Klimaministeren fikk lekebåt. Om tre år kan den revolusjonere kystfrakten.

MOSS (Aftenposten/E24): Et kompaniskap mellom to vidt forskjellige aktører på land kan resultere i en unik maritim nyvinning. Stikkordene er korn og stein.

Slik ser skipsdesignere for seg at det utslippsfrie bulkskipet kan bli seende ut. Planen er at det skal frakte korn fra Østlandet til Vestlandet og pukk andre veien.
Publisert:

Stedsvalget var uvanlig da planene for neste generasjons lasteskip ble presentert fredag. Men det var ingen tilfeldighet at arenaen var Felleskjøpet Agris anlegg i Moss.

– Vi gjør dette for å drive frem utviklingen. Vi er nødt til å være med på å få skiftet ut de gamle skipene, forklarer logistikksjef Per-Kenneth Øye i Felleskjøpet Agri og kollega Lars Erik Marcussen i HeidelbergCement.

Bøndenes samvirkebedrift og den norske avdelingen til tyskeide HeidelbergCement har gått sammen om et unikt samarbeid. Målsettingen er at det skal lede frem til verdens første utslippsfrie bulkskip.

– Kystfrakt er et økonomisk tøft segment, hvor vi har mange gamle skip. Derfor er det viktig at noen er villig til å satse. Jeg tror det vil bli lønnsomt på sikt, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Gulroten er uvanlig: Kontrakt på 20 år

Verken Felleskjøpet Agri eller HeidelbergCement har noen planer om å bli redere. I stedet inviterer de den maritime næringen til å bygge og drive skipet - for å bidra til at varene deres fraktes uten utslipp.

Fredag lanserte de to partene en såkalt «Request for Interest». Det er et anbudsdokument som nå går ut til rundt 50 mulige interessenter i rederi- og verftsnæringen.

Logistikksjefene Per-Kenneth Øye (til venstre) i Felleskjøpet Agri og Lars Erik Marcussen i HeidelbergCement har koblet seg sammen. Nå innbyr de redere til å være med på å gjøre frakten av selskapenes varer utslippsfri.

Felleskjøpet Agri og HeidelbergCement ønsker å få bygget et lasteskip som skal benyttes av begge de to aktørene. Den ene har behov for å frakte korn fra Østlandet til Vestlandet. Den andre har behov for å frakte sand, grus og pukk den andre veien.

– Vi frakter 350.000 tonn med korn fra Oslofjorden til Vestlandet i året. Det utgjør rundt 100 skipslaster, forteller Øye.

Kravet de stiller, er at skipet skal være utslippsfritt. Til gjengjeld kan de to tilby en type kontrakt som knapt eksisterer i dag innenfor denne flåtetypen: En langtidskontrakt på 20 år. De tror dette skal være mulig å gjennomføre uten en vesentlig økning av fraktprisene.

Blant rederne blir initiativet tatt godt imot.

– Jeg tror det vil være stor interesse for å være med på dette blant mange av våre medlemmer. Det er en lang kontrakt, og det er solide vareeiere. Dette kan også bidra til å fornye flåten, sier administrerende direktør Tor Arne Borge i Kystrederiene, interesseorganisasjon for nærskipsfarten.

En liten 3D-versjon av et mulig nytt frakteskip ble fredag overrakt til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Om tre år kan det være ferdig - i full størrelse. - Et nytt og banebrytende prosjekt, mener statsråden.

Ambisiøs målsetting - klar til 2023

Målsettingen er at skipet skal være i drift i 2023. Det er liten tvil om at den målsettingen er ambisiøs. Dagens teknologi løser ikke det utslippsfrie kravet, men her går utviklingen hurtig.

– Det er en litt av en utfordring, erkjenner skipsdesignerne Herman Kavli og Karl Fredrik Vistad i verftsgruppen Vard.

En mulig løsning som de to ser på, er å bygge et skip med det som nærmest kan beskrives som utskiftbar teknologi. Skrog, lasterom og andre faste installasjoner får et permanent liv, mens teknologien kan byttes ut.

– Da kan vi for eksempel ha en hybrid løsning først. Etter hvert kan forbedret batteriteknologi være løsningen. Eller hydrogen. Eller noe annet, forklarer de.

Kystflåten har en snittalder på 25 år

Mens flere andre flåtegrupper, som ferger og passasjerbåter, har tatt et betydelig grønt skritt de siste årene, er situasjonen annerledes for fraktebåtene langs kysten. Ifølge Kystrederiene er gjennomsnittalderen 25 år. Bulksektoren har over mange år vært preget av korte avtaler med stort prispress og lave marginer.

– Men det som nå gjøres kan skape en ny trend. Det er viktig at kundene våre også tar ansvar, men det legges for lite stimuli i å få overført mer gods til sjøen, mener Tor Arne Borge i Kystrederiene.

Statsråd Rotevatn erkjenner utfordringene som kystflåten har, men mener et offentlig-privat samarbeid - slik som dette er - er nøkkelen til å få ned utslippene fra denne flåten.

Statsråden trekker frem kondemneringstilskudd, bedre toppfinansiering og styrking av Grønt Skipsfart-program som ulike virkemidler.

Programdirektør Narve Mjøs i DNV-GL leder Grønt Skipsfartsprogram. - Prosjektet til Felleskjøpet Agri og HeidelbergCement er spesielt viktig, mener han.

Dette skipsfartsprogrammet ble etablert i 2015, og har så langt startet opp 21 piloter - der dette er en av dem. Åtte av prosjektene er så langt blitt implementert eller er under bygging.

– Denne piloten har vært spesielt viktig, fordi vi har med to fremoverlente vareeiere, som viser vilje til å involvere seg. Det er et viktig skritt for å få til et grønt skifte, mener programdirektør Narve Mjøs i DNV GL og leder for Grønt Skipsfartsprogram.

Publisert:
Gå til e24.no