Spaceworld Soundgarden er konkurs

Elektronikkjeden slår seg konkurs etter over 20 års drift. Bostyrer sier at det er betydelige krav mot selskapet.

FORTSATT ÅPEN: Spaceworld Soundgarden-butikken i Storgaten i Oslo var fortsatt åpen torsdag ettermiddag, etter at kjeden hadde begjært konkurs.

Foto: Sindre Hopland
  • Marius Lorentzen
Publisert:

Tre år etter at elektronikk- og HiFi-kjedene Spaceworld og Soundgarden ble slått sammen i mai 2015 er det nå kroken på døren for kjeden.

Spaceworld Soundgarden er nemlig konkurs, ifølge en pressemelding omtalt av bransjeforeningen Elektronikkbransjen. I Brønnøysundregistrene kommer det frem at det er opprettet et konkursbo 14. juni.

Ifølge bransjeforeningen har kjeden 38 kjedeeide butikker og rundt 250 hel- og deltidsansatte.

– Dessverre ble oppstarten mer kostbar og krevende enn planlagt, og kjeden leverte følgelig et negativt resultat for 2016 som var mye større enn forutsatt. Denne utviklingen ble gradvis snudd i 2017, der det ble gjennomført betydelige kostnadsbesparelser og en nedskalering av antall butikker, skriver selskapet i pressemeldingen, ifølge Elektronikkbransjen.

– Markedssituasjonen og konseptet har ikke gitt oss den omsetningen og herunder den inntjeningen som vi hadde forutsatt (...) Dette på tross av at de ansatte har bidratt mer enn man kan forvente, med stor entusiasme og arbeidsinnsats for å skape lønnsomhet, skriver styreleder Jan Inge Solheim i pressemeldingen.

Reitangruppen solgte seg ut

Solheim var en av gründerne bak Hi-Fi Center-kjeden som ble etablert på starten av 90-tallet. Denne byttet etter hvert navn til Soundgarden før den slo seg sammen med Spaceworld i 2015.

Regnskapene til butikkjeden viser at driften gikk med et kontantunderskudd på 10,8 millioner i 2015 og hele 23,9 millioner i 2016, slik at man måtte fylle på med mer gjeld for å unngå konkurs allerede den gang gitt den slunkne kassebeholdningen på drøye tre millioner kroner.

I 2016 kjøpte Solheim Reitangruppens eierandel på 45 prosent i den sammenslåtte kjeden og ble eneeier. Da hadde kjeden syv flere butikker enn den har i dag, ifølge pressemeldingen fra Reitangruppen.

Spaceworld kom til verden på midten av 80-tallet og var den største av de to kjedene da de ble slått sammen.

Les på E24+

Det norske konkurs-mysteriet

– Betydelige krav

De siste tilgjengelige regnskapene fra Brønnøysundregistrene viser en vekst i omsetningen fra 357,6 til 372,8 millioner kroner i 2016, men underskuddet etter skatt vokste samtidig også fra 1,8 til 35,4 millioner kroner.

I 2016 hadde egenkapitalen også snudd til minus, mens gjelden hadde vokst markant til 156,2 millioner kroner (hvorav 91,7 millioner var langsiktig gjeld).

Det er partner i advokatfirmaet Rime, Karen Margrethe Rime, som er oppnevnt som bostyrer for konkursboet. Hun bekrefter overfor E24 at det var selskapet selv som begjærte oppbud og forteller at det er betydelige krav i boet.

– Det er betydelige pantheftelser og betydelig leverandørkrav mot selskapet, og det er også en del offentlige krav som vi ikke har den fulle oversikten over ennå, sier Rime.

Partner og advokat Karen Margrethe Rime

Foto: Rime Advokater

– Hva er totalsummen av kravene mot selskapet?

– Leverandørkravene er på 52 millioner, og det omfatter trolig noe av pantekravene, men ikke alle. På toppen kommer også de offentlige kravene.

– Det vi vil jobbe med nå er en eventuell videreføring eller salg av deler av butikkene. Det blir trolig ikke aktuelt at noen overtar alle butikkene, fortsetter hun.

Bostyrer skal i løpet av kort tid opp til hovedkontoret for å få en samlet oversikt over alle leiekontraktene på butikklokalene og for å få en oversikt over kjedens fulle økonomiske situasjon.

– Er det muligheter for at kjeden videreføres etter en restrukturering?

– Det er muligheter for at noen kjøper deler av varelageret eller enkelte butikker, men det er foreløpig usikkert hva det endelige utfallet blir, sier Rime.

Hun kan foreløpig ikke si hvor lang tid det vil ta å gjennomføre konkursprosessen.

– Hovedfokuset nå er å sikre verdier for realisasjon til å dekke kreditorenes krav, sier hun.

Kvittet seg med mye gjeld i fjor

Spaceworld Soundgarden har over tid forsøkt å snu den økonomiske utviklingen.

En gjennomgang av offentlig tilgjengelige dokumenter viser blant annet at det:

  • Høsten 2016 ble besluttet av Jan Inge Solheim å tilføre selskapet «tilstrekkelig likviditet» i tillegg til at man inngikk nye avtaler med banken.
  • I fjor ble flere ulønnsomme butikker lagt ned, antall ansatte ble kuttet og husleiekontrakter ble reforhandlet.
  • I mai 2017 ble totalt 57,2 millioner av gjelden til selskapet konvertert til egenkapital (aksjer), ifølge data fra Brønnøysundregistrene. Dette var et lån som Jan Helge Solheim hadde gitt som aksjonær til selskapet, og siden han var den eneste aksjonæren var det i realiteten snakk om en ren ettergivelse av gjeld.
  • Etter disse grepene hadde man ifølge dokumenter som ble sendt inn til Brønnøysundregistrene i fjor planer om å ekspandere med flere nye butikker fra 2018.

Slik gikk det altså ikke, og til tross for gjeldssaneringen som ble gjennomført fra Solheims side gjenstår det altså fortsatt store krav i boet.

Arkivbilde av en Spaceworld-butikk i Løkkeveien i Stavanger i 1996. Etter over 20 års drift er kjeden nå konkurs.

Foto: Hugo Bergsaker VG
Publisert:

Flere artikler

  1. Vil prøve å starte opp igjen etter konkursen

  2. Soundgarden gjenoppstår som ny kjede

  3. Konkursboet i Soundgarden.no kjøpt opp

  4. Soundgarden er konkurs

  5. – Som lyn fra klar himmel