Forsker om fall i norsk tjenesteeksport: – Det kommer til å bli stygt

Nedturen i oljenæringen har rammet tjenesteeksportører i offshore og maritim sektor med full kraft i år. For andre tjenestesektorer fortsetter imidlertid eksportpilene å peke oppover.

RAMMET: Oljenedturen har svekket norsk tjenesteeksport. Men handel med tjenester blir viktigere for Norge i fremtiden, mener eksportforsker.
 • Steinar Rostad Breivik
Publisert:

– Tjenesteeksporten ble i begrenset grad rammet av oljenedturen i 2015, men i 2016 kommer det til å se nokså stygt ut. Særlig på offshore- og rederisiden er det full brems.

Det sier Leo Grünfeld, partner og forskningsleder ved konsulentselskapet Menon Economics.

Han har det siste året vært med på å utarbeide flere rapporter om norsk tjenesteeksport og ser en tydelig utvikling.

– Mange av offshoretjenestene som har mye kunnskapsintensive tjenester i seg som ingeniørvirksomhet, har gått på lengre kontrakter og stått han av i noen år. Men når de endelige tallene for 2016 kommer, vil vi se betydelig tilbakegang, sier Grünfeld.

Jakten på Norges beste eksportbedrift er i gang. Her kan du nominere din favoritt.

Fart i fornybar

Norske ikke-finansielle selskaper eksporterte tjenester for 49,9 milliarder kroner i årets andre kvartal, det siste kvartalet Statistisk sentralbyrå (SSB) har data for. Det er en nedgang på 6 milliarder kroner, 10,6 prosent, fra samme kvartal året før.

Størsteparten av nedturen er knyttet til selskaper innenfor såkalt sjøtransporten. Her var fallet på 21,5 prosent til 17,2 milliarder kroner.

Men bildet er ikke helsvart.

Eksportkreditt Norge, som bistår kunder av norske eksportbedrifter med forskjellige finansieringsløsninger, har merket at pilene er i ferd med å peke oppover igjen i oljenæringen.

ADM. DIR: Even Larsen i Fred. Olsen Windcarrier.

Dessuten har selskaper som har satset på fornybar energi, fortsatt god fart.

– Det er en trend i retning av fornybar energi, man vil jo bort fra fossilt og over på fornybar. Den positive trenden har hjulpet oss mye, sier Even Larsen, administrerende direktør (CEO) i Fred. Olsen Windcarrier.

Selskapet installerer offshore vindparker, et marked som hovedsakelig finnes i Nordsjøen, Kattegat og Irskesjøen. Siden selskapet fikk levert sine skip i 2012 og 2013, har det vokst jevnt og trutt.

Selskaper som leverer tjenester innenfor fornybar energi, samt andre sektorer som ikke er knyttet til oljenæringen, har holdt relativt stø kurs de siste årene.

– Markedet har vært avhengige av subsidier, men nå utvikler det seg til å bli mest mulig selvgående. Med prisutviklingen som vi ser på offshore vind, er det en veldig positiv kostnadsutvikling. Det er et «tight» marked, med få aktører, men utviklingen i markedet gjør at vi kan hente noenlunde fornuftige marginer, sier Larsen.

Tror på vekst

Larsen forventer at aktiviteten i fornybarsektoren bare vil vokse i årene som kommer.

– Innenfor fornybar er det jevnt økende vekst. Særlig innenfor service og vedlikehold. Det henger sammen med at det blir flere turbiner. Men igjen – dette er et nisjemarked. De norske rederne som har rettet seg inn mot det, har gode forutsetninger. Men det utgjør bare en brøkdel av eksporten fra oljenæringen, sier han.

Fred. Olsen Windcarrier er eid av Fred. Olsen Ocean Ltd., som igjen er heleid av selskapet Bonheur ASA som er notert på Oslo Børs.

I årets tredje kvartal hadde Bonheurs satsing på shipping/offshore wind inntekter på 428 millioner kroner, en oppgang fra 254 millioner kroner i samme kvartal året før. Også selskapets brutto driftsresultat (EBITDA) bedret seg fra -17 til 112 millioner kroner.

Blir stadig viktigere

Grünfeld venter at tilbakegangen i norsk tjenesteeksport fortsetter i 2017, før det tar seg opp igjen nasjonalt i 2018.

Han påpeker at norske selskaper er dyktige til å omstille seg, men at slike prosesser gjerne tar tid.

(Saken fortsetter under bildet.)

TIL USA: Fred. Olsen Windcarrier installerer vindmøller til USAs første offshore vindmøllepark «Block Island» utenfor Rhode Island.

Han venter dessuten at norsk tjenesteeksport vil bli en viktigere del av norsk økonomi fremover. Det er særlig tre grunner til at det:

 • Tjenestenes andel av verdiskapningen øker jevnt og trutt når land blir rikere. Det gjør at tjenestehandelen mellom land også blir viktigere for rike land.
 • Olje og gass får gradvis mindre betydning. Da er det naturlig at tjenesteeksporten får en viktigere rolle.
 • Kunnskapsintensive varer som Norge eksporterer en god del av, har ofte med en tjenestekomponent når den leveres. Det kan dreie seg om installering, opplæring og lignende.
Les også

Hvem fortjener prisen som Norges beste eksportbedrift?

Mange analytikere forventer at oljeprisene skal ta seg opp i løpet av de neste årene og at norsk leverandørindustri, som har gjennomført store kostnadskutt de siste årene, skal komme sterkt ut på andre siden.

Oljenedturen har samtidig svekket den norske kronen, noe som har gjort det mer lukrativt for norske eksportører. Grünfeld trekker frem turisme som en tjenestesektor som særlig har gjort det bra de siste årene.

– Den er ganske følsom for kronekursen. Denne forklarer 70 til 80 prosent av endringer i utlendingers konsum, men den nyeste veksten er sterkere enn kronefallet skulle tilsi. Vi har klart å selge nordlysturisme og fjordherlighet til en økende andel utlendinger, sier han.

E24 er mediepartner til Eksportprisen 2017.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Eksportprisen 2017
 2. Bonheur

Flere artikler

 1. Nå starter jakten på Norges beste eksportbedrift

 2. – Har vært et par års tid i lykketilstand

 3. Skal vokse videre på kunstig intelligens

 4. Én av disse er Norges beste eksportbedrift

 5. Høye strømpriser sender Bonheur-tall til værs: Milliardresultat i fjerde kvartal