Satser 10 mrd. kroner på små kraftverk

Et stort oppkjøpsfond i Stavanger, et bitte lite kraftselskap i Kristiansand og en ganske stor kraftprodusent i Narvik går sammen om å bygge småkraftverk. Målet er å levere strøm til 125.000 boliger.

De skal satse 10 milliarder kroner på småkraftverk. Fra venstre: Adm. direktør Carl-Fredrik Lehland, Cadre, adm. direktør Eirik Frantzen, Nordkraft og seniorpartner Ove Gusevik, Hitecvision.
Publisert:

Oppkjøpsfondet Hitecvision forvalter rundt 80 milliarder kroner i investeringer i energiselskaper. Med store planer tar flaggskipet i Stavangers finansmiljø nå steget over i småkraftverk.

Dette skjer i allianse med kraftselskapet Cadre i Kristiansand og Nordkraft i Narvik. Planen er å kjøpe og bygge småkraftverk som kan levere strøm til rundt 125.000 boliger med et gjennomsnittlig forbruk. Det skal skje «i løpet av få år»

Grovt anslått kan det bety at alliansen skal investere 10 milliarder kroner.

Grunnlaget for denne kraftens treenighet er at Hitecvision stiller med penger. Nordkraft stiller med kompetanse på å drive kraftverk. Cadre stiller med evnen til å utvikle og finne prosjekter innen småkraftverk.

– Det er for lite tilbud av kraft i Norge, sier adm. direktør Eirik Frantzen i Nordkraft.

Noe av dette underskuddet vil den nye alliansen å dekke.

Penger, drift og jakt

Satsingen skjer gjennom kraftselskapet Cadre. Med hovedkvarter i Kristiansand driver det åtte småkraftverk

Cadre er eid av seks ansatte. I forbindelse med den store satsingen blir aksjekapitalen kraftig utvidet. Hitecvision og Nordkraft overtar med eierandeler på 48 prosent hver.

Seniorpartner Ove Gusevik i Hitecvision sier de vurderte en rekke selskaper innen småkraftverk før de landet på Cadre som det beste valget.

Noen nye prosjekter er allerede klare og mer skal det bli.

– Vi kaller oss elvejegere, sier adm. direktør Carl-Fredrik Lehland i Cadre.

Ingen vil ha vindkraft

De tre partnerne har sett utover Kraft-Norge og vurdert mulighetene. Eliminasjonsmetoden gir svaret.

– Vindkraft på land er det ingen kommuner som vil ha. Tiden for de store vannkraftprosjektene er over, og havvind ligger mange år inn i fremtiden. Men innen småkraftverk er det store muligheter, sier Gusevik.

Lehland i Cadre skal fortsette med å utvikle prosjekter fra bunnen av. I tillegg jakter han på ubenyttede, byggeklare konsesjoner og konsesjoner som er avslått av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Mange konsesjoner er ikke benyttet fordi utbygger kanskje har manglet kapital eller kompetanse. Noen søknader kan være avslått av NVE fordi de er for dårlig uformet. I begge tilfeller kan vi komme inn og ta prosjektene videre, sier Lehland.

Bygger ikke på dagens priser

De skyhøye kraftprisene det siste året viser minst to ting: Det er for tiden stor knapphet på energi og det er lønnsomt å bygge ut ny kraft.

Gusevik tror kraftprisen vil falle i årene fremover.

– Vi baserer i alle fall ikke våre prosjekter på at kraftprisene skal holde seg slik de har vært det siste året, sier han.

Dessuten vil Gusevik ha ned tiden myndighetene bruker for å behandle søknader om konsesjon.

– Nå tar det i gjennomsnitt fem år. Hvis vi skal lykkes i våre ambisjoner, må det gå raskere, sier han.

Ikke skatt på grunnrente

Gusevik forutsetter at det ikke blir grunnrenteskatt på småkraftverk. I dagens regler er det en nedre produksjonsgrense for slik skatt. Kraftverkene den nye Cadre-alliansen skal bygge, vil alle komme under dagens grense.

Skatt på grunnrente er ekstra skatt på ekstra høye overskudd. Overskuddene blir høye fordi bedriften får tilgang på en knapp naturressurs. I kraftbransjen er denne knappe ressursen fosser og vassdrag.

– Jeg har tillit til at politikerne er kloke nok til ikke å innføre grunnrenteskatt på småkraftverk, sier Gusevik.

Les også

Kjernekraft-selskap åpner kontor i Kristiansand

Les på E24+

NVE-sjefen: – Helt nødvendig å bygge ut mer kraft

Leier fallrettigheter

Den nye alliansen skal leie fallrettigheter fra grunneierne. I Norge er det som regel bønder som eier bekker, små elver og små fosser. Ifølge de tre Cadre-partnerne sitter flere hundre norske grunneiere på store kraftressurser.

Gusevik sier leie av fallrettigheter til et typisk småkraftverk ligger på 300.000–400.000 kroner i året.

– Med dette i bunnen som en stabil inntekt vil det være lettere å få nye generasjoner til å overta gårdsbruk. Småkraftverk styrker bosettingen i distriktene, sier han.

Gusevik ser på denne leien som betaling for å bruke naturressursen.

– Da går det ikke an å ha en grunnrenteskatt på småkraftverk i tillegg, sier han.

Les også

Ber kraftbransjen snu og investere: – Vil være særdeles lønnsomt

Les også

Statnett: Sør-Norge kan få kraftunderskudd fra 2025

Publisert: