KVINNER: Victoria’s Secret selger først og fremst undertøy til kvinner, men i styret er det nesten bare menn.

Hva har Victoria’s Secret og Fox Corporation til felles?

I dag har Fox Corporation, et stort amerikansk medieselskap, sin årlige generalforsamling. Oljefondet stemmer mot lederen av nominasjonskomiteen, Paul Ryan, som følge av mangel på kvinner i styret. 

 • Carine Smith Ihenacho
  Carine Smith Ihenacho
  Direktør for eierskap og etterlevelse, Norges Bank Investment Management
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Dette er ett av totalt 167 selskaper hvor vi hittil i år har stemt mot styreleder eller lederen av nominasjonskomiteen fordi de enten har ingen eller bare en kvinne i styret. Dette mener vi nemlig er for dårlig.

Oppgaven til Oljefondet er å skape finansielle verdier for fremtidige generasjoner. Fordi fondet er investert rundt 70 prosent i aksjer, så kommer vår verdiskapning først og fremst fra de 9 000 selskapene vi er investert i. Og det er klart at det er viktig hva slags mennesker og kompetanse som sitter i styrene til disse selskapene.

Dette vil gi bedre langsiktig avkastning for selskapene og dermed også for Oljefondet.

Selv om det ikke er noe forskning som helt klart slår fast at selskaper med kjønnsbalanse i styret tjener mer penger, så er det likevel forhold som gjør at vi mener dette er viktig:

 • Et styre hvor medlemmene har et bredt sett med bakgrunner og erfaring, inkludert representasjon av både kvinner og menn, vil gi bedre diskusjon og bedre beslutninger.
 • Et styre med bare menn, eller bare en eller to kvinner, kan være et tegn på at de som har plukket dem ut ikke har lett særlig godt for å finne de best kvalifiserte personene.
 • Et styre som ikke har tilstrekkelig mangfold og likestilling kan miste troverdighet, både når det gjelder å rekruttere gode ansatte, i forhold til kunder og i samfunnet ellers.

Dette var bakgrunnen for at vi i starten av 2021 publiserte et såkalt posisjonspapir, som gjelder for alle selskapene vi er investert i, hvor vi ber om minimum 30 prosent representasjon av begge kjønn i styret. Dette er ikke et absolutt krav, men en oppfordring til selskapene om å sette seg et mål om dette. Vi sa da denne posisjonen ble publisert, at vi ville følge opp selskapene både i dialog og stemmegivning. Og selv om 30 prosent kan høres litt tafatt ut, så er det faktisk ambisiøst. Da vi innførte posisjonen, hadde 17 prosent av selskapene i vår portefølje kun menn i styret.

TIDLIGERE POLITIKER: Paul Davis Ryan er i dag leder i Fox Corporations nominasjonskomite. Han var tidligere republikansk politiker og var speaker i Representantenes hus fra 2015 til 2019. Han var også Mitt Romneys visepresidentkandidat ved presidentvalget i 2012.

I 2020 hadde vi allerede stemt mot selskaper i store og mellomstore selskaper i USA og EU som ikke engang hadde en kvinne i styret. I 2021 utvidet vi stemmegivningen til å gjelde selskaper som ikke har to kvinner.

Hvordan har det så gått? Hva ser vi i de ulike markedene? Har det blitt noen bedring?

 • Det har vært en positiv utvikling. Fra vi begynte å stemme imot selskaper på grunn av manglende representasjon av begge kjønn og frem til i dag, har andelen selskaper i USA og Europa hvor vi har stemt imot, gått ned fra 13 prosent til 8 prosent. 
 • I årets stemmesesong var det først og fremst selskaper i USA som ble truffet av vår stemmegivning på dette, med 105 motstemmer, etterfulgt av Sveits med 32. 
 • Det er interessant å se hvordan motstemmene er fordelt på sektorer. Dårligst stilt er det med finans- og industrisektoren. Sektorene kraft- og vannforsyning og telekommunikasjon har fått færrest motstemmer.

Vårt ønske om mangfold i styret omfatter representasjon av begge kjønn. Selv om det stort sett er kvinner som er underrepresentert, så er vår posisjon kjønnsnøytral. Dette gjorde at vi også stemte mot lederen av nominasjonskomiteen i undertøyselskapet Victoria’s Secret, Anne Sheehan, da selskapet hadde sin generalforsamling i mai. Da som følge av at selskapet kun har en mann i styret.

Dette viser at vi har kommet langt i USA og Europa når det gjelder kvinner i styrer. Men i resten av verden er det fortsatt en lang vei å gå. Vi kommer derfor til å fortsette vår dialog med selskapene om dette og vurderer å utvide stemmegivningen i året som kommer til å omfatte flere markeder. 

Med dialog og stemmegivning kan vi over tid påvirke flere av selskapene i porteføljen. Dette vil gi bedre langsiktig avkastning for selskapene og dermed også for Oljefondet.

Publisert: