Ny europeisk studie: Norske piloter slår alarm om sikkerhetskulturen

Piloter er utmattet når de setter seg i cockpit, mangler tillit til sine overordnede i sikkerhetsspørsmål, og kvier seg for å varsle.

NY SIKKERHETSSTUDIE: Her står en Boeing 787–9 ved Oslo lufthavn.
Publisert: Publisert:

En ny, omfattende studie om europeisk luftfart får Norsk Flygerforbund til å slå alarm om sikkerhetskulturen hos både flyselskaper og myndigheter.

Studien, som er foretatt av anerkjente London School of Economics og den europeiske organisasjonen for luftfartssikkerhet (EUROCONTROL), viser at tusenvis av piloter mener de får dårlig opplæring, mangelfulle tilbakemeldinger ved sikkerhetsspørsmål, og at de setter seg bak spakene når de er trøtte og utmattede.

– Dette er nok en studie som bør få norske og europeiske myndigheter til å våkne opp, sier forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund til E24.

Flysikkerheten er reelt truet. Det hadde vært svært trist om vi skulle få to-tre ulykker før vi får bevist hvorfor vi er bekymret

Luftfartstilsynet sier de ikke har lest undersøkelsen enda.

– Vi kan dermed ikke kommentere hverken den eller påstander som er gjort på bakgrunn av den, sier senior kommunikasjonsrådgiver Sanne Blom.

Mangler tillit til ledelsen

I studien presiseres det at europeiske flyselskaper per nå har svært god ulykkesstatistikk.

Men de 7.239 pilotene som har deltatt ser mange skjær i sjøen:

BER MYNDIGHETENE VÅKNE: Leder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund.

• 45 prosent mener de får passende feedback når de stiller sikkerhetsrelaterte spørsmål.

• Halvparten synes ikke det er god kommunikasjon om sikkerhet i flyselskapene hvor de jobber.

• Kun 37 prosent har høy grad av tillit til ledelsen om sikkerhet.

• 46 prosent mener de nasjonale luftfartstilsynene tar sikkerhet alvorlig.

• 79 prosent av pilotene er ikke komfortable med å snakke med sin overordnede om risikosituasjoner de selv har kommet opp i.

• Og 58 prosent flyr selv om de er trøtte og utmattede.

SAS og Norwegian: Må ha stor takhøyde

Carlsen kaller funnene «alarmerende» og fremholder at de speiler andre store undersøkelser om luftfartssikkerhet de siste årene – deriblant Luftfartstilsynets siste undersøkelse blant norske piloter.

– Der svarte syttito prosent at de er utmattet etter endt arbeidsperiode, og åttien prosent får heller ikke nok hvile mellom skiftene. Det er veldig alvorlig, sier Carlsen.

– KAN VÆRE FARLIG: Studien viser økt bruk av tidsbestemte «pay to fly»-kontrakter i europeisk luftfart. Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS mener det øker sjansen for at folk møter opp tross sykdom og at varslingskulturen svekkes.

SAS-informasjonssjef Knut Morten Johansen mener det ikke kan være tvil om at undersøkelsene bekrefter at det har blitt tøffere å fly.

– Konkurransen er skjerpet, og det er økte krav til effektivitet overalt, sier han til E24.

– Noen av disse svarene harmonerer også med de interne erfaringene og registreringene vi har. Blant annet utmattelse jobber vi systematisk med

Han sier lav terskel for rapportering fra pilotene er ekstremt viktig, noe han mener SAS har.

Det mener også Norwegian.

– Vi er opptatt av at det skal være stor takhøyde for rapportering, fremholder kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen.

Les også

Slik skal SAS spise markedsandeler i Europa

Kontrakt-frykt

Den nye studien skisserer dårligere sikkerhetskultur blant lavprisselskaper. Der er også andelen piloter som mener seg trøtte og utmattede på jobb høyere.

Ifølge studien er såkalte «atypiske» ansettelser økende – det vil si ulike engasjement hvor pilotene ikke er fast ansatt, men for eksempel utleier seg selv på timebasert kontrakt via et enkeltmannsforetak.

– Ryanair har vært i bresjen for slike ansettelsesforhold, men de driver nå med seg hele bransjen, sier Carlsen.

– Kan fly med influensa

Hun sier piloter som jobber på slike kontrakter, gjennomgående rapporterer om dårligere sikkerhetskultur. Han mener det har to grunner:

  • Det gir økonomiske incentiver til å sette seg bak spakene selv om man er fysisk eller psykisk syk, fordi inntekten faller bort om man ikke møter opp.
  • Viljen til å rapportere om sikkerhetsglipper svekkes, av frykt for å ikke få fornyet kontrakten sin.

Johansen i SAS stiller seg bak analysen.

– I enkelte europeiske land er det nå 50 prosent «pay to fly»-piloter. Fenomenet kan være farlig: Tenk deg at du har en million i studielån, og blir tilbudt fire måneders kontrakt hos et flyselskap.

– Du kan ha influensa en dag du skal jobbe, og så flyr du likevel, for du har ikke råd til å la være: Du må få gjennomført kontrakten din.

E24 var i kontakt med Luftfartstilsynet fredag, men de hadde ikke anledning til å stille til intervju.

Publisert: