Foto: Drew Angerer AFP

Kampen om kjøtt som ikke er kjøtt

Kjøtt har fått en erstatning som ingen vet hva de skal kalle. Mens debatten raser om hva man skal kalle labratorieskapt kjøtt, har industrien allerede begynt å finne sin plass. – Kjøtterstatningsselskaper kjemper ikke mot kjøttindustrien. De er en del av den.

Laboratorieskapt. Cellebasert. Prøverørunnfanget. Fremdyrket. Kunstig. Uekte. Syntetisk. Kjøtt 2.0. Alle disse uttrykkene henviser til samme matvare, en mattype som ennå ikke er å få kjøpt.