NHST økte underskuddet i tredje kvartal, brukte 16 millioner på omstilling

NHST-konsernet, som blant annet inkluderer Dagens Næringsliv og Morgenbladet, vil kutte over 30 årsverk for å bedre lønnsomheten.

Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Publisert:

Total falt omsetningen til 288,4 millioner kroner i tredje kvartal fra 318,0 millioner på samme tid i fjor. Driftsresultatet viser en nedgang til minus 15 millioner fra minus 0,7 millioner.

– I møtet med et krevende annonsemarked må vi redusere kostnadene for å sikre forsvarlig lønnsomhet, sier konsernsjef Hege Yli Melhus Ask i rapporten, og legger til at dette skal legge grunnlag for fremtidig vekst.

Korrigert for utgiftene på 16,2 millioner kroner til omstillingstiltak, viser brutto driftsresultat (EBITDA) en bedring til 18,4 millioner fra 11,6 millioner i samme kvartal i fjor.

– Vi fortsetter å øke inntektene fra digitale abonnement, noe som er helt avgjørende for å sikre vekst og konkurransekraft for NHST i et marked preget av omfattende endringer, sier konsernsjefen.

Konsernsjef Hege Yli Melhus Ask

Anders Park Framstad

Kutter over 30 årsverk

Dagens Næringslivs annonseinntekter falt markant i både andre og tredje kvartal. I tillegg var den økonomiske utviklingen i Morgenbladet svak i tredje kvartal, med lavere annonseinntekter og høyere driftskostnader enn i samme periode i fjor.

– Utviklingen i Dagens Næringsliv og Morgenbladet har utløst behov for kostnadsreduksjoner i begge publikasjoner (...) Økonomien må være robust nok til å tåle svingninger i inntektene, sier Ask.

Antall årsverk vil bli redusert med «til sammen noe over 30» i Dagens Næringsliv og Morgenbladet. Nedbemanningen er en viktig del av et kostnadsreduksjonsprogram som skal kutte kostnadene med om lag 38
millioner kroner i 2020, opplyses det.

For å sikre mer lønnsom produksjon både for trykte og digitale medier, er konsernet i ferd med å samle all produksjon og distribusjon på én felles digital plattform for medieselskapene.

NHST-konsernet inkluderer også publikasjonene TradeWinds, Upstream, IntraFish, Recharge, Fiskeribladet og Europower.

Les rapporten her