USA-avtale kan bli eneste Vimpelcom-straff

Et gigantforlik på 775 millioner dollar med amerikanske myndigheter kan bety at myndighetene i Nederland ikke lenger finner det hensiktsmessig å straffeforfølge Vimpelcom, sier norsk ekspert på korrupsjonsrett.

MOT FORLIK: USAS finanstilsyn (SEC), her med sjef Mary Jo White foran mikrofonen, skal sammen med Justisdepartemetet i USA være på vei mot Vimpelcom-forlik. Dette bildet er tatt i en annen sammenheng.

Kena Betancur
  • Karl Wig
Publisert:

Vimpelcom har allerede klargjort for å betale seg ut av floken hvor selskapet er under etterforskning på to kontinenter for sine pengeoverføringer for telelisenser i korrupte Usbekistan.

Tidligere denne måneden ble det kjent at teleselskapet, hvor Telenor er storeier med 33 prosent av aksjene, har avsatt 900 millioner dollar for å dekke utgifter i forbindelse med korrupsjonsetterforskningen til europeiske og amerikanske myndigheter.

Onsdag skrev Bloomberg at 775 millioner dollar trolig må til over dammen: Vimpelcom skal nemlig være nær å undertegne en gigantisk forliksavtale med det amerikanske justisdepartementet og finanstilsynet.

USA har i flere år etterforsket Usbekistan-utbetalingene, ettersom Vimpelcom er notert på den amerikanske teknologibørsen Nasdaq.

Les også

Vimpelcom skal være nær korrupsjonsforlik

EKSPERT: Mats Stenmark, stipendiat ved Institutt for offentlig rett ved UiO.

– Ikke overraskende høyt

– 775 millioner dollar er i så fall det neste høyeste beløpet som noen gang er lagt til grunn i en slik avtale, men så har også amerikanerne vært etter Vimpelcom i lang tid. Det er en stor sak i USA, og det vil ikke overraske meg om det faktisk blir utfallet, sier Mats Stenmark til E24.

Han er doktorgradsstipendiat ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo (UiO) og skriver doktoravhandling om den strafferettslige reguleringen av korrupsjon.

– Amerikanerne har tidligere vist seg offensive i korrupsjonsetterforskning mot internasjonale selskap som er børsnotert i USA, selv om det er selskap som ikke opererer i det amerikanske markedet. De er opptatt av at alle selskap som handles i USA opererer på like vilkår, og etter amerikansk antikorrupsjonslovgivning er Vimpelcom-saken omfattende, sier Stenmark.

Les også

Lunder til Økokrim: Disse fem ga grønt lys for de omstridte utbetalingene

Skal bety innrømmelse

EKSPERT: Spesialrådgiver Tor Dølvik ved Transparency International Norge

Pressefoto

Hverken Vimpelcom eller Telenor ønsket å kommentere det påståtte USA-forliket overfor E24 onsdag.

Korrupsjonseksperter sier til E24 at amerikanske myndigheter krever innrømmelser når de inngår slike avtaler.

– Hvis det faktisk blir et forlik, så betyr det at Vimpelcom vedkjenner at de har begått korrupsjon. Det vil jo ikke være noen overraskelse, gitt informasjonen som er tilgjengelig om saken, sier spesialrådgiver Tor Dølvik ved Transparency International Norge.

– Det mest sannsynlige er at Vimpelcom erkjenner straffskyld og betaler det som i praksis blir en kjempebot, mot at straffeforfølgingen avsluttes, sier Stenmark ved UiO.

Eksperten viser til at det foreligger såpass konkrete opplysninger om Usbekistan-utbetalingene, samt at amerikanerne har etterforsket saken i flere år.

Les også

Finansnestor mener Sigve Brekke bør gå av

Kan bli eneste straffereaksjon

Et amerikanske korrupsjonsforlik gjelder i utgangspunktet kun for USA. Vimpelcom etterforskes også i Nederland, hvor det har sitt hovedsete. Flere europeiske land bistår i etterforskningen – ikke minst Økokrim her i Norge, som har korrupsjonssiktet Vimpelcoms tidligere sjef Jo Lunder.

– Effekten dette vil ha på straffeforfølgelsen i andre land er uklar. Men normalt vil påtalemyndigheten i Nederland ta hensyn til at et selskap har fått en straffereaksjon for samme forhold i et annet land.

– Dette skjedde også med Statoil på 2000-tallet: De fikk en foretaksstraff i Norge, og senere en reaksjon for det samme forholdet under amerikansk regelverk. Da ga amerikanske myndigheter fradrag for den norske reaksjonen, sier Stenmark.

– Og det samme vil trolig Nederland gjøre?

– Spørsmålet er om påtalemyndigheten finner det hensiktsmessig å forfølge saken videre, sier Stenmark og utdyper.

– Beløpet det nå snakkes om i USA er trolig vesentlig høyere enn hva Vimpelcom kunne blitt idømt til å betale etter nederlandsk rett. Det kan derfor tenkes at avtalen under det amerikanske antikorrupsjonsregelverket blir eneste straffereaksjon mot selskapet, sier han.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Veon (tidl. Vimpelcom)

Flere artikler

  1. Vimpelcom skal være nær korrupsjonsforlik i USA

  2. Forsvarer: Lunder spurt om utbetaling på 30 millioner dollar

  3. Økokrim henlegger korrupsjons-siktelsen mot Jo Lunder

  4. Joly: – Telenor bør gå gjennom alle virksomheter

  5. Nytt gruppesøksmål mot Jo Lunder og Vimpelcom