Dubai-avsløringene: Viktig brev om utleveringsavtale ble liggende i 287 dager

Justisdepartementet har ventet på innspill fra Kripos om en mulig utleveringsavtale med Emiratene siden februar 2022. Men Det nasjonale statsadvokatembetet lot være å videreformidle forespørselen.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).
Publisert: Publisert:

I ni måneder har Justisdepartementet ventet på svar om politiet har behov for en utleveringsavtale med De forente arabiske emirater (FAE), før de avgjør om det blir forhandlinger.

Men brevet der man ber Kripos om innspill, har blitt liggende hos Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST) i 287 dager, viser E24s undersøkelser.

NAST skal bekjempe organisert kriminalitet og internasjonale forbrytelser.

Emiratene har flere ganger de siste årene sagt at de ønsker å inngå avtaler som kunne gjøre norsk politi bedre i stand til å inndrive penger eller hente hjem etterlyste kriminelle.

I mai 2021 sendte Emiratene på nytt over avtaleutkast til norske myndigheter, men den norske regjeringen har ennå ikke bestemt seg for om de vil starte forhandlinger.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sa nylig til E24 at hun er opptatt av å få fremdrift i arbeidet.

– Frihavn

Dubai og norsk kriminalitet ble nylig et tema igjen:

  • E24 har avslørte hvordan 17 personer som er straffedømte, siktet, tiltalt eller etterlyst for kriminelle forhold i Norge er listet som eiere av nær 50 eiendommer verdsatt til over 180 millioner kroner i Dubai.
  • Over 80 prosent av de totalt 214 eierne som skatter til Norge opplyste ikke om eiendom i Dubai til norske skattemyndigheter i tråd med loven.

– Jeg blir jo opprøret over at Emiratene er en type frihavn for kriminalitet begått i Norge. Og for kriminelt økonomisk utbytte, sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) etter å ha lest artiklene.

I flere alvorlige saker har ikke Norge fått utlevert ettersøkte personer fra Dubai. Både politikere og deler av politiet har offentlig tatt til orde for at Norge bør inngå et rettslig samarbeid med Emiratene.

Departementet bekrefter at den eneste instansen de venter på innspill fra, før de kan komme videre med saken, er Riksadvokaten, som skal svare basert på rådene fra Kripos og Økokrim.

Riksadvokaten bekrefter overfor E24 at de bare venter på uttalelsen fra Kripos, før de kan svare Justisdepartementet.

Kripos: – Ikke forespurt

Førstestatsadvokat Anne Grøstad hos Riksadvokaten har ansvaret for å følge opp henvendelsen fra Justisdepartementet i februar, om behovet for en utleveringsavtale med Emiratene. Grøstad opplyser til E24 at de fortsatt ikke har fått noe svar fra Kripos. Det ble ikke purret.

Når E24 tar kontakt med Kripos for å høre hvor svaret blir av, stiller man seg uforstående til saken. En ekstra runde i arkivet hjelper ikke.

– Vi er kjent med arbeidet som pågår, men er ikke forespurt om å komme med innspill, svarte kommunikasjonsrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen i Kripos.

– Beklageligvis

E24 får opplyst at selve jobben med å videresende brevet til Kripos i februar ble gitt til Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST).

Slik svarte NAST den 21. november på om noen der vet hva som har skjedd med brevet til Kripos:

– Det nasjonale statsadvokatembetet mottok Riksadvokatens brev 8. februar i år. Riksadvokatens brev har beklageligvis ikke blitt behandlet her, av uvisse årsaker, og ble sendt Kripos først i dag med anmodning om Kripos' vurdering av behovet for en bilateral avtale, skriver Carl Fredrik Fari vd NAST til E24.

Da brevet ble videresendt den 21. november hadde det ligget ubehandlet i 287 dager.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Kripos: Får svar denne uken

Kommunikasjonsrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen i Kripos bekrefter nå at de nå har mottatt brevet, og at de vil svare Riksadvokaten innen fristen som er førstkommende fredag.

I mai avslørte E24, i samarbeid med over 20 europeiske medier, hvordan dømte kriminelle, sanksjonerte oligarker og personer etterlyst for blant annet storstilt narkotikasmugling og alvorlig økonomisk kriminalitet, er registrert med eiendom i Dubai, Emiratenes viktigste finanssenter.

Datalekkasjen «Dubai Uncovered», som E24 har ledet arbeidet med, har også avdekket at 17 personer som er straffedømt, siktet, tiltalt eller etterlyst for kriminalitet i Norge, er registrert med eiendom i Dubai til en anslått verdi av over 180 millioner kroner.

Økokrim ga tydelig tilbakemelding om at de ønsker avtaler om rettslig samarbeid, da de svarte på Riksadvokatens henvendelse om saken i april.

«Det [er] allmenn kjent i Norge at FAE ikke gir rettslig hjelp i økonomiske straffesaker. Det faktum gir inntrykk av at FAE er et trygt sted for kriminelle å gjemme penger, transaksjoner eller seg selv», skrev Økokrim-sjef Pål Lønseth og førstestatsadvokat Marianne Bender.

Brev fra Justisdepartementet til Riksadvokaten.

E24 har tidligere kontaktet Emiratenes ambassade i Oslo med spørsmål om arbeidet med avtaler om rettslig samarbeid med Norge. Ambassaden har ikke svart på forespørslene.

I forbindelse med publiseringen av «Dubai Uncovered»-lekkasjen i mai, skrev ambassaden følgende i en uttalelse til E24:

«Påstandene som fremsettes om eierskap av eiendom i Dubai er faktuelt unøyaktige. De forente arabiske emirater har et tydelig regulatorisk rammeverk, i tråd med internasjonale standarder og lovverk for å bekjempe økonomisk kriminalitet».

Les også

Ut mot Emiratene: – Frihavn for kriminalitet begått i Norge

Les også

Dubai-avsløringene: Norge har hatt utleveringsavtale på bordet i halvannet år

Les på E24+

Nekter for å ha lurt til seg 28 millioner kroner

Les også

Ber om at Dubai-investorer frifinnes: – Fremstilt som svindlere

Les også

Dubai-avsløringene: Norge har hatt utleveringsavtale på bordet i halvannet år

Publisert: