Nav fryser XXL-samarbeidet – krever arbeidsmiljø-tiltak

Nav fryser sitt nasjonale samarbeid med XXL og vil ikke lenger sende personer på tiltak i sportskjeden – inntil det tas «nødvendige» grep om arbeidsmiljøet.

FRYSER XXL-AVTALE: Nav krever arbeidsmiljø-grep før de sender flere personer på tiltak i sportskjeden.
Publisert:

Det betyr at XXL mister tilgangen på arbeidskraft fra Nav på ubestemt tid.

Sportskjeden har vært storbruker av ordningen, med 422 personer på tiltak fra Nav i 2018, og et hundretalls også i fjor, viser tall E24 har innhentet.

Nav opplyser til E24 at XXL-samarbeidet nå er «satt på vent», på bakgrunn av granskingsrapporten sportskjeden la frem før jul.

Den 47 sider lange rapporten bekreftet E24s avsløringer om prisjuks, ulønnet arbeid og disiplinerende straffereaksjoner mot XXL-ansatte.

– XXL har respekt for avgjørelsen Nav har tatt, skriver fungerende pressekontakt Marte Ramuz Eriksen i XXL til E24.

Les også

Forbrukertilsynet politianmelder XXL etter prisjuks

Krever «nødvendige tiltak og rutiner»

Det er en nasjonal samarbeidsavtale med Nav som har sikret sportskjeden en solid tilførsel av personer på arbeidsmarkedsrettede tiltak. De fleste av disse har vært på arbeidstrening.

Kjell Hugvik, Navs arbeids- og tjenestedirektør, bekrefter at etaten ikke vil sende flere tiltaksdeltakere til XXL før kjeden tar grep.

– Endringene består i at vi midlertidig ikke vil tilvise kandidater til stillinger i XXL, og heller ikke opprette nye tiltaksplasser hos XXL inntil selskapet har truffet nødvendige tiltak og rutiner knyttet til sitt interne arbeidsmiljø, skriver Hugvik til E24.

De personene Nav allerede har på tiltak i XXL rammes imidlertid ikke av beslutningen, og kan fortsette etter de avtalene som er inngått, opplyser Nav-sjefen.

Les på E24+

Pål Wibe om snuoperasjonen i XXL: – Vi må gjenskape stoltheten internt

Venter på tilsynsrapport

I tillegg til å kreve «nødvendige tiltak og rutiner» rundt arbeidsmiljøet fra XXL, ønsker Nav også å avvente konklusjonene fra Arbeidstilsynet før de sender flere på tiltak, ifølge Hugvik.

E24 meldte i oktober at tilsynet vil undersøke mulige brudd på arbeidsmiljøloven i sportskjeden, få dager etter nyheten om at ansatte ved flere varehus har jobbet på «dugnad» uten lønn.

– Arbeidstilsynet har bedt om nærmere opplysninger fra XXL. Dette som et grunnlag for å vurdere om det er forhold som faller inn under tilsynets myndighetsområde. Vi vil derfor også avvente arbeidstilsynets rapport og eventuelle pålegg, skriver Hugvik.

Les på E24+

Børskommentar: XXLs utfordringer blir ikke løst bare ved å sette inn en ny sjef

XXL håper på snarlig løsning

XXL sier de samarbeider med både Nav og Arbeidstilsynet.

– Vi opplever at vi har en god dialog, skriver Eriksen til E24.

– XXL har jo brukt denne ordningen aktivt, med flere hundre tiltaksdeltagere årlig de siste årene. Hvilke følger vil dette ha for tilføringen av arbeidskraft til XXL-butikkene?

– XXL-butikkene har tilstrekkelig med arbeidskraft, forsikrer Eriksen, og fortsetter:

– XXL har dedikerte ressurser på hovedkontoret til å følge opp kandidatene fra NAV, og det er også avsatt ressurser i butikkene til å følge dem opp. Dette er beholdt, fordi man har et ønske om at samarbeidet blir gjenopptatt så snart som mulig.

– Gjør dere noe spesielt nå for å få samarbeidet med Nav gjenopprettet?

– XXL jobber for å svare på spørsmålene tilsynet og NAV har, og målet er å gjenoppta samarbeidet så snart som mulig slik at man kan hjelpe enda flere tilbake i arbeidslivet.

Publisert:
Gå til e24.no