser var styrende, sa han, og fortsatte:

– Han sa til meg fra dag én at «skal jeg betale skatt til Norge, så skal jeg det», sa Noss i sin forklaring.

Videre påpeker han at Carew har betalt såkalt remittance tax da han bodde i England. Det er en avgift man betaler om man tjener penger i utlandet, men er skattepliktig til Storbritannia.

– Jeg oppfattet aldri ham som en person som forsøkte å gjemme unna penger, men han ville betale til riktig land. Han har jo også betalt skatt til England. Han har også betalt det som heter remittanceremittanceEn avgift som betales i Storbritannia om man har inntekter fra andre land. , som så vidt jeg kan forstå ikke er tatt hensyn til i det beløpet som er i tiltalen. Og det er en diskusjon vi må ha videre med skatteetaten, om det eventuelt må tilbakebetales, sa Noss.

Les også

Regnskapsfører i retten: – Har ikke gjort dette med viten og vilje

Mener det ikke burde blitt skattesak

Tidligere tirsdag forklarte regnskapsfører Jon Arild Syversen seg for retten. Han har vært regnskapsfører for Carews selskaper John Carew AS og JC Productions.

I forkant av rettssaken kunne E24 fortelle at Syversen mener han advarte Carew om at han kunne bli skattepliktig til Norge, dersom han oppholdt seg mer enn 183 dager årlig i hjemlandet.

Dette gjentok Syversen da han vitnet i rettssaken. Carew har nektet for dette.

Syversen ga i sin forklaring tydelig uttrykk for at han ikke tror Carew har oppgitt uriktige opplysninger til skattemyndighetene med vilje.

– Slik jeg oppfatter John har han ikke gjort dette med viten og vilje, svarte Syversen, og ga uttrykk for at han ikke skjønner hvorfor Økokrim har reist straffesak mot Carew.

– John sa til meg at han skulle betale sin skatt, men at den skulle bli betalt til riktig sted. Jeg mener hele denne saken burde bli gjort som skatteendring, og ikke slik som dette, sa Syversen.

Les også

Carews agent og venn: – John kastet meg under bussen, men jeg bebreider ham ikke

OMSTRIDT: Per A. Flod har fått skylden av flere for at Carew har er tiltalt.

– Aldri snakk om å jukse

Carews agent under fotballkarrieren, og nå nære venn og forretningspartner Per A. Flod sa i sin forklaring at det florerte av svarte penger og tilbud om penger under bordet, da Carew var fotballspiller.

– Det var aldri snakk om å ta svarte penger, det var aldri snakk om å jukse på skatten. Det har vi gjort i alle år, sa Flod.

Videre forklarte han for retten at han kjente Carew som et «fantastisk menneske, og et rotehue». I et intervju med E24 sa han at det er helt utenkelig at Carew skulle forsøke å snyte på skatten.

– Jeg kjenner John ut og inn. Det er bare hans mor som kjenner han bedre. Aldri i verden, det sier jeg til dere, har han med viten og vilje forsøkt å unndra skatt, sa han, og fortsatte.

– John har sagt til meg, nesten hver gang han har snakket med meg om skatten: «Selvfølgelig skal jeg betale min skatt. Jeg vil betale min skatt. Men jeg vil gjøre det til riktig sted.», sa Flod.

Les også

Carew benekter skatte-advarsel: – Det stemmer ikke

SOVET PÅ JOBB: Carew og flere vitner har gitt Per A. Flod skylden for at Carew nå befinner seg på tiltalebenken. Flod har sagt til E24 at han mener han selv er på trygg grunn. Her er de sammen på vei til Valencia i år 2000.

Stor forskjell på uaktsomt og forsettlig

Onsdag og torsdag holdes det prosedyrer i rettssaken. Først vil aktoratet gjøre rede for hvorfor de mener Carew skal dømmes, og hvor lang straff de mener er riktig. Deretter er det forsvaret sin tur.

Om Carew blir kjent skyldig i grovt forsettlig skattesvik, vil det sannsynligvis være snakk om en langt strengere straff enn om han kun dømmes for det uaktsomme forholdet han har innrømmet.

Høyesterett dømte en mann i 2015 til ni måneders fengsel for grovt forsettlig skattesvik. Ifølge dommen hadde han unndratt 4,2 millioner kroner. Han fikk også en bot på 250.000 kroner.

Skatteeksperter E24 har snakket med har understreket at et uaktsomt forhold skal dømmes betydelig mildere enn et forsettlig. Hvor stor forskjellen er, er derimot vanskelig å si.

Publisert:
Gå til e24.no